Wydziałowy Zespół Naukowo – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej – jednostka przekształcona w Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Egzaminy specjalizacyjne

Szanowni Państwo,

Egzaminy specjalizacyjne w czerwcu przeprowadzane są zdalnie.


W semestrze letnim egzaminy specjalizacyjne odbywać się będą w środy

Wydziałowy Zespół Naukowo  – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej Collegium Medicum UMK przeprowadza egzaminy z praktycznej znajomości języka (angielski, niemiecki, francuski) do specjalizacji dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych oraz pozostałych specjalności medycznych (fizjoterapeutów, ratowników medycznych, etc.).

Egzaminy z języka angielskiego odbywają się w każdą środę od godziny 9.00, egzamin z języka niemieckiego odbywa się w każdy wtorek od godziny 9.00, w pokoju 28, w budynku audytoryjnym (budynek Biblioteki Medycznej) Collegium Medicum, który znajduje się na terenie kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza przy ulicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy.

Na egzamin należy zapisać się drogą elektroniczną (anna.baczkowska@cm.umk.pl) podając następujące dane: termin egzaminu, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, specjalność, język.

Wymagania:

  • Na egzamin należy przyjść z dowodem osobistym.
  • Rozmowa z egzaminatorem na temat własnej sytuacji zawodowej: zakres obowiązków, choroby pacjentów, ich diagnozowanie i metody leczenia.
  • Rozmowa na temat dwóch artykułów w języku obcym z zakresu własnej specjalizacji (2-4 stron formatu A4 każdy). Artykuły należy przynieść na egzamin.

Należność proszę przekazać na rachunek bankowy :
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
ul. Grzybowska 53/57
00-950 WARSZAWA
SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

Nazwa właściciela konta
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 TORUŃ

Tytuł operacji: opłata za egzamin z języka obcego Wydziałowy Zespół Naukowo – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej (nazwisko i imię uczestnika)

Kwota do przelewu: 150 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie pod numerem tel. 52 585-34-46