Zakład Lingwistyki Stosowanej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Lingwistyki Stosowanej

Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Bączkowska

Tematyka badawcza:

  • Dydaktyka języków obcych a komunikacja.
  • Nowoczesne techniki i technologie w nauczaniu specjalistycznych języków obcych.
  • Komunikowanie się w języku obcym lekarza z pacjentem i w innych specjalnościach medycznych i paramedycznych.
  • Komunikacja w perspektywie zjawisk społecznych.

Informacje dla studentów

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny (36 KB)

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
Na wszystkie zajęcia z języków obcych obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/

Rejestracja na zajęcia z języków obcych w semestrze zimowym 2019/2020:

Rejestracja żetonowa (44 KB)

⇒Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego roku pierwszego i drugiego stopnia


Plan zajęć z języków obcych w semestrze zimowym 2019/2020 (24 KB)


Informujemy, że Zakład Lingwistyki Stosowanej nie organizuje egzaminów Cambridge English Qualifications, w związku z tym nie wystawia świadectw znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej według skali CEFR.


Doktoranci – egzamin z języka angielskiego

Zapisy doktorantów na egzamin z języka angielskiego przed doktoratem zostaną wznowione od 19 sierpnia 2019 ,  egzaminy rozpoczną się z początkiem września, po wcześniejszym ustaleniu daty drogą e-mailową z egzaminatorem.

Wymagania obejmują :

  1. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim,
  2. Streszczenie 5-6 stron artykułu naukowego z własnej dziedziny badawczej.

Pozostałe szczegóły: do uzgodnienia z egzaminatorem podczas zapisu na egzamin.

 

Doktoranci pragnący zdać egzamin z języka angielskiego przed doktoratem proszeni są o kontakt e-mailowy z egzaminatorem janina.wiertlewska@cm.umk.pl