Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Obrony Prac Doktorskich

Harmonogram publicznych transmisji

Wszystkie transmisje odbywają się poprzez kanał YouTube.
Publiczną możliwość zadawania pytań może uzyskać każda osoba poprzez chat dostępny podczas transmisji.
Należy kliknąć w planszę poniżej, a następnie w link na czarnym ekranie przenoszący na platformę YouTube.
Osoba, która chce wziąć udział w dyskusji,
ma obowiązek podania imienia i nazwiska, w celu umieszczenia w protokole obrony.



 
Z recenzjami i streszczeniami rozpraw doktorskich można zapoznać się
na stronie https://www.wl.cm.umk.pl/nauka/przewody-doktorskie/str-rec-rozpraw-doktor/
 

Najbliższe terminy transmisji z tej strony:

lek. Elżbieta Zarychta – promotor: dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek, prof. UMK
dnia 01.07.2020 r. o godz. 11.00

lek. Jakub Jóźwicki – promotor: dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK
dnia 01.07.2020 r. o godz. 12.00

lek. Marek Libura – promotor: dr hab. Piotr Kopiński, prof. UMK
dnia 01.07.2020 r. o godz. 14.00

Zakończone transmisje publiczne, które były dostępne z tej strony:

lek. Janusz Mielcarek – promotor: dr hab. Walentyna Korpalska, prof. UMK
dnia 17.06.2020 r. o godz. 11.00

lek. dent. Katarzyna Białożyk-Mularska – promotor: dr hab. Krzysztof Roszkowski, prof. UMK
dnia 17.06.2020 r. o godz. 12.00

mgr Jarosław Starzyński – promotor: dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK
dnia 17.06.2020 r. o godz. 13.00

lek. Marcin Białecki – promotor: prof. dr hab. Zbigniew Serafin
dnia 17.06.2020 r. o godz. 14.00

lek. Teresa Rusicka – promotor: prof. dr hab. Marek Harat
dnia 10.06.2020 r. o godz. 11.00

lek. Łukasz Kluczyński – promotor: dr hab. Wojciech Kaźmierczak, prof. UMK
dnia 10.06.2020 r. o godz. 12.00

mgr Kajetan Konecki – promotor: prof. dr hab. Wojciech Hagner
OBRONA ODWOŁANA

mgr inż. Waldemar Leszczyński – promotor: prof. dr hab. Zbigniew Serafin
dnia 10.06.2020 r. o godz. 14.00

lek. Natalia Bartoszewicz – promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński
dnia 27.05.2020 r. o godz. 12.00.

lek. Ewa Demidowicz – promotor: prof. dr hab. Jan Styczyński
dnia 27.05.2020 r. o godz. 13.00.

lek. Marcin Walukiewicz – promotor: prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
dnia 03.06.2020 r. o godz. 10.00

lek. Marta Surman-Wika – promotor: prof. dr hab. Krzysztof Leksowski
dnia 03.06.2020 r. o godz. 11.00

lek. Daniel Rogowicz – promotor: prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
dnia 03.06.2020 r. o godz. 12.00