Zakład Lingwistyki Stosowanej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Lingwistyki Stosowanej

dr n. hum. Janina Wiertlewska
p.o. Kierownika Zakładu:
dr Janina Wiertlewska

Tematyka badawcza:

  • Dydaktyka języków obcych a komunikacja.
  • Nowoczesne techniki i technologie w nauczaniu specjalistycznych języków obcych.
  • Komunikowanie się w języku obcym lekarza z pacjentem i w innych specjalnościach medycznych i paramedycznych.
  • Komunikacja w perspektywie zjawisk społecznych.

Informacje dla studentów

Regulamin dydaktyczny (838 KB)

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
Na wszystkie zajęcia z języków obcych obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/

Szczegółowe zasady rejestracji – semestr zimowy 2018/2019 (478 KB)

PLAN ZAJĘĆ w semestrze zimowym 2018/2019 (960 KB)   aktualizacja 11.12.2018 godz. 10:30

(uwaga! plan może ulec zmianom)


Egzaminy specjalizacyjne

Zakład Lingwistyki Stosowanej Collegium Medicum UMK przeprowadza egzaminy z praktycznej znajomości języka (angielski, niemiecki, francuski) do specjalizacji dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych oraz pozostałych specjalności medycznych (fizjoterapeutów, ratowników medycznych, etc.).

Wymagania:

  • Rozmowa z egzaminatorem na temat własnej sytuacji zawodowej: zakres obowiązków, choroby pacjentów, ich diagnozowanie i metody leczenia.
  • Rozmowa na temat dwóch artykułów w języku obcym z zakresu własnej specjalizacji (2-4 stron formatu A4 każdy). Artykuły należy przynieść na egzamin.

Rejestracja na egzaminy odbywa się w sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej, tel. 52 585-34-46


Doktoranci – egzamin z języka angielskiego

Doktoranci pragnący zdać egzamin z języka angielskiego przed doktoratem proszeni są o kontakt e-mailowy z egzaminatorem janina.wiertlewska@cm.umk.pl