Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Biuletyn Informacyjny Wydziału Lekarskiego

Redakcja biuletynu: dr Marcin Wiśniewski