Zakład Fizjologii Człowieka

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
e-mail: kizfizjol@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny ul. Karłowicza 24

Zakład Fizjologii Człowieka

Tematy badawcze:

  • Badania nad snem człowieka, chronobiologia, chronomedycyna, fototerapia.
  • Fizjologia wysiłku fizycznego.
  • Procesy regulacyjne w układzie oddechowym i w układzie krążenia – badania nad odruchem z chemo- i baroreceptorów u ludzi.
  • Fizjologia błon komórkowych – oznaczanie składu lipidowego i płynności błon.