Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – II rok lekarski – 2020/21

Studentów II roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 20.11.2020 r. (godz. 12.00) do 29.11.2020 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2020/2021.
Studenci zapisują się obecnie na zajęcia, które będą obywały się w I i II semestrze.
I semestr obejmuje 30 godz. zajęć, również II semestr 30 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz.
Semestry
Forma zajęć
1 Podstawy przedsiębiorczości11.42 KB Kat. Urologii prof. Anna Bajek 15
II s.
ĆW
2 Wychowanie fizyczne Stud. Wychowania Fizycznego i Sportu CM dr Tomasz Zegarski 30
I s. lub II s.
ĆW
3 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl mgr Małgorzata Żołądkiewicz 30
I s. lub II s.
ZP
4 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30
I s. lub II s.
ZP
5 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 1*  28 KB Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie mgr Anna Glaza 30 – I s.
i 15 – II s.
ĆW
6 Praktyczna znajomość medycznego języka niemieckiego 2   28.5 KB Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie mgr Anna Glaza 30 – I s.
i 30 – II s.
ĆW
7 Zdrowie psychiczne a duchowość (1 grupa 15-os. stacj.) (20 KB) Kat. Psychiatrii prof. Aleksander Araszkiewicz 30
I s.
S
8 Seksuologia praktyczna (1 grupa 15-os. niestacj.) (23 KB) Kat. Psychiatrii prof. Aleksander Araszkiewicz 15
II s.
S
9 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa 20-os.) Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie dr Katarzyna Jóskowska 30
II s.
ĆW
10 Chór prof. Janusz Stanecki 60
I s. i II s.
ĆW

* Zajęcia prowadzone także na roku I.