Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

I edycja Nagrody Heisiga za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe

obrazek:

W dniu 1 października 2020 r. prof. Norbert Heisig, nasz długoletni benefaktor, od lat rodzinnie związany z Wrocławiem, a w szczególności z Uniwersytetem Wrocławskim, uroczyście ogłosił powołanie do życia Nagrody Heisiga.

Zamiarem Pana Profesora jest uhonorowanie, w duchu współpracy niemiecko-polskiej, wybitnych badaczy polskich. Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata na Uniwersytecie Wrocławskim. Każda z uczelni biorących udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza może zgłosić po jednym kandydacie do Nagrody. Kandydaci mogą reprezentować dowolną dyscyplinę nauki. Laureat/ka otrzyma Złoty Medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200.000 zł.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Heisiga 2021.

Kandydatów do nagrody wraz z propozycjami recenzentów i kompletem wymaganych dokumentów można zgłosić do Dziekanatu WL do dnia 20 stycznia 2021 r.

Regulamin

pozostałe wiadomości