ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Mirosław Dąbkowski
adiunkt
Katedra Psychiatrii

tel.: +48 56 659 19 81
e-mail: miroslaw.dabkowski@cm.umk.pl


Bibliografia