Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wybitna młoda naukowiec

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzymało łącznie 181 osób. W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Łączna kwota stypendiów w tej edycji konkursu to 35 121 240 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu

 

Dr hab. Marta Pokrywczyńska jest również laureatką dziewiątej edycji programu LIDER (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Projekt „UROGRAFT - biokonfigurowalny kompozytowy wszczep indukujący regenerację ściany pęcherza moczowego” pod kierunkiem dr hab. Marty Pokrywczyńskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 200 000 zł. Więcej...

pozostałe wiadomości