Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 39 87
e-mail: zeios@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii, parter

tel.: +48 52 585 39 87
fax: +48 52 585 38 07

Sekretariat: zeios@cm.umk.pl