Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel.: +48 52 585 39 87
e-mail: zeios@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Udział w konferencjach

 • Kamiński P., Kurhalyuk N. 2006.
  Koncentracja pierwiastków chemicznych w środowisku a aktywność enzymów antyoksydacyjnych w krwi bociana białego Ciconia ciconia. [Free radicals in the environment and oxidative enzymes activity in White Stork Ciconia ciconia.]. Ist Int. Conf.: „Global and regional problems of environmental safety”; Gdańsk, 23-24. IX. 2006.
 • Kurhalyuk N., Kamiński P. 2006.
  Ekofizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego we krwi bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska. [Ecophysiological aspects of oxidative stress in White Stork Ciconia ciconia in changed environments.]. Ist Int. Conf.: „Global and regional problems of environmental safety”; Gdańsk, 23-24. IX. 2006.
 • Tkachenko G.M., Khabrovska L.B., Kurgalyuk N.M., Kamiński P. 2007.
  Protektorni efekti L-argininu u pidtrimanni antioksidantnogo statusu organizmu za umow kobaltowoj kardiomiopatii. Min. Ochr. Zdr. Ukr., Tarnopol, Wsieukr. Ekol. Lig., UDK, Mat. Wsieukr. Naucz.-prakt. Miezd. Konf.; Tarnopol.
 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Jerzak L., Kasprzak M. 2007.
  The White Stork condition under environmental stress: ecophysiological responses. 1st German-Polish White Stork Meeting: “The White Stork population in Western and Midland Europe”; Potsdam, Germany, Feb.15-16th, 2007.
 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Kasprzak M., Jerzak L., Szady-Grad M. 2007.
  The impact of chemical elements upon antioxidant enzymatic activity in the blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks. Mat. VIII Ogólnopol. Konf. Nauk.: „Interakcje ksenobiotyków”; Poznań, 04-06. VI. 2007.
 • Kasprzak M., Jerzak L., Kurhalyuk N., Kamiński P. 2007.
  Changes in hematological parameters of White Storks (Ciconia ciconia) chicks from polluted environmentals in Western Poland. Proc. XVI Int. Symp.: “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; Cracov, June, 04-06. 2007.
 • Kurhalyuk, Kamiński P., Kasprzak M., Jerzak L. 2007.
  Ecophysiological responses to oxidative stress in blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks in polluted environments. Proc. XVI Int. Symp.: “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; Cracov, June, 04-06. 2007.
 • Tkachenko H., Kurhalyuk N., Kamiński P., Kasprzak M. 2007.
  Correction by L-arginine of antioxidant processes dysfunction under lead toxicity in rats. Proc. XVI Int. Symp.: “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”; Cracov, June, 04-06. 2007.
 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Kasprzak M., Szady-Grad M., Jerzak L. 2007.
  Modification of antioxidant processes caused by free radicals in the blood of White Stork Ciconia ciconia chicks in disturbed environments. Ogólnopol. Kongr. Zool. „Zmienność, adaptacja, ewolucja”; Olsztyn, 12-16. IX. 2007.
 • Ossowska A., Bogdzińska M., Kamiński P., Koim B. 2007.
  Wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na obraz chromosomowy człowieka. II Pol. Kongr. Genet., XVI Zjazd Pol. Tow. Genet., V Zjazd Pol. Tow. Genet. Człowieka; Warszawa, 18-20. IX. 2007.
 • Kamiński P., Barczak T., Bennewicz J. 2007.
  Aphids contribution in metal transfer in disturbed environments. 1st Polish-Greek Workshop: “The Role of Aphids in Disturbed Environments”; UTP-CM UMK, Bydgoszcz, Oct., 8-14th, 2007.
 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Jerzak L., Kasprzak M. 2007.
  Ecophysiological responses of organisms under environmental stress (e.g. White Stork Ciconia ciconia). 1st Polish-Greek Workshop: “The Role of Aphids in Disturbed Environments”; UTP-CM UMK, Bydgoszcz, Oct., 8-14th, 2007.
 • Kamiński P., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Kasprzak L., Jerzak L., Szady-Grad M. 2008.
  The impact of free radicals upon blood morphology of White Stork Ciconia ciconia chicks in Poland. SETAC Europe 18th Ann. Meeting in Warsaw, 25-29. V. 2008.
 • Kasprzak M., Kurhalyuk N., Kamiński P., Jerzak L. 2008.
  Fat reservoirs in serum of White Stork (Ciconia ciconia) chicks in different regions of Poland. 17th Int. Symp. “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, Cracow, 5-6 June, 2008.
