Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rejestracja na zajęcia fakultatywne – V rok lekarski – 2020/21

Studentów V roku kierunku lekarskiego zawiadamia się, że w okresie od 20.11.2020 r. (godz. 12.00) do 29.11.2020 r. zostały uruchomione zapisy na zajęcia fakultatywne w roku akad. 2020/2021.
Rok akademicki obejmuje 60 godz. zajęć fakultatywnych.
Legenda: ĆW – ćwiczenia

Wykaz zajęć fakultatywnych

Lp. Temat zajęć fakultatywnych Nazwa jednostki prowadzącej Kierownik dydaktyczny L. godz. Forma zajęć
1 Przygotowanie do LEKu – choroby wewnętrzne Kat. Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych prof. Zbigniew Bartuzi 30 ĆW
2 Przygotowanie do LEKu – położnictwo i ginekologia Kat. Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej prof. Mariusz Dubiel 30 ĆW
3 Przygotowanie do LEKu – medycyna rodzinna Kat. Medycyny Rodzinnej prof. Krzysztof Buczkowski 30 ĆW
4 Wychowanie fizyczne Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM dr Tomasz Zegarski 30 ĆW
5 Zdrowie psychiczne a duchowość (1 grupa 15-os.) Kat. Psychiatrii prof. Aleksander Araszkiewicz 30 S
6 Latina ab ovo: Łacina z elementami greki dla studentów medycyny (1 grupa 20-os.) Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie dr Katarzyna Jóśkowska 30 ĆW
7 Szczepienia ochronne (10 grup 6-os.) Kat. Neonatologii prof. Iwona Sadowska-Krawczenko 30 ĆW
8 Opieka nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem (10 grup 6-os.) Kat. Neonatologii prof. Iwona Sadowska-Krawczenko 30 ĆW
9 Epidemiologia żywieniowa z elementami toksykologii żywności Kat. Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego prof. Jacek Klawe 30 S/ĆW (15/15)
10 Dermatologia eksperymentalna, jako narzędzie współczesnej medycyny Kat. Dermatologii i Wenerologii prof. Rafał Czajkowski 60 S
11 Medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna – wspólne terapie Kat. Rehabilitacji dr Iwona Szymkuć-Bukowska 15 ĆW
12 Covid-19 Kat. Chorób Zakaźnych i Hepatologii prof. Anita Olczak 15 S
13 Farmakologia na LEKu – pytania i odpowiedzi Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 ĆW
14 Interakcje między lekami – aspekty praktyczne Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 ĆW
15 Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych? Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 ĆW
16 Zasady farmakoterapii w okresie ciąży na podstawie wybranych grup leków Kat. Farmakologii i Terapii prof. Michał Wiciński 15 S
17 Chór prof. Janusz Stanecki 60 ĆW