Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Doktoranci Wydziału

Anna Urbańczyk
e-mail: 183/D/2015/2016@cm.umk.pl