 • Kurhalyuk N., Kamiński P., Tkachenko H., Kasprzak L., Jerzak L., Szady-Grad M. 2008.
  Does environmental pollution affects oxidative stress and protein oxidation in blood of White Stork (Ciconia ciconia) chicks? 24th Congr. Pol. Physiol. Soc. „Physiology without limits”, Lublin, 11-13. IX. 2008.
 • Tkachenko H., Kurhalyuk N., Khabrovska L., Kamiński P., 2008.
  Role of L-arginine in cobalt-induced cardiomyopathy in rats with different resistance to hypoxia. 24th Congr. Pol. Physiol. Soc. „Physiology without limits”, Lublin, 11-13. IX. 2008. J. Physiol. Pharmacol., 59, 1: 268.
 • Kasprzak M., Hetmański T., Kamiński P. 2008.
  Wybrane wartości hematologiczne gołębia miejskiego Columba livia żyjącego w środowisku miejskim i wiejskim (Hematological parameters in pigeons Columba livia blood living in the city and in the village). Ogólnopol. Konf. „Fauna miast – Ochronić różnorodność biotyczną w miastach” (Red.: P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak), SAR „Pomorze”, 11-13. IV. 2008, Bydgoszcz: 618–622.
 • Kamiński P., Wiśniewska E., Mroczkowski S., Jerzak L., Kasprzak M., Stuczyński T., Buczkowski R., Koim B., Kurhalyuk N., Tkachenko H. 2009.
  Application of molecular methods for interpretation of changes in genetic material of White Stork under environmental stress. First Joint PSE-SETAC (Polish Society of Ecotoxicology & Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Conference on Ecotoxicology, Kraków, Poland, 16-19 Sept. 2009.
 • Kasprzak M., Czechowski P., Jerzak L., Kamiński P., Steliga A., Jędro G. 2009.
  Nietypowy obraz rozwojowych zmian parametrów czerwonokrwinkowych dymówki (Hirundo rustica). Ogolnopol. Konf. Ornitol. „Ptaki – Środowisko – Zagrożenia”, Sekcja Ornitol. Pol. Tow. Zool., Lublin, 17-20. IX. 2009, Ann. UMCS S. C. Proc.: 43-44.
 • Kurhalyuk N., Kamiński P., Szornak M., Tkachenko H., Pałczyńska K. 2009.
  Lipid and protein oxidation as biomarkers in response to pollution level in the blood of white stork (Ciconia ciconia) chicks from different Poland regions. XLIII Symp. Pol. Soc. Histochem. Cytochem., Bydgoszcz, Sept. 21-23rd 2009, Med. Biol. Sci. XXIII, Suppl. 2: 51-52.
 • Kurhalyuk N., Tkachenko H., Pałczyńska K., Szornak M., Kamiński P. 2009.
  L-arginine as nitric oxide precursor prevents lipid peroxidation against cobalt-mediated myocardium injury in rat. XLIII Symp. Pol. Soc. Histochem. Cytochem., Bydgoszcz, Sept. 21-23rd 2009, Med. Biol. Sci. XXIII, Suppl. 2: 52.
 • Marzec-Wróblewska U., Kamiński P. 2009.
  Sperm quality and concentration of chemical elements in human semen from anthropogenic environments – preliminary report. XLIII Symp. Pol. Soc. Histochem. Cytochem., Bydgoszcz, Sept. 21-23rd 2009, Med. Biol. Sci. XXIII, Suppl. 2: 53.
 • Ossowska A., Kamiński P., Bogdzińska M., Koim B. 2009.
  Polymorphism of GSTM1 and GSTT1 genes in people living in Inowrocław Region of Ecological Danger. XLIII Symp. Pol. Soc. Histochem. Cytochem., Bydgoszcz, Sept. 21-23rd 2009, Med. Biol. Sci. XXIII, Suppl. 2: 55.
 • Pałczyńska K., Szornak M., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Kamiński P., Miller M. 2009.
  Estimation of oxidative stress of brown trout (Salmo trutta trutta) with ulcerative dermal necrosis. XLIII Symp. Pol. Soc. Histochem. Cytochem., Bydgoszcz, Sept. 21-23rd 2009, Med. Biol. Sci. XXIII, Suppl. 2: 56-57.
 • Wieloch M., Kamiński P. 2009.
  The impact of environmental pollution upon antioxidative reactions in rhe human blood. XLIII Symp. Pol. Soc. Histochem. Cytochem., Bydgoszcz, Sept. 21-23rd 2009, Med. Biol. Sci. XXIII, Suppl. 2: 59.
 • Kurhalyuk N., Kamiński P., Tkachenko H., Hural O. 2009.
