Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Terminarz Rad Dziekańskich i Rad Dyscypliny w roku akademickim 2021/2022

22.09.2021
20.10.2021
24.11.2021
15.12.2021
12.01.2022
16.02.2022
23.03.2022
27.04.2022
25.05.2022
22.06.2022