Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komisja ds. Przeniesień Studentów z Terenów Objętych Konfliktem Zbrojnym-Ukraina

Regulamin Komisji (205 KB)