Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Doktoranci Wydziału

Agnieszka Witulska-Alagöz
e-mail: witulska-alagoz@cm.umk.pl