Pracownicy - Wydział Lekarski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 17
e-mail: kikchirplast@cm.umk.pl

obrazek nr 1

Pracownicy


dr hab. Paweł Szychta, prof. UMK