Zakład Lingwistyki Stosowanej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Lingwistyki Stosowanej

Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Bączkowska

Tematyka badawcza:

  • Dydaktyka języków obcych a komunikacja.
  • Nowoczesne techniki i technologie w nauczaniu specjalistycznych języków obcych.
  • Komunikowanie się w języku obcym lekarza z pacjentem i w innych specjalnościach medycznych i paramedycznych.
  • Komunikacja w perspektywie zjawisk społecznych.

Informacje dla studentów

Regulamin dydaktyczny (838 KB)

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
Na wszystkie zajęcia z języków obcych obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/

Szczegółowe zasady rejestracji – semestr letni 2018/2019 (332 KB)
I tura rejestracji od 18.02.2019 godz. 08:30 do 24.02.2019 godz. 23:59
II tura rejestracji od 04.03.2019 godz. 08:00 do 10.03.2019 godz. 23:59

Plan zajęć semestr letni  (715 KB) aktualizacja 08.03.2019 godz. 13:00
(uwaga! plan może ulec zmianom)


Doktoranci – egzamin z języka angielskiego

Doktoranci pragnący zdać egzamin z języka angielskiego przed doktoratem proszeni są o kontakt e-mailowy z egzaminatorem janina.wiertlewska@cm.umk.pl