Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – V rok lekarski – 2019/20

Studentów V roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 21.10.2019 r. (godz. 12.00) do 27.10.2019 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2019/2020.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia

 

Wykaz zajęć fakultatywnych

 

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Przygotowanie do LEKu – pediatria Kat. Pediatrii, Hematologii i Onkologii prof. M. Wysocki 30 ĆW
2 Przygotowanie do LEKu – chirurgia Kat. Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej prof. M. Jackowski 30 ĆW
3 Przygotowanie do LEKu – choroby wewnętrzne Kat. Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych prof. Z. Bartuzi 30 ĆW
4 Przygotowanie do LEKu – położnictwo i ginekologia Kat. Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej prof. M. Grabiec 30 ĆW
5 Przygotowanie do LEKu – intensywna terapia Kat. Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. K. Sierakowska 30 ĆW
6 Przygotowanie do LEKu – medycyna rodzinna Kat. Medycyny Rodzinnej prof. K. Buczkowski 30 ĆW
7 Przygotowanie do LEKu – psychiatria Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 ĆW
8 Przygotowanie do LEKu – onkologia KiK Onkologii i Brachyterapii prof. R. Makarewicz 30 ĆW
9 Symulacje medyczne Kat. Medycyny Rodzinnej dr P. Paciorek 30 ĆW
10 Zumba Kat. Biologii i Biochemii Medycznej dr R. Wesołowski 30 ĆW
11 Farmakoterapia w chorobach wewnętrznych pod kątem LEKu. aktualne wytyczne. Omówienie pytań LEK Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
12 Ile jednostek?! Czyli leczenie cukrzycy w praktyce Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
13 Jak przeżyć na izbie przyjęć? Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
14 Podstawowe ujęcie farmakologii w praktyce urologicznej Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
15 Przygotowanie do LEK-u Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
16 Schematy farmakoterapii w wybranych jednostkach chorobowych – przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
17 Toksykologia w praktyce Kat. Farmakologii i Terapii prof. M. Wiciński 15 S
18 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Bydgoszczy dr T. Zegarski 30 ĆW
19 Zdrowie psychiczne a duchowość (1 grupa) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 S
20 Wprowadzenie do psychoterapii poznawczo-behawioralnej (1 grupa) Kat. Psychiatrii prof. A. Araszkiewicz 30 S
21 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa) Wydziałowy Zespół Naukowo-Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej dr K. Jóskowska 30 ĆW