Katedra Endokrynologii i Diabetologii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 20
tel.: +48 52 585 40 41
e-mail: kikendok@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

Pracownicy

prof. dr hab. Roman Junik

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/377


IDT: 0000043128.

Autorzy: Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Body mass index and waist circumference as predictors of above-average increased cardiovascular risk assessed by the SCORE2 and SCORE2-OP calculators and the proposition of new optimal cut-off values: cross-sectional single-center study.

Czasopismo: J. Clin. Med.

Szczegóły: 2024 : Vol. 13, nr 7, s. 1-11, 1931.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Szymon Suwała].

p-ISSN: 2077-0383
e-ISSN: 2077-0383

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.900

Punktacja MNiSW: 140.000

DOI: 10.3390/jcm13071931

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


2/377


IDT: 0000043126.

Autorzy: Gniłka Andrzej*, Gniłka Włodzimierz, Juraniec Olga*, Pawliszak Wojciech, Anisimowicz Lech, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The evaluation of simultaneous combined surgery of the heart and thyroid - own experience.

Czasopismo: J. Educ. Health Sport

Szczegóły: 2024 : Vol. 64, s. 162-175.

Uwagi: [Poprzedni tytuł: "Journal of Health Sciences"].

e-ISSN: 2391-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.12775/JEHS.2024.64.011

Afiliacja: Gniłka Andrzej* [*];223;WL, Gniłka Włodzimierz [*] 0000-0002-3215-7032 2778266;265;WL, Juraniec Olga* [*];223;WL, Pawliszak Wojciech [*] 0000-0003-4924-7867 2778327;015;WL, Anisimowicz Lech [*] 0000-0003-1389-0180 1274397;015;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


3/377


IDT: 0000042760.

Autorzy: Tuttle K.R., Hauske S.J., Canziani M.E., Caramori M.L., Cherney D., Cronin L., Heerspink H.J.L., Hugo C., Nangaku M., Rotter R.C., Silva A., Shah S.V., Sun Z., Urbach D., de Zeeuw D., Rossing P., [i in.] ., Junik Roman, [i in.] ., Suwała Szymon*, [i in.] ..

Tytuł oryginału: Efficacy and safety of aldosterone synthase inhibition with and without empagliflozin for chronic kidney disease: a randomised, controlled, phase 2 trial.

Czasopismo: Lancet

Szczegóły: 2024 : Vol. 403, nr 10424, s. 379-390.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: K. R Tuttle].
Uwagi: [Dwóch równorzędnych pierwszych autorów].
Uwagi: [Grupa badawcza].

p-ISSN: 0140-6736
e-ISSN: 1474-547X

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 168.900

Punktacja MNiSW: 200.000

DOI: 10.1016/S0140-6736(23)02408-X

Afiliacja: Tuttle K.R. [ ];000;000, Hauske S.J. [ ];000;000, Canziani M.E. [ ];000;000, Caramori M.L. [ ];000;000, Cherney D. [ ];000;000, Cronin L. [ ];000;000, Heerspink H.J.L. [ ];000;000, Hugo C. [ ];000;000, Nangaku M. [ ];000;000, Rotter R.C. [ ];000;000, Silva A. [ ];000;000, Shah S.V. [ ];000;000, Sun Z. [ ];000;000, Urbach D. [ ];000;000, de Zeeuw D. [ ];000;000, Rossing P. [ ];000;000, i in. . [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, i in. . [ ];000;000, Suwała Szymon* [ ];226;WL, i in. . [ ];000;000


4/377


IDT: 0000042846.

Autorzy: Stefańska Anna, Bergmann Katarzyna, Suwała Szymon*, Mańkowska-Cyl Aneta, Koziński M., Junik Roman, Krintus Magdalena, Panteghini Mauro.

Tytuł oryginału: Performance evaluation of a novel non-invasive test for the detection of advanced liver fibrosis in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease.

Czasopismo: Metabolites

Szczegóły: 2024 : Vol. 14, nr 1, s. 1-14, 52.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Anna Stefańska].

p-ISSN: 2218-1989

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.100

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.3390/metabo14010052

Afiliacja: Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Bergmann Katarzyna [ ] 0000-0001-9912-0325 3969104;043;WF, Suwała Szymon* [*];223;WL, Mańkowska-Cyl Aneta [*] 0000-0002-1049-9824 2778737;043;WF, Koziński M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;043;WF, Panteghini Mauro [*];043;WF


5/377


IDT: 0000041267.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The role of vitamin D in women with Hashimoto's thyroiditis.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2023 : T. 74, nr 2, s. 176-180.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marcin Gierach].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0095

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


6/377


IDT: 0000041682.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The level of intima-media thickness in patients with metabolic syndrome in Poland depending on the prevalence of type 2 diabetes.

Czasopismo: Biomedicines

Szczegóły: 2023 : Vol. 11, nr 6, s. 1-10;, 1510.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marcin Gierach].

p-ISSN: 2227-9059

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.700

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.3390/biomedicines11061510

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


7/377


IDT: 0000041261.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Assessment of metabolic parameters in female triathletes with Hashimoto's thyroiditis in Poland.

Czasopismo: Biomedicines

Szczegóły: 2023 : Vol. 11, nr 3, s. 1-9, 769.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marcin Gierach].

p-ISSN: 2227-9059

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.700

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.3390/biomedicines11030769

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


8/377


IDT: 0000042712.

Autorzy: Suwała Szymon*, Szulc Paulina*, Dudek Aleksandra*, Białczyk Aleksandra*, Koperska Kinga*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: ChatGPT fails the Polish board certification examination in internal medicine: artificial intelligence still has much to learn.

Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wewn.

Szczegóły: 2023 : Vol. 133, nr 11, s. 1-5, 16608.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Szymon Suwała].

p-ISSN: 0032-3772
e-ISSN: 1897-9483

Charakt. formalna: Polski, List

Impact Factor: 4.800

Punktacja MNiSW: 200.000

DOI: 10.20452/pamw.16608

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];226;WL, Szulc Paulina* [*];226;WL, Dudek Aleksandra* [*];226;WL, Białczyk Aleksandra* [*];226;WL, Koperska Kinga* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


9/377


IDT: 0000041073.

Autorzy: Navarese Eliano P., Podhajski Przemysław*, Gurbel P.A., Grzelakowska Klaudyna*, Ruscio E., Tantry U., Magielski Przemysław*, Kubica Aldona, Niezgoda Piotr, Adamski Piotr, Junik Roman, Przybylski Grzegorz, Pilaczyńska-Cemel Marta, Rupji M., Specchia G., Pinkas J., Gajda R., Gorog D.A., Andreotti F., Kubica Jacek.

Tytuł oryginału: PCSK9 inhibition during the inflammatory stage of SARS-CoV-2 infection.

Czasopismo: JACC: J. Am. Coll. Cardiol.

Szczegóły: 2023 : Vol. 81, nr 3, s. 224-234.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Eliano P. Navarese].

p-ISSN: 0735-1097
e-ISSN: 1558-3597

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 24.400

Punktacja MNiSW: 200.000

DOI: 10.1016/j.jacc.2022.10.030

Afiliacja: Navarese Eliano Pio [*] 0000-0002-2355-4589 3964826;016;WL, Podhajski Przemysław* [*];223;WL, Gurbel P.A. [ ];000;000, Grzelakowska Klaudyna* [*];223;WL, Ruscio E. [ ];000;000, Tantry U. [ ];000;000, Magielski Przemysław* [*];223;WL, Kubica Aldona [*] 0000-0002-4608-0881 2778399;266;WP, Niezgoda Piotr [*] 0000-0002-9912-9730 3969252;016;WL, Adamski Piotr [*] 0000-0001-9719-0987 3969164;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Rupji M. [ ];000;000, Specchia G. [ ];000;000, Pinkas J. [ ];000;000, Gajda R. [ ];000;000, Gorog D.A. [ ];000;000, Andreotti F. [ ];000;000, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL


10/377


IDT: 0000041395.

Autorzy: Bednarczuk T., Kajdaniuk D., Marek B., Bolanowski M., Dedecjus M., Gilis-Januszewska A., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb B., Junik Roman, Kamiński G., Kos-Kudła B., Kowalska A., Lewiński A., Matyjaszek-Matuszek B., Ruchała M., Siemińska L., Sworczak K., Syrenicz A., Zgliczyński W..

Tytuł oryginału: Basics of prevention and management of iodine-based contrast media-induced thyroid dysfunction : position paper by the Polish Society of Endocrinology.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2023 : T. 74, nr 1, s. 1-4.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: D. Kajdaniuk].
Uwagi: [Trzech równorzędnych pierwszych autorów].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2023.0014

Afiliacja: Bednarczuk T. [ ];000;000, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Dedecjus M. [ ];000;000, Gilis-Januszewska A. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb B. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamiński G. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Matyjaszek-Matuszek B. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000


11/377


IDT: 0000042061.

Autorzy: Białczyk Aleksandra*, Rajewska Alicja*, Koperska Kinga*, Junik Roman, Suwała Szymon*.

Tytuł oryginału: Structural abnormalities of the liver in overweight and obese patients.

Tytuł całości: W: iMEDIC 2023 Bydgoszcz : 6th International Medical Interdisciplinary Congress. Medical, Pharmaceutical and Health Sciences. 27th May 2023, Bydgoszcz, Poland. Book of abstracts.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : UMK CM, 2023

Opis fizyczny: s. 21.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Białczyk Aleksandra* [*];226;WL, Rajewska Alicja* [*];226;WL, Koperska Kinga* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Suwała Szymon* [*];223;WL


12/377


IDT: 0000042062.

Autorzy: Rajewska Alicja*, Białczyk Aleksandra*, Koperska Kinga*, Junik Roman, Suwała Szymon*.

Tytuł oryginału: ChatGPT replacing endocrinologists and diabetologists in Poland? Hold your horses!

Tytuł całości: W: iMEDIC 2023 Bydgoszcz : 6th International Medical Interdisciplinary Congress. Medical, Pharmaceutical and Health Sciences. 27th May 2023, Bydgoszcz, Poland. Book of abstracts.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : UMK CM, 2023

Opis fizyczny: s. 23.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Rajewska Alicja* [*];226;WL, Białczyk Aleksandra* [*];226;WL, Koperska Kinga* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Suwała Szymon* [*];223;WL


13/377


IDT: 0000042713.

Autorzy: Suwała Szymon*, Białczyk Aleksandra*, Koperska Kinga*, Rajewska Alicja*, Krintus Magdalena, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Prevalence and crucial parameters in diabesity-related liver fibrosis: a preliminary study.

Czasopismo: J. Clin. Med.

Szczegóły: 2023 : Vol. 12, nr 24, s. 1-16, 7760.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Szymon Suwała].

p-ISSN: 2077-0383
e-ISSN: 2077-0383

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.900

Punktacja MNiSW: 140.000

DOI: 10.3390/jcm12247760

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];226;WL, Białczyk Aleksandra* [*];226;WL, Koperska Kinga* [*];226;WL, Rajewska Alicja* [*];226;WL, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;043;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


14/377


IDT: 0000040633.

Autorzy: Suwała Szymon*, Rzeszuto Jakub*, Glonek Rafał*, Krintus Magdalena, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Is restless legs syndrome de facto thyroid disease?

Czasopismo: Biomedicines

Szczegóły: 2022 : Vol. 10, nr 10, s. 1-13, 2502.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Szymon Suwała].

p-ISSN: 2227-9059

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.700

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.3390/biomedicines10102502

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Rzeszuto Jakub* [*];226;WL, Glonek Rafał* [*];223;WL, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;043;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


15/377


IDT: 0000040333.

Autorzy: Rydzewska G., Strzelczyk J., Bednarczuk T., Bolanowski M., Borowska M., Chmielik E., Ćwikła J.B., Foltyn W., Gisterek I., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Janas K., Jarząb M., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kołos M., Kowalska A., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lewiński A., Liszka Ł., Londzin-Olesik M., Marek B., Malczewska A., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pavel M.E., Pilch-Kowalczyk J., Reguła J., Rosiek V., Ruchała M., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Stojèev Z., Studniarek M., Syrenicz A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W., Zieniewicz K., Kos-Kudła B..

Tytuł oryginału: Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms including gastrinoma : update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 3, s. 455-473.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: J. Strzelczyk].
Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim na stronach 474-490].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0051

Afiliacja: Rydzewska G. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Chmielik E. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Gisterek I. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Janas K. [ ];000;000, Jarząb M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kołos M. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Liszka Ł. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Malczewska A. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pavel M.E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Reguła J. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Stojèev Z. [ ];000;000, Studniarek M. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Zieniewicz K. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000


16/377


IDT: 0000040334.

Autorzy: Kos-Kudła B., Rosiek V., Borowska M., Bednarczuk T., Bolanowski M., Chmielik E., Ćwikła J.B., Foltyn W., Gisterek I., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb M., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lewiński A., Liszka Ł., Londzin-Olesik M., Marek B., Malczewska A., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pavel M.E., Pilch-Kowalczyk J., Reguła J., Ruchała M., Rydzewska G., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Stojèev Z., Strzelczyk J., Studniarek M., Syrenicz A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W., Zieniewicz K..

