Katedra Chirurgii Plastycznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 17
e-mail: kikchirplast@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Katedra Chirurgii Plastycznej

prof. dr hab. Henryk Witmanowski
p.o. Kierownika Katedry
prof. dr hab. Henryk Witmanowski

 


Działalność dydaktyczna:

  • Klinika posiada akredytację i prowadzi szkolenie specjalistów z zakresu chirurgii plastycznej,
  • prowadzi kursy specjalizacyjne dla chirurgów ogólnych i urologów,
  • prowadzi staże specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w zakresie dziedzin zabiegowych.

Działalność naukowa:

  • badania nad oceną wyników zabiegów rekonstrukcyjnych części twarzowej czaszki,
  • opracowywane są optymalne metody rekonstrukcyjne powiek oraz warg górnych i dolnych po operacjach onkologicznych, urazach i oparzeniach,
  • Klinika specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym przewlekłych owrzodzeń, odleżyn i trudno gojących się ran,
  • W Klinice leczone są niemowlęta, małe dzieci i dorośli z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki, kończyn i zewnętrznych części układu moczowo-płciowego,
  • W Klinice wykonuje się korekcje zniekształceń pourazowych twarzoczaszki i kończyn, a także po leczeniu chirurgicznym nowotworów piersi oraz pełny zakres zabiegów z chirurgii estetycznej.