Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – V rok lekarski – 2017/18

Studentów V roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2017 r. (godz. 12.00) do 22.10.2017 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2017/2018.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia
S – seminaria
ZP – zajęcia praktyczne
K – konwersatoria

NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA TAKIE SAME JAK W ROKU POPRZEDNIM!!!

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Analiza fenotypowa i genotypowa, strategia diagnostyki genetycznej oraz komunikacja z pacjentem poradni genetycznej KiZ Genetyki Klinicznej Prof. O.Haus 15 ĆW
2 Ocena męskiej płodności / nauka przygotowania nasienia do metod wspomaganego rozrodu Z Medycyny Rozrodu i Andrologii Dr hab. G.Ludwikowski 15 ĆW
3 Udział studentów w programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego K Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania prof. M.Świątkowski 60 ĆW
4 Całościowa ocena geriatryczna KiK Geriatrii Prof. K.Kędziora- Kornatowska 30 ĆW
5 Biomarkery o wysokiej użyteczności klinicznej we wczesnej diagnostyce chorób cywilizacyjnych: sercowo-naczyniowych, cukrzycy, chorób nerek i tarczycy KiZ Diagnostyki Laboratoryjnej Prof. G.Odrowąż-Sypniewska 30 ĆW
6 Algorytm szybkiej diagnostyki stanów zagrażających życiu w neurochirurgii – zajęcia praktyczne z metod diagnostycznych Kl. Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Dr hab. M.Śniegocki 15 ZP
7 Muzykoterapia 12.19 KB KiZ Muzykoterapii Dr hab. W.Pośpiech, prof. UMK 15 ZP
8 Wychowanie fizyczne S Wychowania Fizycznego i Sportu CM Dr T. Zegarski 30 ĆW
9 Techniki psychologiczne poprawiające jakość relacji lekarza z pacjentem i jego rodziną 10.54 KB  tel. 782-138-561 malgorzata_zoladkiewicz@wp.pl Mgr M. Żołądkiewicz 30 ZP
10 Rysunek sposobem na odreagowanie stresu pracy lekarza 26.5 KB  tel. 607-613-511 Mgr R. Wirowska 30 ZP
11 Zakręceni w gazetach – wiklina papierowa alternatywną formą wyrazu 28 KB tel. 603-114-260  justycha-z@wp.pl J. Żywiecka 30 ZP
12 Umiejętność posługiwania się głosem sukcesem wystąpień publicznych 12.37 KB tel. 504-803-731 kaja.potrzebska@gmail.com Mgr K. Potrzebska 30 ZP
13 Warsztaty fotograficzne – wyzwalanie kreatywności i wrażliwości 27.5 KB tel. 602-757-086  agnieszkamlicka@gmail.com Mgr inż. A. Mlicka 30 ZP
14 Chór prof. J. Stanecki 15 ZP
15 **Zaawansowane techniki preparacji anatomicznej 81.5 KB KiZ Anatomii Prawidłowej Prof. M.Szpinda 30 ĆW
16 Język angielski medyczny 17.5 KB Z Lingwistyki Stosowanej Mgr A. Nazarewski 30 ĆW
17 Gastroenterologia pediatryczna 1.33 MB Z Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego Prof. A. Szaflarska-Popławska 15 ĆW
18 Metody rozpoznawania płodności 1.68 MB K Fizjologii Dr D. Pracka 30 ĆW
19 Kompleksowa rehabilitacja po urazach ośrodkowego układu nerwowego 24.5 KB KiK Rehabilitacji Dr M. Mackiewicz-Milewska 15 ĆW
20 Podstawy prawa praktycznego 270.11 KB Kancelaria Prawna Brzezicka Patrycja Mgr Patrycja Brzezicka 30 ĆW
21 Duchowość a psychiatria
K Psychiatrii Prof. A. Araszkiewicz 30 S
22 Techniki aktorskie i podstawy tańca współczesnego 12.18 KB  roza.klekotko@gmail.com R. Klekotko 30 ZP
23 Język portugalski 26.23 KB  tel. 538-462-945 dmariosilva@aol.com M. Da Silva 30 ĆW
24 Kształcenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych z elementami języka angielskiego Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy mgr O. Kowalczyk 15 ĆW
25 Koło naukowe: język angielski Z Lingwistyki Stosowanej dr D. Pestka 30 ĆW
26 Polska estetyka medycyny 40 KB mgr R. Specht 15 K
27 Makrobiotyka/dietetyka filozoficzna 40 KB mgr R. Specht 30 K
28 Od kiły, po schizofrenię. Historia chorób z perspektywy filozoficznej 34.5 KB dr T. Markiewka 30 K
29 Etyka zdrowia 29 KB dr T. Markiewka 15 K

* Zajęcia prowadzone także na roku IV.
** Zajęcia prowadzone także na roku I, II, III i IV.