Zakład Medycyny Sądowej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 52

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Medycyny Sądowej

Główne tematy badawcze:

  • Tanatologia sądowo-lekarska w aspekcie ustalania przyczyny śmierci, czasu śmierci (reakcje interletalne, pośmiertny spadek temperatury), mechanizmu powstania uszkodzeń.
  • Identyfikacja kości i szczątków (wypadki w tym katastrofy, zwłoki ekshumowane, mogiły zbiorowe).
  • Sądowo-lekarskie orzecznictwo ubezpieczeniowe, ocena skutków uszkodzeń ciała; ocena zdolności do pracy zarobkowej; opiniowanie w sprawach odwoławczych od ustaleń ZUS i innych instytucji ubezpieczeniowych.
  • Opiniowanie sądowo – lekarskie dla potrzeb procesu karnego.
  • Toksykologia sądowa – badanie alkoholu i leków podobnych do alkoholu działających we krwi i płynach ustrojowych; wpływ małych dawek alkoholu i leków na sprawność psychofizyczną kierowców, narkotyki, śmiertelne zatrucia, analiza toksykologiczna (chromatografia gazowa, cieczowa, MS, spektrofotometria); retrospektywna ocena stopnia nietrzeźwości i obecności leków.
  • Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych.
  • Ocena zdolności oskarżonych do uczestnictwa w procesie sądowym lub do przebywania w warunkach pozbawienia wolności.