Wydziałowy Zespół Naukowo – Dydaktyczny Lingwistyki Stosowanej – jednostka przekształcona w Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny
tel.: +48 52 585 34 46
e-mail: jezykiobce@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

VI Ogólnopolska Olimpiada “Język angielski w naukach medycznych”

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie “Język angielski w naukach medycznych”.
W Olimpiadzie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków Collegium Medicum UMK z wyłączeniem studentów studiujących w języku angielskim.

Olimpiada składa się z dwóch etapów:
I etap – eliminacje, 2 marca 2019 r. godz. 9.00
Zakład Lingwistyki Stosowanej, Collegium Medicum UMK
Bydgoszcz, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, budynek audytoryjny (Biblioteki Medycznej)

II etap – finał, 11 maja 2019 r. godz. 10.00
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Gdańsk, ul. Dębinki 1B

ZGŁOSZENIA
Aby wziąć udział w Olimpiadzie, należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Sekretariacie Zakładu Lingwistyki Stosowanej  Collegium Medicum UMK (budynek audytoryjny, p. 28) do 5 lutego 2019 r. do godz 12.00.

Zaproszenie (261 KB)
Regulamin (49 KB)
Formularz zgłoszeniowy uczestnika  (56 KB)