ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Komisja Rady Dyscypliny Nauki Medyczne ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki kliniczne

  1. prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – przewodniczący – e-mail: mpawlowska@cm.umk.pl
  2. prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
  3. prof. dr hab. Roman Junik
  4. dr hab. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK
  5. dr hab. Wiktor Dróżdż, prof. UMK
  6. dr hab. Anita Olczak, prof. UMK
  7. dr hab. Wojciech Szczęsny, prof. UMK

Zadania: Komisja po przedłożeniu przez doktoranta wydrukowanej rozprawy doktorskiej wyznacza osobę, która  ocenia, czy praca odpowiada wymogom stawianym pracom doktorskim tym samym dopuszczając pracę do dalszych etapów przewodu, bądź w przypadku negatywnej opinii, praca rekomendowana jest do ponownej oceny (dla przewodów wszczętych do dnia 30.04.2019 r.). Komisja przy postępowaniach doktorskich otwartych po 1.10.2019 r. ocenia wniosek o wyznaczenie promotora pod względem merytorycznym.

W postępowaniach habilitacyjnych kandydatów do komisji habilitacyjnej proponuje Wydziałowa Komisja ws. postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego – nauki kliniczne, a następnie przedkłada członkom Rady Dyscypliny Nauki Medyczne celem dalszego procedowania.