Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Terminarz Rad Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018

20.09.2017
25.10.2017
15.11.2017
13.12.2017
17.01.2018
28.02.2018
21.03.2018
18.04.2018
16.05.2018
06.06.2018
27.06.2018
W sytuacji spraw pilnych lub dużego nagromadzenia spraw do rozpatrzenia przez Radę, mogą być wyznaczone dodatkowe terminy posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego.