Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Terminarz Rad Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2018/2019

12.09.2018
26.09.2018
17.10.2018
14.11.2018
12.12.2018
09.01.2019
20.02.2019
13.03.2019
10.04.2019
15.05.2019
05.06.2019
26.06.2019
W sytuacji spraw pilnych lub dużego nagromadzenia spraw do rozpatrzenia przez Radę, mogą być wyznaczone dodatkowe terminy posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego.