Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 43 29

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 43 29