Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – III rok lekarski – 2017/18

tudentów III roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2017 r. (godz. 12.00) do 22.10.2017 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2017/2018.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K- konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w diagnostyce medycznej 27.5 KB Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej KMS Dr U.Rogalla 15 ĆW
2 Wychowanie fizyczne S Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30 ĆW
3 *Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego 26.62 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
4 *Anatomia palpacyjna 26.21 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
5 **Wybrane zagadnienia z anatomii systematycznej 26.97 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15 ĆW
6 **Wybrane zagadnienia z anatomii chirurgicznej 27.08 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15 ĆW
7 **Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej 81.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
8 **Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej 26.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
9 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30 ZP
10 Projektowanie diet leczniczych, wspólne gotowanie 79 KB K Biologii Medycznej Mgr M. Gackowska 30 ZP
11 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza 26.5 KB  tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30 ZP
12 Zakręceni w gazetach – wiklina papierowa alternatywną formą wyrazu 28 KB tel. 603-114-260 justycha-z@wp.pl J. Żywiecka 30 ZP
13 Umiejętność posługiwania się głosem sukcesem wystąpień publicznych 12.37 KB tel. 504-803-731 kaja.potrzebska@gmail.com Mgr K. Potrzebska 30 ZP
14 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30 ZP
15 Język angielski medyczny 17.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A. Nazarewski 30 ĆW
16 **Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 128 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 45 ĆW
17 *Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 228.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 60 ĆW
18 Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 328 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 60 ĆW
19 Metody rozpoznawania płodności 1.68 MB K Fizjologii Dr D. Pracka 30 ĆW
20 Duchowość a psychiatria
K Psychiatrii Prof. A. Araszkiewicz 30 S
21 Techniki aktorskie i podstawy tańca współczesnego 12.18 KB  roza.klekotko@gmail.com R. Klekotko 30 ZP
22 Język portugalski 26.23 KB tel. 538-462-945 dmariosilva@aol.com M. Da Silva 30 ĆW
23 Kolo naukowe: język angielski 12.57 KB Z Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30 ĆW
24 Biochemia hemostazy K Farmakologii i Terapii dr J. Sikora 15 S
25 Biochemiczna rola erytrocytów K Farmakologii i Terapii dr J. Sikora 15 S
26 Płytki krwi – adhezja, agragacja, aktywacja K Farmakologii i Terapii dr J. Sikora 15 S
27 Polska estetyka medycyny 40 KB mgr R. Specht 15 K
28 Makrobiotyka/dietetyka filozoficzna 40 KB mgr R. Specht 30 K
29 Od kiły, po schizofrenię. Historia chorób z perspektywy filozoficznej 34.5 KB dr T. Markiewka 30 K
30 Etyka zdrowia 29 KB dr T. Markiewka 15 K

* Zajęcia prowadzone także na roku II.
** Zajęcia prowadzone także na roku I i II.