Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – IV rok lekarski – 2020/21

Studentów IV roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 20.11.2020 r. (godz. 15.00) do 29.11.2020 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2020/2021.
Rok akademicki obejmuje 30 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Elementy diagnostyki i leczenia gruźlicy 16.85 KB Kat. Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy prof. Grzegorz Przybylski 15 ĆW
2 Praktyczne aspekty chorób płuc 16.92 KB Kat. Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy prof. Grzegorz Przybylski 15 ĆW
3 Praktyczne aspekty badań czynnościowych układu oddechowego 16.57 KB Kat. Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy prof. Grzegorz Przybylski 15 ĆW
4 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM dr Tomasz Zegarski 30 ĆW
5 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl mgr Małgorzata Żołądkiewicz 30 ZP
6 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086 agnieszkamlicka@gmail.com mgr inż. Agnieszka Mlicka 30 ZP
7 Język angielski medyczny 17.5 KB Centrum Języków specjalistycznych w Medycynie mgr Andrzej Nazarewski 30 ĆW
8 Kompleksowa rehabilitacja po urazach ośrodkowego układu nerwowego 24.5 KB Kat. Rehabilitacji dr Magdalena Mackiewicz-Milewska 15 ĆW
9 Zumba Fitness (267 KB) (tylko 5 grup 12-os.)
regulamin (199 KB)
Kat. Biologii i Biochemii Medycznej mgr Roland Wesołowski i mgr Marta Pawłowska 30 ĆW
10 Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w dermatologii Kat. Dermatologii i Wenerologii dr Tadeusz Tadrowski 30 S/ĆW
(15/15)
11 Zdrowie psychiczne a duchowość (20 KB) (1 grupa 15-os.) Kat. Psychiatrii prof. Aleksander Araszkiewicz 30 S
12 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa 20-os.) Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie dr Katarzyna Jóskowska 30 ĆW
13 Szczepienia ochronne (10 grup 6-os.) Kat. Neonatologii prof. Iwona Sadowska-Krawczenko 30 ĆW
14 Opieka nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem (10 grup 6-os.) Kat. Neonatologii prof. Iwona Sadowska-Krawczenko 30 ĆW
15 Epidemiologia żywieniowa z elementami toksykologii żywności Kat. Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego prof. Jacek Klawe 30 S/ĆW (15/15)
16 Diagnostyka laboratoryjna wybranych stanów nagłych zagrażających życiu Kat. Patobiochemii i Chemii Klinicznej dr Iga Hołyńska-Iwan 15 S
17 Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń Kat. Mikrobiologii prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska 15 S
18 Zagrożenia mikrobiologiczne wynikające z kontaktu ze zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego Kat. Mikrobiologii dr Krzysztof Skowron 15 S
19 Covid-19 Kat. Chorób Zakaźnych i Hepatologii prof. Anita Olczak 15 S
20 Suplementy diety i używki – mity i uprzedzenia w farmakologii Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 S
21 Interakcje pomiędzy lekami – aspekty praktyczne Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 S
22 Nadużywanie leków i suplementów diety – aspekt praktyczny Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 S
23 Wpływ diety na farmakoterapię Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 ĆW
24 Chór prof. Janusz Stanecki 60 ĆW