Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Doktoranci Wydziału

Emilia Siemińska
e-mail: emilia.sieminska@cm.umk.pl
Terminy konsultacji:
Godziny konsultacji proszę ustalać pod adresem mailowym: emilia.sieminska@cm.umk.pl