  Ecophysiological determinations of antioxidant enzymes in the blood of White Stork Ciconia ciconia from different regions of Poland. Proc. XII Int. Sci. Conf. „Ecology-Human-Environment”; June 13-17th, 2009, Kiev, Ukraine: 66-67.
 • Kasprzak M., Jerzak L., Kamiński P., Stuczyński T., Buczkowski R., Koim B., Klawe J.J., Szady-Grad M., Kavanagh B. 2010.
  The impact of free radicals upon blood morphology of White Stork Ciconia ciconia in Poland. Proc. 3rd Int. Eurasian Ornithol. Congr., Mytilini, Greece, 8-11, Apr. 2010 (Red.: Akriotis T., Albayrak T., Kiziroglu I., Erdogan A., Turan L): 43-44.
 • Kamiński P., Karaś Z., Kurhalyuk N., Tkachenko H. 2010.
  Ekofizjologiczne uwarunkowania niklu i glinu w środowisku natutralnym. [Ecophysiological determinations of nickel and aluminum in natural environment]. 2nd Int. Conf.: „Globalization and the Problems of the Environmental protection”; Gdańsk, 27-28. VII. 2010.
 • Kamiński P., Wiśniewska E., Mroczkowski S., Jerzak L., Kasprzak M., Stuczyński T., Buczkowski R., Koim B., Kurhalyuk N., Tkachenko H. 2010.
  The impact of disturbed environments upon the changes of gender structure in White Stork Ciconia ciconia chicks from Poland. 2nd Int. Conf.: „Globalization and the Problems of the Environmental protection”; Gdańsk, 27-28. VII. 2010.
 • Kasian O., Manenko A., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Kamiński P. 2010.
  Retrospective analysis of morbidity for autoimmune thyroid diseases in the Lviv region during 1999-2006. 2nd Int. Conf.: „Globalization and the Problems of the Environmental protection”; Gdańsk, 27-28. VII. 2010.
 • Manenko A., Khopyak N., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Kamiński P. 2010.
  Toxicological and hygienic estimation of ecological absorptive agent glauconite for processes of biological destruction. 2nd Int. Conf.: „Globalization and the Problems of the Environmental protection”; Gdańsk, 27-28. VII. 2010.
 • Ossowska A., Kamiński P., Wieloch M., Koim-Puchowska B., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Stuczyński T., Kuligowska-Prusińska M., Dymek G., Mańkowska A., Odrowąż- Sypniewska G. 2010.
  Biogeochemiczne uwarunkowania reakcji antyoksydacyjnych u ludzi wobec stresu środowiskowego. [Biogeochemical determinations of human antioxidant responses to environmental stress]. 2nd Int. Conf.: „Globalization and the Problems of the Environmental protection”; Gdańsk, 27-28. VII. 2010.
 • Pałczyńska K., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Szornak M., Kamiński P. 2010.
  Ekofizjologiczne zależności parametrów bilansu antypoksydacyjnego u troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) z wrzodziejącą martwica skóry. [Ecophysiological dependences of antioxidant defense system from Brown Trout (Salmo trutta m. trutta L.) with ulcerative dermal necrosis]. 2nd Int. Conf.: „Globalization and the Problems of the Environmental protection”; Gdańsk, 27-28. VII. 2010.
 • Tkachenko H., Kurhalyuk N., Szornak M., Pałczyńska K., Kamiński P. 2010.
  Mechanizmy korekcji obrony antyoksydacyjnej w warunkach zatrucia szczurów kadmem. [Correction of antioxidant defense system during cadmium intoxication in rats]. 2nd Int. Conf.: „Globalization and the Problems of the Environmental protection”; Gdańsk, 27-28. VII. 2010.
 • Kurhalyuk N., Kamiński P. 2010.
  I Konferencja Naukowa „Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka. W: „I Konferencja Naukowa „Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka. Starsi i młodsi – dziedzictwo mądrości”, Słupsk 14. X. 2010 (Red.: N. Kurhalyuk, P. Kamiński), Akad. Pom. Słupsk. Wyd. Słupski Uniw. Trzeciego Wieku: 7-8.
 • Marzec-Wróblewska U., Kamiński P., Łakota P., Szymański M., Wasilow K., Ludwikowski G., Kuligowska-Prusińska M., Odrowąż-Sypniewska G., Stuczyński T. 2010.
  Wpływ niklu na wybrane parametry nasienia u ludzi. W: „I Konferencja Naukowa „Ekofizjologiczne uwarunkowania zdrowia człowieka. Starsi i młodsi – dziedzictwo mądrości”, Słupsk 14. X. 2010 (Red.: N. Kurhalyuk, P. Kamiński), Akad. Pom. Słupsk. Wyd. Słupski Uniw. Trzeciego Wieku: 141-153.