Tytuł oryginału: Pancreatic neuroendocrine neoplasms : update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 3, s. 491-521.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: B. Kos-Kudła].
Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim na stronach 522-548].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0050

Afiliacja: Kos-Kudła B. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Chmielik E. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Gisterek I. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Liszka Ł. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Malczewska A. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pavel M.E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Reguła J. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Rydzewska G. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Stojèev Z. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Studniarek M. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Zieniewicz K. [ ];000;000


17/377


IDT: 0000039917.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Aberrations in carbohydrate metabolism in patients with diagnosed acromegaly : observational study.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 4, s. 743-744.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marcin Gierach].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0034

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


18/377


IDT: 0000040335.

Autorzy: Bednarczuk T., Zemczak A., Bolanowski M., Borowska M., Chmielik E., Ćwikła J.B., Foltyn W., Gisterek I., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb M., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kopacz-Wróbel K., Kowalska A., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lewiński A., Liszka Ł., Londzin-Olesik M., Marek B., Malczewska A., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pavel M.E., Pilch-Kowalczyk J., Reguła J., Rosiek V., Ruchała M., Rydzewska G., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Stojèev Z., Strzelczyk J., Studniarek M., Syrenicz A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zgliczyński W., Zieniewicz K., Kos-Kudła B..

Tytuł oryginału: Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and the appendix : update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 3, s. 549-567.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: T. Bednarczuk].
Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim na stronach 568-583].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0052

Afiliacja: Bednarczuk T. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Chmielik E. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Gisterek I. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kopacz-Wróbel K. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Liszka Ł. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Malczewska A. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pavel M.E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Reguła J. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Rydzewska G. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Stojèev Z. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Studniarek M. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Zieniewicz K. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000


19/377


IDT: 0000040336.

Autorzy: Starzyńska T., Londzin-Olesik M., Bednarczuk T., Bolanowski M., Borowska M., Chmielik E., Ćwikła J.B., Foltyn W., Gisterek I., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb M., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lewiński A., Liszka Ł., Marek B., Malczewska A., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pavel M.E., Pilch-Kowalczyk J., Reguła J., Rosiek V., Ruchała M., Rydzewska G., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Stojèev Z., Strzelczyk J., Studniarek M., Syrenicz A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W., Zieniewicz K., Kos-Kudła B..

Tytuł oryginału: Colorectal neuroendocrine neoplasms : update of the diagnostic and therapeutic guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 3, s. 584-598.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: T. Starzyńska].
Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim na stronach 599-611].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0053

Afiliacja: Starzyńska T. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Chmielik E. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Gisterek I. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Liszka Ł. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Malczewska A. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pavel M.E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Reguła J. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Rydzewska G. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Stojèev Z. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Studniarek M. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Zieniewicz K. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000


20/377


IDT: 0000040564.

Autorzy: Gierach Marcin, Bruska-Sikorska Malwina*, Rojek Magdalena*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Hyperprolactinaemia and insulin resistance.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 6, s. 959-967.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marcin Gierach].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0075

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Bruska-Sikorska Malwina* [*];223;WL, Rojek Magdalena* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


21/377


IDT: 0000039754.

Autorzy: Lesiewska Natalia*, Borkowska Alina, Junik Roman, Kamińska Anna, Jaracz Katarzyna, Bieliński Maciej.

Tytuł oryginału: Consequences of diabetes and pre-diabetes and the role of biochemical parameters of carbohydrate metabolism for the functioning of the prefrontal cortex in obese patients.

Czasopismo: Front. Biosci.-Landmark

Szczegóły: 2022 : Vol. 27, nr 3, s. 1-12;, 076.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Natalia Lesiewska, Maciej Bieliński].

p-ISSN: 1093-9946

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.31083/j.fbl2703076

Afiliacja: Lesiewska Natalia* [*] 0000-0003-3938-2117;224;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Jaracz Katarzyna [*];115;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP


22/377


IDT: 0000040332.

Autorzy: Kos-Kudła B., Foltyn W., Malczewska A., Bednarczuk T., Bolanowski M., Borowska M., Chmielik E., Ćwikła J.B., Gisterek I., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb B., Jarząb M., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Królicki L., Krzakowski M., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lewiński A., Liszka Ł., Londzin-Olesik M., Marek B., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pavel M.E., Pilch-Kowalczyk J., Reguła J., Rosiek V., Ruchała M., Rydzewska G., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Stojèev Z., Strzelczyk J., Studniarek M., Syrenicz A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W., Zieniewicz K..

Tytuł oryginału: Update of the diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 3, s. 387-423.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: B. Kos-Kudła].
Uwagi: [Tekst równoległy w języku polskim na stronach 424-454].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2022.0049

Afiliacja: Kos-Kudła B. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Malczewska A. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Chmielik E. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Gisterek I. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb B. [ ];000;000, Jarząb M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Krzakowski M. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Liszka Ł. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pavel M.E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Reguła J. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Rydzewska G. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Stojèev Z. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Studniarek M. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Zieniewicz K. [ ];000;000


23/377


IDT: 0000039682.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Metabolic syndrome in women : correlation between BMI and waist circumference.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2022 : T. 73, nr 1, s. 163-164.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marcin Gierach].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.100

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2021.0108

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


24/377


IDT: 0000039446.

Autorzy: Kubica Jacek, Podhajski Przemysław*, Magielski Przemysław*, Kubica Aldona, Adamski Piotr, Junik Roman, Pinkas J., Navarese Eliano P..

Tytuł oryginału: IMPACT of PCSK9 inhibition on clinical outcome in patients during the inflammatory stage of the SARS-COV-2 infection : rationale and protocol of the IMPACT-SIRIO 5 study.

Czasopismo: Cardiol. J.

Szczegóły: 2022 : Vol. 29, nr 1, s. 140-147.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Przemysław Podhajski].

p-ISSN: 1897-5593
e-ISSN: 1898-018X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 3.000

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.5603/CJ.a2021.0148

Afiliacja: Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL, Podhajski Przemysław* [*];223;WL, Magielski Przemysław* [*];223;WL, Kubica Aldona [*] 0000-0002-4608-0881 2778399;135;WP, Adamski Piotr [*] 0000-0001-9719-0987 3969164;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Pinkas J. [ ];000;000, Navarese Eliano Pio [*] 0000-0002-2355-4589 3964826;016;WL


25/377


IDT: 0000039206.

