Katedra Endokrynologii i Diabetologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 20
tel.: +48 52 585 40 41
e-mail: kikendok@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Badania naukowe

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. TEMAT: Diagnostyka, terapia i profilaktyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
  CEL: Wypracowanie optymalnych standardów opieki nad chorymi na cukrzycę w oparciu o możliwości organizacyjne i aparaturowe naszego ośrodka. Badanie etiopatogenezy różnych stanów zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz znaczenia insulinooporności w ich wystąpieniu. Ocena roli nowo odkrytych białek i cytokin w rozwoju insulinooporności.
  Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.
 2. TEMAT: Zaburzenia gospodarki weglowodanowej towarzyszące różnym schorzeniom.
  CEL: Celem badania jest prześledzenie odmienności obrazu klinicznego, diagnostyki, przyczyn występowania oraz najnowszych metod leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej w przebiegu różnych schorzeń.
  Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.
 3. TEMAT: Ocena morfologii i czynności gruczołów dokrewnych.
  CEL: Celem badania jest szczegółowa analiza zmian funkcji i struktury gruczołów dokrewnych w stanach nieprawidłowej ich czynności.
  Badanie kontynuowane jest od 2009 roku, planowany termin realizacji – badanie planowane jako stały temat.
 4. TEMAT: Wykorzystywanie badań radioizotopowych w diagnostyce chorób układu endokrynnego.
  CEL: Celem badań jest wykorzystanie, obok tradycyjnego obrazowania, nowoczesnych radioizotopów, ocena stopnia ich kumulacji w różnych tkankach i narządach, ocena skuteczności diagnostycznej, a także łączenie różnych technik wizualizacyjnych (fuzje obrazów).
  Badanie jest kontynuowane od 2007 roku, planowany termin realizacji 2012 r.
 5. TEMAT: Badania scyntygraficzne w neuroobrazowaniu.
  CEL: Celem badań jest wskazanie, że zastosowanie ilościowych i półilościowych metod oceny przepływu mózgowego w tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) pozwala na precyzyjną diagnostykę zaburzeń neurofizjologicznych.
  Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012 r.
 6. TEMAT: Diagnostyka scyntygraficzna układu kostno-stawowego.
  CEL: Celem badań jest wykorzystywanie tradycyjnych, jak i nowoczesnych radioznaczników (MDP, Nanocoll, znaczniki receptorowe), w różnych stanach patologicznych w ortopedii, rehabilitacji, medycynie sportowej i reumatologii.
  Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012 r.
 7. TEMAT: Diagnostyka radioizotopowa układu krwionośnego i limfatycznego.
  CEL: Celem badania jest wskazanie morfologii tętnic, żył i układu chłonnego w stanach chorobowych, jak również przepływów naczyniowych w różnych narządach i tkankach, przy wykorzystaniu znaczników przepływowych oraz wychwytywanych proporcjonalnie do ilości przepływającej krwi.
  Badanie jest kontynuowane od 2007 r., planowany termin realizacji 2012 r.