Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

W projekcie edukacyjnym IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

obrazek: fot.Mirosław Sprenger]
fot. Mirosław Sprenger

8 lutego 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w ramach Projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Jest to projekt edukacyjny prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej i adresowany do uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich opiekunami – nauczycielami. Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego. Podczas spotkań o charakterze wykładowym, warsztatowym i terenowym uczniowie poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają m.in. archeologia, antropologia czy genetyka, zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania refleksji uczniów w postaci etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

W spotkaniu 8 lutego 2019 r., organizowanym przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy wzięli udział dwaj prelegenci – dr Leon Popek z Biura Poszukiwań i Identyfikacji (IPN w Lublinie) oraz prof. dr hab. Tomasz Grzybowski, kierownik Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK. Dr Leon Popek, naczelnik Wydziału Kresowego, od ponad 30 lat prowadzi prace ekshumacyjne na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Jest m.in. uznanym znawcą problematyki rzezi wołyńskiej; w ostatnim czasie był konsultantem historycznym filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. Prof. Grzybowski z kolei przedstawił uczniom jak wyglądają identyfikacyjne badania DNA, które Katedra Medycyny Sądowej CM UMK prowadzi dla IPN. Zasygnalizował również problematykę genetycznego przewidywania pochodzenia biogeograficznego i etnicznego nieznanych szczątków ludzkich, ekshumowanymch m.in. na terenach byłych obozów koncentracyjnych.

Oprac. m.in. na podstawie materiałów IPN

pozostałe wiadomości