Autorzy: Szafrańska Małgorzata, Gierach Marcin, Skowrońska A., Rosiński K., Główczewska-Siedlecka Emilia, Siedlecki Zygmunt, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Skin tumors in clinical practice - case report and the current state of knowledge.

Czasopismo: Ann. R.S.C.B.

Szczegóły: 2021 : Vol. 25, nr 7, s. 885-888.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Małgorzata Szafrańska].

p-ISSN: 1583-6258

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Szafrańska Małgorzata [*] 0000-0002-2916-9251 3969086;029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Skowrońska A. [ ];000;000, Rosiński K. [ ];000;000, Główczewska-Siedlecka Emilia [*] 0000-0003-0093-1596 4006213;115;WP, Siedlecki Zygmunt [*] 0000-0003-1584-2027 2778505;017;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


26/377


IDT: 0000039577.

Autorzy: Rzeszuto Jakub*, Kaczor Patryk*, Kosztulska Bernadetta*, Handzlik Iwona*, Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Is additive manufacturing a magic bullet to resupply lacking PPE? Producing respirators and face shields during COVID-19 pandemic : a systematic review.

Czasopismo: Polim. w Med.

Szczegóły: 2021 : T. 51, nr 2, s. 91-102.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Jakub Rzeszuto].

p-ISSN: 0370-0747
e-ISSN: 2451-2699

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.17219/pim/144329

Afiliacja: Rzeszuto Jakub* [*];226;WL, Kaczor Patryk* [*];226;WL, Kosztulska Bernadetta* [*];226;WL, Handzlik Iwona* [*];226;WL, Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


27/377


IDT: 0000038740.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Insulin resistance in metabolic syndrome depending on the occurrence of its components.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2021 : T. 72, nr 3, s. 243-248.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marcin Gierach].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.569

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.5603/EP.a2021.0037

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


28/377


IDT: 0000039578.

Autorzy: Lesiewska Natalia*, Kamińska Anna, Junik Roman, Michalewicz M., Myszkowski Bartłomiej, Borkowska Alina, Bieliński Maciej.

Tytuł oryginału: Affective temperament and glycemic control : the psychological aspect of obesity and diabetes mellitus.

Czasopismo: Diabetes Metab. Syndr. Obes.

Szczegóły: 2021 : Vol. 14, s. 4981-4991.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Natalia Lesiewska].

p-ISSN: 1178-7007
e-ISSN: 1178-7007

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.249

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.2147/DMSO.S342185

Afiliacja: Lesiewska Natalia* [*] 0000-0003-3938-2117;224;WP, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Michalewicz M. [ ];000;000, Myszkowski Bartłomiej [*] 0000-0002-4415-2343;022;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP


29/377


IDT: 0000036322.

Autorzy: Suwała Szymon*, Reszka Sylwia*, Wojciechowski Paweł*, Mila Paulina*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena wiedzy polskich studentów wydziałów lekarskich na temat cukrzycy.

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 17.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Reszka Sylwia* [*];226;WL, Wojciechowski Paweł* [*];226;WL, Mila Paulina* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


30/377


IDT: 0000036321.

Autorzy: Radziwanowski Adrian*, Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Jakość życia seksualnego i zaburzenia seksualne wśród pacjentów z cukrzycą.

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 16-17.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Radziwanowski Adrian* [*];226;WL, Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


31/377


IDT: 0000036320.

Autorzy: Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Hipomagnezemia : jak znacząca jest skala problemu wśród pacjentów z cukrzycą?

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 15-16.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


32/377


IDT: 0000036319.

Autorzy: Suwała Szymon*, Ledziński Maciej*, Skibińska Kamila*, Adamska Paulina*, Rzeszuto Jakub*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Hiperurykemia w zespole metabolicznym i jej składowych - otyłości, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy i hiperlipidemii.

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 15.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Ledziński Maciej* [*];226;WL, Skibińska Kamila* [*];226;WL, Adamska Paulina* [*];226;WL, Rzeszuto Jakub* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


33/377


IDT: 0000036318.

Autorzy: Suwała Szymon*, Łażewska Katarzyna, Jędrysek Alan*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Jak szeroko rozpowszechniona jest wiedza na temat cukrzycy w polskim społeczeństwie?

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 14.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Łażewska Katarzyna [*];226;WL, Jędrysek Alan* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


34/377


IDT: 0000036317.

Autorzy: Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Stężenie witaminy D na przestrzeni roku kalendarzowego : trendy czasowe u osób niesuplementującyh witaminy D.

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 13.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


35/377


IDT: 0000036316.

Autorzy: Suwała Szymon*, Lange Hubert*, Sobieralska Marta*, Bronowski Adrian*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Lekarze medycyny rodzinnej w obliczu zagadnień diabetologicznych i endokrynologicznych podczas Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych : analiza danych pochodzących z lat 2003-2013.

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 12-13.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Lange Hubert* [*];226;WL, Sobieralska Marta* [*];226;WL, Bronowski Adrian* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


36/377


IDT: 0000036315.

Autorzy: Suwała Szymon*, Bednarczyk Dominika*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wybór antykoncepcji przez kobiety : aktualne trendy.

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 11-12.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Bednarczyk Dominika* [*];226;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


37/377


IDT: 0000036314.

Autorzy: Suwała Szymon*, Junik Roman, Śremska Aleksandra*, Gruchała Anna*.

Tytuł oryginału: Reocena dostępności poradni endokrynologicznych dla dorosłych pacjentów w Polsce.

Tytuł całości: W: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 11-13 października 2019 r.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2019

Opis fizyczny: s. 11.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Śremska Aleksandra* [*];223;WL, Gruchała Anna* [*];223;WL


38/377


IDT: 0000035376.

Autorzy: Lesiewska Natalia*, Borkowska Alina, Junik Roman, Kamińska Anna, Pulkowska-Ulfig Joanna*, Tretyn A., Bieliński Maciej.

Tytuł oryginału: The association between affective temperament traits and dopamine genes in obese population.

Czasopismo: Int. J. Mol. Sci.

Szczegóły: 2019 : Vol. 20, nr 8, s. 1847, 1-19.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Natalia Lesiewska].

p-ISSN: 1422-0067

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.556

Punktacja MNiSW: 140.000

DOI: 10.3390/ijms20081847

Afiliacja: Lesiewska Natalia* [*] 0000-0003-3938-2117;224;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Pulkowska-Ulfig Joanna* [*];224;WP, Tretyn A. [ ];000;000, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP


39/377


IDT: 0000036097.

Autorzy: Nadarzyński P., Arentewicz T., Ziemiańska J., Drzewiecka A., Suwała Sz., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Quality of sleep in patients suffering from diabetes.

