Katedra Chirurgii Plastycznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 17
e-mail: kikchirplast@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Henryk Witmanowski, prof. UMK

dr Joanna Górska
dr Marek Jedwabiński
dr Dariusz Mątewski
lek. Jakub Ohla
dr hab. Paweł Szychta, prof. UMK
dr hab. Henryk Witmanowski, prof. UMK