Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Składanie wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Instrukcja składania wniosków w CM UMK dostępna jest na stronie: https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5438-wnioski.html

Obecnie otwarte konkursy dostępne są:
* na stronie Uczelni (informacje ogólne): https://www.cm.umk.pl/123-administracja-collegium-medicum/nauka-i-projekty/5383-konkursynawa.html
* na stronie NAWA (informacje szczegółowe): https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

Dodatkowe informacje dotyczące projektów w CM UMK dostępne są na stronie Działu Nauki i Projektów https://www.cm.umk.pl/projekty

pozostałe wiadomości