Tytuł całości: W: iMEDIC 2019 Bydgoszcz : 4rd International Medical Interdisciplinary Congress. Medical, Pharmaceutical and Health Sciences. 1st June 2019, Bydgoszcz, Poland. Abstract Book.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: P. Wojtczak, A. Ziółkowska, E. Oleksy, W. Stemplowski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : UMK CM, 2019

Opis fizyczny: s. 79.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nadarzyński P. [ ];000;000, Arentewicz T. [ ];000;000, Ziemiańska J. [ ];000;000, Drzewiecka A. [ ];000;000, Suwała Szymon* [ ];223;WL, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


40/377


IDT: 0000036096.

Autorzy: Rzeszuto J., Adamska P., Ledziński M., Skibińska K., Suwała Sz., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Is the severity of diabetic ketoacidosis an appropriate predictor of the duration of hospitalization?

Tytuł całości: W: iMEDIC 2019 Bydgoszcz : 4rd International Medical Interdisciplinary Congress. Medical, Pharmaceutical and Health Sciences. 1st June 2019, Bydgoszcz, Poland. Abstract Book.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: P. Wojtczak, A. Ziółkowska, E. Oleksy, W. Stemplowski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : UMK CM, 2019

Opis fizyczny: s. 76.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Rzeszuto Jakub* [ ];000;000, Adamska P. [ ];000;000, Ledziński M. [ ];000;000, Skibińska K. [ ];000;000, Suwała Szymon* [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


41/377


IDT: 0000035354.

Autorzy: Małkowski Bogdan, Serafin Zbigniew, Glonek Rafał*, Suwała Szymon*, Łopatto R., Junik Roman.

Tytuł oryginału: The role of 18F-FDG PET/CT in the management of the autoimmune thyroid diseases.

Czasopismo: Front. Endocrinol.

Szczegóły: 2019 : Vol. 10, s. 1-4;, 208.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Rafał Glonek].

p-ISSN: 1664-2392
e-ISSN: 1664-2392

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.644

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.3389/fendo.2019.00208

Afiliacja: Małkowski Bogdan [ ] 0000-0003-1421-4694 2778719;182;WP, Serafin Zbigniew [*] 0000-0002-4307-6852 2778503;036;WL, Glonek Rafał* [*];223;WL, Suwała Szymon* [*];223;WL, Łopatto R. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


42/377


IDT: 0000035602.

Autorzy: Nowaczewska Magdalena, Kamińska Anna, Kukulska-Pawluczuk Beata, Junik Roman, Pawlak-Osińska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Effect of hyperglycemia on cerebral blood flow in patients with diabetes.

Czasopismo: Diabetes Res. Clin. Pract.

Szczegóły: 2019 : Vol. 153, s. 1-5.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Magdalena Nowaczewska].

p-ISSN: 0168-8227
e-ISSN: 1872-8227

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 4.234

Punktacja MNiSW: 100.000

DOI: 10.1016/j.diabres.2019.05.024

Afiliacja: Nowaczewska Magdalena [*] 0000-0002-2304-2903 2778309;020;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kukulska-Pawluczuk Beata [*] 0000-0003-0718-8942 2778403;018;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Pawlak-Osińska Katarzyna [*] 0000-0002-2306-7748 2778325;020;WL


43/377


IDT: 0000035789.

Autorzy: Bieliński Maciej, Lesiewska Natalia*, Junik Roman, Kamińska Anna, Tretyn A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Dopaminergic genes polymorphisms and prefrontal cortex efficiency among obese people : whether gender is a differentiating factor?

Czasopismo: Curr. Mol. Med.

Szczegóły: 2019 : Vol. 18, nr 6, s. 405-418.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Maciej Bieliński].

p-ISSN: 1566-5240
e-ISSN: 1875-5666

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.600

Punktacja MNiSW: 70.000

DOI: 10.2174/1566524019666190424143653

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Lesiewska Natalia* [*] 0000-0003-3938-2117;224;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


44/377


IDT: 0000033632.

Autorzy: Myśliwiec B.J., Krzyżewska K[atarzyna], Suwała Sz., Budka B., Grudewicz P., Bronisz M., Mańkowska-Cyl A[neta], Wietlicka-Piszcz M[agdalena], Bronisz A[gata], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Stężenie surwiwiny u chorych z przewlekłą niewydolnością serca w zależności od masy ciała i obecności zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2018 : T. 4, Supl. A, s. 35.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Myśliwiec B.J. [ ];000;000, Reślińska Katarzyna [ ] 0000-0002-3938-1352 4020350;029;WL, Suwała Szymon* [ ];000;000, Budka B. [ ];000;000, Grudewicz P. [ ];000;000, Bronisz M. [ ];000;000, Mańkowska-Cyl Aneta [ ] 0000-0002-1049-9824 2778737;043;WF, Wietlicka-Piszcz Magdalena [ ] 0000-0003-0591-1949 2778561;051;WF, Bronisz Agata [ ] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


45/377


IDT: 0000033717.

Autorzy: Suwała Sz., Rzeszuto J., Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Dylemat diagnostyczny - zespół niespokojnych nóg czy polineuropatia cukrzycowa? : badanie kwestionariuszowe.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2018 : T. 4, Supl. A, s. 39-40.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Suwała Szymon* [ ];000;000, Rzeszuto Jakub* [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


46/377


IDT: 0000033718.

Autorzy: Adamska P., Skibińska K., Suwała Sz., Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Cechy depresji i fobii społecznej w populacji pacjentów diabetologicznych : badanie kwestionariuszowe.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2018 : T. 4, Supl. A, s. 40.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Adamska P. [ ];000;000, Skibińska K. [ ];000;000, Suwała Szymon* [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


47/377


IDT: 0000034161.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Hiperinsulinemia, otyłość a rak.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2018 : T. 69, suppl. A, s. A10.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


48/377


IDT: 0000034162.

Autorzy: Lewiński A., Smyczyńska J., Stawerska R., Hilczer M., Stasiak M., Bednarczuk T., Bolanowski M., Junik Roman, Ruchała M., Syrenicz A., Walczak M., Zgliczyński W., Karbownik-Lewińska M..

Tytuł oryginału: National Program of Severe Growth Hormone Deficiency Treatment in Adults and Adolescents after Completion of Growth Promoting Therapy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2018 : T. 69, nr 5, s. 468-496.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.521

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.a2018.0054

Afiliacja: Lewiński A. [ ];000;000, Smyczyńska J. [ ];000;000, Stawerska R. [ ];000;000, Hilczer M. [ ];000;000, Stasiak M. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Ruchała M. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Walczak M. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Karbownik-Lewińska M. [ ];000;000


49/377


IDT: 0000033779.

