Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – III rok lekarski – 2018/19

Studentów III roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2018 r. (godz. 8.00) do 22.10.2018 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2018/2019.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K- konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w diagnostyce medycznej 27.5 KB Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej KMS Dr U. Rogalla- Ładniak 15 ĆW
2 Wychowanie fizyczne S Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30 ĆW
3 *Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego 26.62 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
4 *Anatomia palpacyjna 26.21 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
5 **Wybrane zagadnienia z anatomii systematycznej 26.97 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15 ĆW
6 **Wybrane zagadnienia z anatomii chirurgicznej 27.08 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15 ĆW
7 **Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej 81.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
8 **Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej 26.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 15 ĆW
9 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30 ZP
10 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza 26.5 KB  tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30 ZP
11 Umiejętność posługiwania się głosem sukcesem wystąpień publicznych 12.37 KB tel. 504-803-731 kaja.potrzebska@gmail.com Mgr K. Potrzebska 30 ZP
12 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30 ZP
13 Język angielski medyczny 17.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A. Nazarewski 30 ĆW
14 **Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 1   28 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 45 ĆW
15 *Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 2    28.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 60 ĆW
16 Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 3    28 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A.Glaza 60 ĆW
17 Metody rozpoznawania płodności 1.68 MB K Fizjologii Dr D. Pracka 30 ĆW
18 Język portugalski 26.23 KB tel. 538-462-945 dmariosilva@aol.com M. Da Silva 30 ĆW
19 Kolo naukowe: język angielski 12.57 KB Z Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30 ĆW
20 Biochemia hemostazy Prac. Biotechnologii Eksperymentalnej dr J. Sikora 15 S
21 Biochemiczna rola erytrocytów Prac. Biotechnologii Eksperymentalnej dr J. Sikora 15 S
22 Płytki krwi – adhezja, agragacja, aktywacja Prac. Biotechnologii Eksperymentalnej dr J. Sikora 15 S
23 Od kiły, po schizofrenię. Historia chorób z perspektywy społecznej 34.5 KB Prac. Filozofii Medycyny dr T. Markiewka 30 K
24 Etyka zdrowia 29 KB Prac. Filozofii Medycyny dr T. Markiewka 15 K
25 Chór prof. J. Stanecki 60 ĆW
26 Zumba Fitness (267 KB)

regulamin (199 KB)

Kat. Biologii i Biochemii Medycznej mgr R. Wesołowski i mgr M. Pawłowska 30 ĆW
27 Diagnostyka laboratoryjna wybranych stanów nagłych zagrażających życiu Kat. Patobiochemii i Chemii Klinicznej dr I. Hołyńska-Iwan 15 S
28 Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych? Prac. Biotechnologii Eksperymentalnej dr J. Sikora 30 S/ĆW
(20/10)
29 Od cholesterolu do miażdżycy-zaburzenia lipidowe jako najbardziej modyfikowalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (40 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr W. Stolarek 15 S
30 Doping w sporcie (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
31 Farmakologia i terapia u kobiet w ciąży (23 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
32 Farmakologia w anestezjologii (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
33 Farmakoterapia stanów nagłych (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
34 Farmakologia w psychiatrii (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
35 Homeopatia i medycyna niekonwencjonalna (18 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 ĆW
36 Problem interakcji lekowych w praktyce lekarskiej (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
37 Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych? (38 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 ĆW
38 Laktacja i karmienie piersią-co lekarz powinien wiedzieć? (42 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
39 Nowoczesne metody leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej (18 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
40 Organizm człowieka podczas wysiłku fizycznego. Fizjologia oraz farmakoterapia współczesnego sportowca (24 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
41 Terapia stanów nagłych w praktyce lekarza POZ (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
42 Suplementy diety i używki-mity i uprzedzenia w farmakologii (38 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
43 Wsparcie farmakologiczne podczas intensywnego uczenia się. Jak skutecznie poprawić pamięć? (37 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr hab. M. Wiciński 15 S
44 Język rosyjski KiZ Anatomii Prawidłowej prof. M. Szpinda 30 ĆW
45 Zdrowie psychiczne a duchowość (20 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 S
46 Seksuologia praktyczna (23 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 S
47 Wprowadzenie eo psychoterapii poznawczo-behawioralnej (23 KB) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 S

* Zajęcia prowadzone także na roku II.
** Zajęcia prowadzone także na roku I i II.