Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Terminarz Rad Dziekańskich i Rad Dyscypliny w roku akademickim 2019/2019

16.10.2019
13.11.2019
11.12.2019
15.01.2020
12.02.2020
11.03.2020
22.04.2020
13.05.2020
17.06.2020