Autorzy: Marko A., Malesza E., Suwała Sz., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Evaluation of the influence of the distance of Base Transceiver Station (BTS) on the frequency prevalence and features of thyroid focal lesions, revealed in the studies ultrasound.

Tytuł całości: W: iMEDIC 2018 Bydgoszcz : 3rd International Medical Interdisciplinary Congress. Medical, Pharmaceutical and Health Sciences. 9th June 2018, Bydgoszcz, Poland. Abstract Book.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: W. Stemplowski, P. Wojtczak, A. Ziółkowska, N. Sokołowska, R. Sokołowski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : UMK CM, 2018

Opis fizyczny: s. 26.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Marko A. [ ];000;000, Malesza E. [ ];000;000, Suwała Szymon* [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


50/377


IDT: 0000032859.

Autorzy: Bieliński Maciej, Lesiewska Natalia*, Jaracz Marcin, Tomaszewska Marta, Sikora M., Mieczkowski Artur*, Junik Roman, Kamińska Anna, Tretyn A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism in contex of executive functions and working memory in obese patients.

Czasopismo: Neuropsychiatry

Szczegóły: 2018 : Vol. 8, nr 1, s. 111-118.

p-ISSN: 1758-2008
e-ISSN: 1758-2016

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.4172/Neuropsychiatry.1000331

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Lesiewska Natalia* [*] 0000-0003-3938-2117;224;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Sikora M. [ ];000;000, Mieczkowski Artur* [*];224;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


51/377


IDT: 0000033631.

Autorzy: Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy w psychiatrii. [Aut.] A. Kokoszka.

Tytuł całości: W: Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej dla lekarzy różnych specjalności : t. 1.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: E. Franek, M. Walicka.

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 2018

Opis fizyczny: s. 257-281.

Uwagi: Komentarz.

p-ISBN: 978-83-200-5537-5

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


52/377


IDT: 0000032117.

Autorzy: Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Związek pomiędzy chorobami tarczycy a występowaniem zespołu niespokojnych nóg : fakt czy mit?

Tytuł całości: W: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : T. 2.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: K. Pujer.

Adres wydawniczy: Wrocław : Exante, 2017

Opis fizyczny: s. 11-20.

p-ISBN: 978-83-65374-44-8
p-ISBN: 978-83-65374-45-5

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


53/377


IDT: 0000032770.

Autorzy: Suwała Szymon*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Problematyka zaburzeń snu w kontekście chorób tarczycy.

Tytuł całości: W: Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : t. 3.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: K. Pujer.

Adres wydawniczy: Wrocław : Exante, 2017

Opis fizyczny: s. 15-25.

p-ISBN: 978-83-65374-51-6
p-ISBN: 978-83-65374-50-9

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Suwała Szymon* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


54/377


IDT: 0000031602.

Autorzy: Suwała Sz., Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Dostępność poradni diabetologicznych dla dorosłych pacjentów w Polsce.

Czasopismo: Diabetol. Klin.

Szczegóły: 2017 : T. 6, suppl. B, s. 13-14.

Uwagi: [Poprzedni tytuł: Diabetologia Praktyczna]. Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Suwała Szymon* [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


55/377


IDT: 0000032173.

Autorzy: Krzyżewska Katarzyna, Niemczuk Ewa, Myśliwiec Bartosz Jakub, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Glucose metabolism disorders in patients with non-functioning adrenal adenomas - single-centre experience.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 4, s. 416-421.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.059

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.a2017.0034

Afiliacja: Reślińska Katarzyna [*] 0000-0002-3938-1352 4020350;029;WL, Niemczuk Ewa [*];223;WL, Myśliwiec Bartosz Jakub [*] 0000-0002-8414-3070;223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


56/377


IDT: 0000032248.

Autorzy: Kos-Kudła B., Blicharz-Dorniak J., Strzelczyk J., Bałdys-Waligórska A., Bednarczuk T., Bolanowski M., Boratyn-Nowicka A., Borowska M., Cichocki A., Ćwikła J.B., Falconi M., Foltyn W., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb B., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Król R., Królicki L., Krzakowski M., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lampe P., Lange D., Lewczuk-Myślicka A., Lewiński A., Lipiński M., Londzin-Olesik M., Marek B., Nasierowska-Guttmejer A., Nawrocki S., Nowakowska-Duława E., Pilch-Kowalczyk J., Rosiek V., Ruchała M., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Steinhof-Radwańska K., Sworczak K., Syrenicz A., Szawłowski A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W., Zieniewicz K..

Tytuł oryginału: Diagnostic and therapeutic guidelines for gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 2, s. 79-110.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.059

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2017.0015

Afiliacja: Kos-Kudła B. [ ];000;000, Blicharz-Dorniak J. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Bałdys-Waligórska A. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Boratyn-Nowicka A. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Cichocki A. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Falconi M. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb B. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Król R. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Krzakowski M. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lampe P. [ ];000;000, Lange D. [ ];000;000, Lewczuk-Myślicka A. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Lipiński M. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nawrocki S. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Steinhof-Radwańska K. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szawłowski A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Zieniewicz K. [ ];000;000


57/377


IDT: 0000032249.

Autorzy: Lipiński M., Rydzewska G., Foltyn W., Andrysiak-Mamos E., Bałdys-Waligórska A., Bednarczuk T., Blicharz-Dorniak J., Bolanowski M., Boratyn-Nowicka A., Borowska M., Cichocki A., Ćwikła J.B., Falconi M., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb B., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Król R., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lampe P., Lange D., Lewczuk-Myślicka A., Lewiński A., Londzin-Olesik M., Marek B., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pilch-Kowalczyk J., Poczkaj K., Rosiek V., Ruchała M., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Steinhof-Radwańska K., Strzelczyk J., Sworczak K., Syrenicz A., Szawłowski A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W., Kos-Kudła B..

Tytuł oryginału: Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms, including gastrinoma - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 2, s. 138-153.

Uwagi: [Dwóch równorzędnych pierwszych autorów].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.059

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2017.0016

Afiliacja: Lipiński M. [ ];000;000, Rydzewska G. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Andrysiak-Mamos E. [ ];000;000, Bałdys-Waligórska A. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Blicharz-Dorniak J. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Boratyn-Nowicka A. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Cichocki A. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Falconi M. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb B. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Król R. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lampe P. [ ];000;000, Lange D. [ ];000;000, Lewczuk-Myślicka A. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Poczkaj K. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Steinhof-Radwańska K. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szawłowski A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000


58/377


IDT: 0000032250.

