Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Kampania o udarze mózgu

Studenci działający w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Neurologii Collegium Medicum UMK, pod opieką Kierownika Kliniki dr. hab. n. med. Grzegorza Kozery, poprowadzą kampanię edukacyjną "uDARuj zdrowie" skierowaną do uczniów szkół oraz seniorów w zakresie udaru mózgu.

Udar mózgu to główna przyczyna trwałej niepełnosprawności i czwarta przyczyna zgonów osób dorosłych. Każdego roku choroba dotyka w Polsce blisko 90 000 osób rocznie, a przeważającą część z nich stanowią osoby starsze. Niestety blisko dwie trzecie chorych nie dociera do ośrodka specjalistycznego w czasie umożliwiającym skuteczne leczenie, a pierwsze 270 minut od pojawienia się objawów jest najważniejsze. Udzielając w tym czasie fachowej pomocy można uchronić chorego od trwałej niepełnosprawności. Główną przyczyną braku wsparcia chorego jest niedostateczna znajomość objawów udaru mózgu oraz związanych z nim zagrożeń.

Wychodząc naprzeciw problemowi braku wiedzy w społeczeństwie na temat udaru mózgu studenci postanowili edukować zarówno młodszych jak i starszych na temat tego, jak ważne jest prawidłowe rozpoznanie oraz udzielenie pomocy. W przygotowanych przez studentów dwóch krótkich filmach, skierowanych do dzieci oraz osób starszych, przedstawiają czym jest udar mózgu, jakie są jego najważniejsze objawy oraz co należy zrobić, w przypadku ich wystąpienia. Posłużą one jako pomoc podczas prelekcji, pogadanek i prezentacji, które odbędą się m.in. w szkołach na terenie Bydgoszczy.

Kampania uzyskała patronat Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy - dr. Jacka Krysia oraz Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii akcja -uDARuj zdrowie- zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii