Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – III rok lekarski – 2020/21

Studentów III roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 20.11.2020 r. (godz. 12.00) do 29.11.2020 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2020/2021.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM dr Tomasz Zegarski 30 ĆW
2 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl mgr Małgorzata Żołądkiewicz 30 ZP
3 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com mgr inż. Agnieszka Mlicka 30 ZP
4 Język angielski medyczny 17.5 KB Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie mgr Andrzej Nazarewski 30 ĆW
5 Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 1**   28 KB Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie mgr Anna Glaza 45 ĆW
6 Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 2*    28.5 KB Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie mgr Anna Glaza 60 ĆW
7 Praktyczna znajomość medycznego j.niemieckiego 3    28 KB Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie mgr Anna Glaza 60 ĆW
8 Biochemia hemostazy Kat. Transplantologii i Chirurgi Ogólnej dr Joanna Sikora 15 S
9 Biochemiczna rola erytrocytów Kat. Transplantologii i Chirurgi Ogólnej dr Joanna Sikora 15 S
10 Płytki krwi – adhezja, agragacja, aktywacja Kat. Transplantologii i Chirurgi Ogólnej dr Joanna Sikora 15 S
11 Chór prof. Janusz Stanecki 60 ĆW
12 Zumba Fitness (267 KB) (tylko 5 grup 12-os.)
regulamin (199 KB)
Kat. Biologii i Biochemii Medycznej mgr Roland Wesołowski i mgr Marta Pawłowska 30 ĆW
13 Diagnostyka laboratoryjna wybranych stanów nagłych zagrażających życiu Kat. Patobiochemii i Chemii Klinicznej dr Iga Hołyńska-Iwan 15 S
14 Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych? Kat. Transplantologii i Chirurgii Ogólnej dr Joanna Sikora 30 S/ĆW
(20/10)
15 Zdrowie psychiczne a duchowość (20 KB) (1 grupa 15-os.) Kat. Psychiatrii prof. Aleksander Araszkiewicz 30 S
16 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa) Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej; Kat. Psychiatrii dr K. Jóskowska 30 ĆW
17 Opieka nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem (10 grup 6-os.) Kat. Neonatologii prof. Iwona Sadowska-Krwaczenko 30 ĆW
18 Epidemiologia żywieniowa z elementami toksykologii żywności Kat. Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego prof. Jacek Klawe 30 S/ĆW (15/15)
19 Branża farmaceutyczna fakty i mity Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 ĆW
20 Metodologia pracy naukowo-badawczej w dermatologii i wenerologii Kat. Dermatologii i Wenerologii prof. Rafał Czajkowski 60 S
21 Wpływ diety na farmakoterapię Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 ĆW
22 Wsparcie farmakologiczne podczas intensywnego uczenia się. Jak skutecznie poprawić panięć? Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 ĆW
23 Analiza przypadków zakażeń – interpretacja wyników Kat. Mikrobiologii dr Joanna Kwiecińska-Piróg 15 S
24 Żywność jako źródło drobnoustrojów i ich toksyn oraz pasożytów i robaków Kat. Mikrobiologii prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska 15 S

* Zajęcia prowadzone także na roku II.
** Zajęcia prowadzone także na roku I i II.