Autorzy: Kos-Kudła B., Rosiek V., Borowska M., Bałdys-Waligórska A., Bednarczuk T., Blicharz-Dorniak J., Bolanowski M., Boratyn-Nowicka A., Cichocki A., Ćwikła J.B., Falconi M., Foltyn W., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb B., Jarząb M., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Król R., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lampe P., Lange D., Lewczuk-Myślicka A., Lewiński A., Lipiński M., Londzin-Olesik M., Marek B., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pilch-Kowalczyk J., Ruchała M., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Steinhof-Radwańska K., Strzelczyk J., Sworczak K., Syrenicz A., Szawłowski A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W..

Tytuł oryginału: Pancreatic neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 2, s. 169-197.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.059

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2017.2016

Afiliacja: Kos-Kudła B. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Bałdys-Waligórska A. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Blicharz-Dorniak J. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Boratyn-Nowicka A. [ ];000;000, Cichocki A. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Falconi M. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb B. [ ];000;000, Jarząb M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Król R. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lampe P. [ ];000;000, Lange D. [ ];000;000, Lewczuk-Myślicka A. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Lipiński M. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Steinhof-Radwańska K. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szawłowski A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000


59/377


IDT: 0000032251.

Autorzy: Bednarczuk T., Bolanowski M., Zemczak A., Bałdys-Waligórska A., Blicharz-Dorniak J., Boratyn-Nowicka A., Borowska M., Cichocki A., Ćwikła J.B., Falconi M., Foltyn W., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb B., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Król R., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lampe P., Lange D., Lewczuk-Myślicka A., Lewiński A., Lipiński M., Londzin-Olesik M., Marek B., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pałucki J., Pilch-Kowalczyk J., Rosiek V., Ruchała M., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Starzyńska T., Steinhof-Radwańska K., Strzelczyk J., Sworczak K., Syrenicz A., Szawłowski A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zgliczyński W., Kos-Kudła B..

Tytuł oryginału: Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and appendix - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 2, s. 223-236.

Uwagi: [Dwóch równorzędnych pierwszych autorów].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.059

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2017.0018

Afiliacja: Bednarczuk T. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Bałdys-Waligórska A. [ ];000;000, Blicharz-Dorniak J. [ ];000;000, Boratyn-Nowicka A. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Cichocki A. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Falconi M. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb B. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Król R. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lampe P. [ ];000;000, Lange D. [ ];000;000, Lewczuk-Myślicka A. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Lipiński M. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pałucki J. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Starzyńska T. [ ];000;000, Steinhof-Radwańska K. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szawłowski A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000


60/377


IDT: 0000032252.

Autorzy: Starzyńska T., Londzin-Olesik M., Bałdys-Waligórska A., Bednarczuk T., Blicharz-Dorniak J., Bolanowski M., Boratyn-Nowicka A., Borowska M., Cichocki A., Ćwikła J.B., Deptała A., Falconi M., Foltyn W., Handkiewicz-Junak D., Hubalewska-Dydejczyk A., Jarząb B., Junik Roman, Kajdaniuk D., Kamiński G., Kolasińska-Ćwikła A., Kowalska A., Król R., Królicki L., Kunikowska J., Kuśnierz K., Lampe P., Lange D., Lewczuk-Myślicka A., Lewiński A., Lipiński M., Marek B., Nasierowska-Guttmejer A., Nowakowska-Duława E., Pilch-Kowalczyk J., Remiszewski P., Rosiek V., Ruchała M., Siemińska L., Sowa-Staszczak A., Steinhof-Radwańska K., Strzelczyk J., Sworczak K., Syrenicz A., Szawłowski A., Szczepkowski M., Wachuła E., Zajęcki W., Zemczak A., Zgliczyński W., Kos-Kudła B..

Tytuł oryginału: Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 2, s. 250-260.

Uwagi: [Dwóch równorzędnych pierwszych autorów].

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.059

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2017.0019

Afiliacja: Starzyńska T. [ ];000;000, Londzin-Olesik M. [ ];000;000, Bałdys-Waligórska A. [ ];000;000, Bednarczuk T. [ ];000;000, Blicharz-Dorniak J. [ ];000;000, Bolanowski M. [ ];000;000, Boratyn-Nowicka A. [ ];000;000, Borowska M. [ ];000;000, Cichocki A. [ ];000;000, Ćwikła J.B. [ ];000;000, Deptała A. [ ];000;000, Falconi M. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Handkiewicz-Junak D. [ ];000;000, Hubalewska-Dydejczyk A. [ ];000;000, Jarząb B. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kajdaniuk D. [ ];000;000, Kamiński G. [ ];000;000, Kolasińska-Ćwikła A. [ ];000;000, Kowalska A. [ ];000;000, Król R. [ ];000;000, Królicki L. [ ];000;000, Kunikowska J. [ ];000;000, Kuśnierz K. [ ];000;000, Lampe P. [ ];000;000, Lange D. [ ];000;000, Lewczuk-Myślicka A. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, Lipiński M. [ ];000;000, Marek B. [ ];000;000, Nasierowska-Guttmejer A. [ ];000;000, Nowakowska-Duława E. [ ];000;000, Pilch-Kowalczyk J. [ ];000;000, Remiszewski P. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Siemińska L. [ ];000;000, Sowa-Staszczak A. [ ];000;000, Steinhof-Radwańska K. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Szawłowski A. [ ];000;000, Szczepkowski M. [ ];000;000, Wachuła E. [ ];000;000, Zajęcki W. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000


61/377


IDT: 0000032147.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: "Hipoglikemia".

Tytuł całości: W: XXI Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne - DIABETICA EXPO 2017. XV Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości. 22-23 września 2017, Toruń. Katalog konferencyjny.

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2017

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


62/377


IDT: 0000032726.

Autorzy: Muszyńska-Ogłaza A., Zarzycka-Lindner G., Olejniczak H., Polaszewska-Muszyńska M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Use of metformin is associated with lower incidence of cancer in patients with type 2 diabetes.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2017 : T. 68, nr 6, s. 652-658.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.059

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.a2017.0054

Afiliacja: Muszyńska-Ogłaza A. [ ];000;000, Zarzycka-Lindner G. [ ];000;000, Olejniczak H. [ ];000;000, Polaszewska-Muszyńska M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


63/377


IDT: 0000032369.

Autorzy: Zalewska-Rydzkowska Danuta*, Jabłońska Natalia*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Quality of life in patients with hypothyroidism.