 • Tkachenko H., Kurhalyuk., Pałczyńska K., Szornak M., Kamiński P. 2010.
  Giemodinamiczni pokazniki studentiv v umovach ekzamienacijnogo stresu: 121-122. W: „Kultura zdorovia”, Zbirnik naukovich prac. Mat. VII Miezdunarodnoj Nauk. Konf. (Red.: Szmalej S.B., Ziejalov B.P., Lizozub B.C., Korobiejnikov G.B., Gajbaj M.I., Gasiuk O.M., Szczerbina T.I., Szkuropam A.B.). Wyd. Chiersonskogo Univ., Chierson, Ukraine, ss. 148.
 • Kamiński P., Jerzak L., Kasprzak M., Stuczyński T., Koim-Puchowska B., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Szady-Grad M., Klawe J.J. 2011.
  The White Stork Ciconia ciconia condition under environmental stress: ecophysiological and relative responses (the sources of changes in White Stork population in disturbed environments). W: Proc. 8th Conf. Eur. Orn. Union, Riga, Aug. 27-30, 2011 (Red.: Leonida Fusani, Timothy Coppack & Māris Strazds), Latvian Orn. Soc. Riga, 2011: 175.
 • Kamiński P., Jerzak L., Kasprzak M., Stuczyński T., Koim-Puchowska B., Wiśniewska E., Mroczkowski S., Kurhalyuk N., Tkachenko H., Szady-Grad M., Klawe J.J. 2011.
  Ekofizjologiczne uwarunkowania kondycji bociana białego Ciconia ciconia w warunkach stresu środowiskowego. Ogólnopol. Konf. „Zwierzęta w życiu człowieka”, XX Zjazd Pol. Tow. Zool., Szczecin, 05-08. IX. 2011.
 • Kasprzak M., Bocheński M., Kamiński P., Jerzak L. 2011.
  The impact of ad libitum feeding upon body mass and red blood cell parameters of Feral Pigeon Columba livia f. urbana. V Ogólnopol. Konf. “Fauna Miast”, Bydgoszcz, 14-16. IX, 2011. W: Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. URBAN FAUNA – Abstarcts (Red.: P. Indykiewicz, J. Böhner), Bydgoszcz, 14-15th, Sept. 2011, Bydgoszcz, Poland: 45.
 • Bombolewska K., Tretyn A., Kamiński P., Sawrycki P., Gąsior M., Jarkiewicz-Tretyn J. 2011.
  Częstość występowania polimorfizmu Ala119Ser w genie CYP1B1 wśród osób ze zdiagnozowanym rakiem płuca w latach 2007-2009. V Ogólnopol. Konf. Nauk. „Kreatywny Wschód – doktoranci dla nauki”, 20-22. V. 2011, Uniw. Med., Lublin, Streszczenia: 32.
 • Bombolewska K., Kamiński P., 2011.
  Analiza aktywności enzymów antyoksydacyjnych i selekcja środowiskowa a polimorfizm układu GSTM1/GSTT1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, V Kopernikańskie Semiarium Doktoranckie, 16-18. VI. 2011, Toruń, Streszczenia i Abstrakty: 70.
 • Kijewska E., Bednarczyk M., Łakota P., Kamiński P. 2011.
  Kura – alternatywa w produkcji interferonu ? V Ogólnopol. Konf. Nauk. „Kreatywny Wschód – doktoranci dla nauki”, 20-22. V. 2011, Uniw. Med., Lublin, Streszczenia: 77-78.
 • Wiśniewska A., Kamiński P. 2011.
  Rola trzciny pospolitej Phragmites australis w obiegu metali toksycznych na solniskach. V Ogólnopol. Konf. Nauk. „Kreatywny Wschód – doktoranci dla nauki”, 20-22. V. 2011, Uniw. Med., Lublin, Streszczenia: 43.
 • Wiśniewska A., Kamiński P., Barczak. T., Bennewicz J. 2011.
  Rola łańcucha pokarmowego w transferze metali toksycznych na solniskach. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, V Kopernikańskie Semiarium Doktoranckie, 16-18. VI. 2011, Toruń, Streszczenia i Abstrakty: 68.
 • Puchowski P., Kamiński P., Jerzak L., Koim-Puchowska B., Kuligowska-Prusińska M., Bombolewska K., Wieloch M. 2012.
  Do Great Tit Parus major nestlings adapts for optimum living in disturbed natural environments? 4th Int. Eurasian Orn. Congr., 12-15. Apr. 2012, Baja, Hungary.