Wydziałowy Zespół Naukowo – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej – jednostka przekształcona w Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Wydziałowy Zespół Naukowo – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej – jednostka przekształcona w Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Bączkowska

Tematyka badawcza:

  • Dydaktyka języków obcych a komunikacja.
  • Nowoczesne techniki i technologie w nauczaniu specjalistycznych języków obcych.
  • Komunikowanie się w języku obcym lekarza z pacjentem i w innych specjalnościach medycznych i paramedycznych.
  • Komunikacja w perspektywie zjawisk społecznych.

Logo FISZKOTEKA

Firma FISZKOTEKA udostępniła za darmo konta dla ponad 300 studentów na zajęcia z języka angielskiego. Więcej>>


Informacje dla studentów

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2019/2020

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny (36 KB)

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH
Na wszystkie zajęcia z języków obcych obowiązują zapisy przez Internet pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/


V Ogólnopolska Olimpiada “Język angielski w naukach medycznych”

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku zaprasza studentów kierunków medycznych i paramedycznych na V Ogólnopolską Olimpiadę pn. Język angielski w naukach medycznych.
Pierwszy etap olimpiady odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. w Collegium Medicum UMK, natomiast na finał Uniwersytet Medyczny w Gdańsku zaprasza 19 maja 2018 r. do swojej siedziby.

Osoba koordynująca pierwszy etap Olimpiady w Collegium Medicum UMK:
Andrzej Nazarewski, tel. 505 766 079 –>


Informujemy, że Wydziałowy Zespół Naukowo – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej nie organizuje egzaminów Cambridge English Qualifications, w związku z tym nie wystawia świadectw znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej według skali CEFR.


Doktoranci – egzamin z języka angielskiego

Zapisów doktorantów na egzamin z języka angielskiego przed doktoratem dokonuje egzaminator i ustala datę drogą e-mailową.

Wymagania obejmują:
1. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim.
2. Streszczenie 5-6 stron artykułu naukowego z własnej dziedziny badawczej w języku angielskim.

Pozostałe szczegóły: do uzgodnienie z egzaminatorem podczas zapisu na egzamin.

Doktoranci pragnący zdać egzamin z języka angielskiego przed doktoratem proszeni są o kontakt e-mailowy z egzaminatorem janina.wiertlewska@cm.umk.pl