Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – V rok lekarski – 2018/19

Studentów V roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 16.10.2018 r. (godz. 8.00) do 22.10.2018 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2018/2019.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia

 

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Przygotowanie do LEKu – pediatria Kat. Pediatrii, Hematologii i Onkologii prof. M. Wysocki 30 ĆW
2 Przygotowanie do LEKu – chirurgia Kat. Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej prof. M. Jackowski 30 ĆW
3 Przygotowanie do LEKu – choroby wewnętrzne KiK Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych prof. Z. Bartuzi 30 ĆW
4 Przygotowanie do LEKu – położnictwo i ginekologia Kat. Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej prof. M. Grabiec 30 ĆW
5 Przygotowanie do LEKu – intensywna terapia Kat. Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. K. Wawrzyniak 30 ĆW
6 Przygotowanie do LEKu – medycyna rodzinna KiZ Lekarza Rodzinnego dr hab. K. Buczkowski 30 ĆW
7 Przygotowanie do LEKu – psychiatria Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 ĆW
8 Przygotowanie do LEKu – onkologia KiK Onkologii i Brachyterapii prof. R. Makarewicz 30 ĆW
9 Przygotowanie do LEKu – bioetyka, prawo medyczne, zdrowie publiczne i orzecznictwo Kat. Medycyny Sądowej prof. T. Grzybowski 30 ĆW
10 Symulacje medyczne Z Symulacji Medycznych dr J. Soczywko 30 ĆW