Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – II rok lekarski – 2019/20

Studentów II roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 21.10.2019 r. (godz. 12.00) do 27.10.2019 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2019/2020.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 30 godz. zajęć, również II semestr 30 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma zajęć
1 Podstawy przedsiębiorczości11.42 KB Kat. Urologii Dr hab. A. Bajek 15
I s. lub II s.
ĆW
2 Język francuski125.68 KB Wydziałowy Zespól Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Mgr E.Buttler 30 – I s.
i 30 – II s.
ĆW
3 Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego26.62 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
4 Anatomia palpacyjna26.21 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
5 Wybrane zagadnienia z anatomii chirurgicznej 27.08 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
I s. lub II s.
ĆW
6 Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej 81.5 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30
I s. lub II s.
ĆW
7 Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej 26.5 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15
I s. lub II s.
ĆW
8 Nowoczesne metody bioobrazowania Kat. Histologii i Embriologii Prof. A.Grzanka 15
I s. lub II s.
ĆW
9 Wychowanie fizyczne Stud. Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30
I s. lub II s.
ĆW
10 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30
I s. lub II s.
ZP
11 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza 26.5 KB  tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30
I s. lub II s.
ZP
12 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30
I s. lub II s.
ZP
13 Chór  prof. J. Stanecki 60
I s. i II s.
ZP
14 *Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1  28 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
15 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 2   28.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 30 – I s.
i 30 – II s.
ĆW
16 Koło naukowe: język angielski (30 KB) Z Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30
II s.
ĆW
17 Biologiczne mechanizmy uzależnień. Nowe możliwości farmakoterapii Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
I s.
ĆW
18 Dawca szpiku – od rejestracji do przeszczepu Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
II s.
ĆW
19 Badania kliniczne Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
II s.
S
20 Doping w sporcie Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
II s.
S
21 Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
II s.
S
22 Hormonalna terapia zastępcza u mężczyzn. Andropauza Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
II s.
S
23 Interakcje w farmakologii Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
I s.
S
24 Laktacja i karmienie piersią – co lekarz powinien wiedzieć? Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15
II s.
S/td>
25 Zdrowie psychiczne a duchowość (1 grupa) (20 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30
I s.
S
26 Seksuologia praktyczna (1 grupa) (23 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30
I s.
S
27 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa) Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej; Kat. Psychiatrii dr k.Jóskowska 30
II s.
ĆW

* Zajęcia prowadzone także na roku I.