Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Plany zajęć 2019/2020 – kierunek optyka okularowa – st. stacjonarne