Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 43 29

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

 

Wyposażenie Zakładu obejmuje:

 • 2 cytometry przepływowe,
 • Clini-MACS i Super-MACS,
 • komora laminarna,
 • inkubator,
 • czytnik ELISA,
 • zamrażarka głębokiego chłodzenia.

W Zakładzie istnieje możliwość:

 • wykonywania badań metodą cytometrii przepływowej,
 • prowadzenia hodowli komórkowych,
 • selekcji populacji komórkowych
 • zamrażania i długotrwałego przechowywania komórek nowotworowych.

Zakład prowadzi następujące projekty badawcze:

 • badania immunofenotypów i subpopulacji komórek,
 • badania hematopoetycznych komórek progenitorowych,
 • badania oporności na cytostatyki w komórkach nowotworowych,
 • badania przeżywalności komórek nowotworowych,
 • badania zaprogramowanej śmierci komórki czyli apoptozy,
 • badania gromadzenia cytostatyków przez komórki nowotworowe,
 • badania ekspresji i funkcji białek lekooporności,
 • analiza cyklu komórkowego i ploidii komórek nowotworowych,
 • badanie funkcji komórek immunokompetentnych.