Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – III rok lekarski – 2019/20

Studentów III roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 21.10.2019 r. (godz. 12.00) do 27.10.2019 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2019/2020.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K- konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

 

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w diagnostyce medycznej 27.5 KB Kat. Medycyny Sądowej Dr U. Rogalla- Ładniak 15 ĆW
2 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30 ĆW
3 *Wybrane zagadnienia z anatomii układu nerwowego 26.62 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M. Szpinda 30 ĆW
4 *Anatomia palpacyjna 26.21 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M. Szpinda 30 ĆW
5 **Wybrane zagadnienia z anatomii systematycznej 26.97 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M. Szpinda 15 ĆW
6 **Wybrane zagadnienia z anatomii chirurgicznej 27.08 KB Kat. Anatomii Prawidłowej Prof. M. Szpinda 15 ĆW
7 **Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej 81.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M. Szpinda 30 ĆW
8 **Wybrane zagadnienia z anatomii radiologicznej 26.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M. Szpinda 30 ĆW
9 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30 ZP
10 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza 26.5 KB  tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30 ZP
11 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30 ZP
12 Język angielski medyczny 17.5 KB Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Mgr A. Nazarewski 30 ĆW
13 **Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 1   28 KB Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Mgr A. Glaza 45 ĆW
14 *Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 2    28.5 KB Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Mgr A. Glaza 60 ĆW
15 Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 3    28 KB Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Mgr A. Glaza 60 ĆW
16 Metody rozpoznawania płodności 1.68 MB K Fizjologii Człowieka Dr D. Pracka 30 ĆW
17 Kolo naukowe: język angielski 12.57 KB Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30 ĆW
18 Biochemia hemostazy Kat. Transplantologii i Chirurgi Ogólnej dr J. Sikora 15 S
19 Biochemiczna rola erytrocytów Kat. Transplantologii i Chirurgi Ogólnej dr J. Sikora 15 S
20 Płytki krwi – adhezja, agragacja, aktywacja Kat. Transplantologii i Chirurgi Ogólnej dr J. Sikora 15 S
21 Chór prof. J. Stanecki 60 ĆW
22 Zumba Fitness (267 KB)

regulamin (199 KB)

Kat. Biologii i Biochemii Medycznej mgr R. Wesołowski i mgr M. Pawłowska 30 ĆW
23 Diagnostyka laboratoryjna wybranych stanów nagłych zagrażających życiu Kat. Patobiochemii i Chemii Klinicznej dr I. Hołyńska-Iwan 15 S
24 Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych? Kat. Transplantologii i Chirurgi Ogólnej dr J. Sikora 30 S/ĆW
(20/10)
25 Od cholesterolu do miażdżycy-zaburzenia lipidowe jako najbardziej modyfikowalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (40 KB) Kat. Farmakologii i Terapii dr W. Stolarek 15 S
26 Doping w sporcie (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
27 Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych? (38 KB) Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 ĆW
28 Wsparcie farmakologiczne podczas intensywnego uczenia się. Jak skutecznie poprawić pamięć? (37 KB) Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
29 Dawca szpiku – od rejestracji do przeszczepu Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
30 Leczenie bólu ostrego i przewlekłego Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
31 Farmakoterapia kobiet ciężarnych Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
32 Farmakoterapia w anestezjologii i intensywnej terapii Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
33 Farmakologia w służbie anestezjologii (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
34 Farmakologia w służbie psychiatrii (22 KB) Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
35 Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
36 Farmakoterapia w wybranych stanach nagłych z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
37 Homeopatia i suplementy diety Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
38 Hormonalna terapia zastępcza u mężczyzn. Andropauza Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
39 Ile jednostek?! Czyli leczenie cukrzycy w praktyce Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
40 Jak przeżyć na izbie przyjęć? Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
41 Laktacja i karmienie piersią-co lekarz powinien wiedzieć? (42 KB) Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
42 Leki w dziedzinach zabiegowych Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
43 Modele ochrony zdrowia na świecie i sposoby ich finansowania Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
44 Najczęściej wykonywane zabiegi w chirurgii Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
45 Podstawowe ujęcie farmakologii w praktyce urologicznej Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
46 Suplementy diety i używki – mity i uprzedzenia w farmakologii Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
47 Toksykologia w praktyce Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
48 Toksyny wokół nas – co naprawdę o nich wiemy? Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
49 Zasady wypełniania i realizacji recept – aspekt praktyczny Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
50 Zdrowie psychiczne a duchowość (20 KB) (1 grupa) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 S
51 Seksuologia praktyczna (23 KB) (1 grupa) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 S
52 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa) Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej; Kat. Psychiatrii dr K. Jóskowska 30 ĆW

* Zajęcia prowadzone także na roku II.
** Zajęcia prowadzone także na roku I i II.