Zakład Neuroimmunologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 78
e-mail: zneurimm@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Neuroimmunologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
I piętro, p. 1.41
tel.: +48 52 585 34 78
fax: +48 52 585 37 23
e-mail: zneurimm@cm.umk.pl