Zakład Biologii Medycznej

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 37
e-mail: kizbiolog@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK, ul. Karłowicza 24

Zakład Biologii Medycznej