Tytuł całości: W: Medycyna i sport.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Ewa Zieliński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : UMK CM, 2017

Opis fizyczny: s. 19-26.

p-ISBN: 978-1-387-13909-5

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

DOI: 10.5281/zenodo.839058

Afiliacja: Zalewska-Rydzkowska Danuta* [*];223;WL, Jabłońska Natalia* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


64/377


IDT: 0000032166.

Autorzy: Bieliński Maciej, Jaracz Marcin, Lesiewska Natalia*, Tomaszewska Marta, Sikora M., Junik Roman, Kamińska Anna, Tretyn A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Association between COMT Val158Met and DAT1 polymorphisms and depressive symptoms in the obese population.

Czasopismo: Neuropsychiatr. Dis. Treat.

Szczegóły: 2017 : Vol. 13, s. 2221-2229.

p-ISSN: 1176-6328
e-ISSN: 1178-2021

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.195

Punktacja MNiSW: 25.000

DOI: 10.2147/NDT.S138565

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Lesiewska Natalia* [*] 0000-0003-3938-2117;224;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Sikora M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


65/377


IDT: 0000030177.

Autorzy: Lampka Magdalena, Krajewska Maria, Florczyk I., Świątkowska T., Gutowska Kinga, Czerniak Bartosz, Piskorska Elżbieta, Junik Roman, Olszewska-Słonina Dorota.

Tytuł oryginału: The low density lipoprotein oxidation in hypothyroidism.

Czasopismo: Clin. Chem. Lab. Med.

Szczegóły: 2016 : Vol. 54, nr 10, s. eA287.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Lampka Magdalena [*] 2778411;046;WF, Krajewska Maria [*] 4004060;046;WF, Florczyk I. [ ];000;000, Świątkowska T. [ ];000;000, Linowiecka Kinga [*];046;WF, Czerniak Bartosz [*] 4004054;046;WF, Piskorska Elżbieta [*] 0000-0003-4622-4993 2778876;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Olszewska-Słonina Dorota [*] 0000-0001-9742-451X 2778316;046;WF


66/377


IDT: 0000030176.

Autorzy: Lampka Magdalena, Krajewska Maria, Florczyk I., Świątkowska T., Meyer A., Czerniak Bartosz, Hołyńska-Iwan Iga, Junik Roman, Olszewska-Słonina Dorota.

Tytuł oryginału: The influence of hypothyroidism and inflammatory processes on serum lipid profile.

Czasopismo: Clin. Chem. Lab. Med.

Szczegóły: 2016 : Vol. 54, nr 10, s. eA287.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Lampka Magdalena [*] 2778411;046;WF, Krajewska Maria [*] 4004060;046;WF, Florczyk I. [ ];000;000, Świątkowska T. [ ];000;000, Meyer A. [ ];000;000, Czerniak Bartosz [*] 4004054;046;WF, Hołyńska-Iwan Iga [*] 0000-0002-0986-5604 2778760;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Olszewska-Słonina Dorota [*] 0000-0001-9742-451X 2778316;046;WF


67/377


IDT: 0000030759.

Autorzy: Krajewska Maria, Lampka Magdalena, Florczyk Iwona, Świątkowska Teresa, Kamrowska Ewelina, Gutowska Kinga, Hołyńska-Iwan Iga, Junik Roman, Olszewska-Słonina Dorota.

Tytuł oryginału: Endothelial cell markers in patients with hypothyroidism.

Czasopismo: Clin. Chem. Lab. Med.

Szczegóły: 2016 : Vol. 54, nr 10, s. eA366.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Krajewska Maria [*] 4004060;046;WF, Lampka Magdalena [*] 2778411;046;WF, Florczyk Iwona [*];223;WL, Świątkowska Teresa [*];223;WL, Kamrowska Ewelina [*];225;WF, Linowiecka Kinga [*];029;WL, Hołyńska-Iwan Iga [*] 0000-0002-0986-5604 2778760;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Olszewska-Słonina Dorota [*] 0000-0001-9742-451X 2778316;046;WF


68/377


IDT: 0000029240.

Autorzy: Gierach Marcin, Skowrońska A., Gierach J., Junik Roman.

Tytuł oryginału: The correlation between LDL-C and non-HDL-C levels and cardiovascular events in patients with metabolic syndrome.

Czasopismo: Endocrinol. Metab. Syndr.

Szczegóły: 2016 : Vol. 5, nr 2, s. 1000229, 1-5.

e-ISSN: 2161-1017

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

DOI: 10.4172/2161-1017.1000229

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Skowrońska A. [ ];000;000, Gierach J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


69/377


IDT: 0000029241.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Evaluation of lipid profiles in patients with metabolic syndrome according to cardiovascular risk calculated on the basis of the SCORE chart.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, nr 3, s. 265-270.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.341

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.a2016.0020

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


70/377


IDT: 0000030118.

Autorzy: Kamiński M., Badziągowska P., Nowicka E., Kamińska A[nna], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Pacjentka z zespołem MEN1 i obciążającym wywiadem rodzinnym.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A48.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kamiński M. [ ];000;000, Badziągowska P. [ ];000;000, Nowicka E. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


71/377


IDT: 0000030119.

Autorzy: Kamińska A[nna], Kopczyńska E[wa], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Ocena stężenia wisfatyny w zespole metabolicznym.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A37-A38.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


72/377


IDT: 0000031123.

Autorzy: Junik R[oman], Krajewska M[aria].

Tytuł oryginału: Markery miażdżycy w niedoczynności tarczycy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A11.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Krajewska Maria [*] 4004060;223;WL


73/377


IDT: 0000031124.

Autorzy: Krzyżewska Katarzyna, Niemczuk Ewa, Myśliwiec Bartosz Jakub, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u pacjentów z przypadkowo wykrytym guzem nadnercza.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A36.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Reślińska Katarzyna [*] 0000-0002-3938-1352 4020350;223;WL, Niemczuk Ewa [*];223;WL, Myśliwiec Bartosz Jakub [*] 0000-0002-8414-3070;223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


74/377


IDT: 0000031127.

Autorzy: Florczyk I[wona], Florczyk M[arcin], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Przypadek pacjentki z akromegalią.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A61.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Florczyk Iwona [*];223;WL, Florczyk Marcin [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


75/377


IDT: 0000031128.

Autorzy: Zalewska-Rydzkowska D[anuta], Ładniak T[omasz], Krintus M[agdalena], Kuligowska M[agdalena], Pollak J[oanna], Odrowąż-Sypniewska G[rażyna], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Ocena stężenia witaminy D3 u pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A77.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Ładniak Tomasz [*];223;WL, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;029;WL, Kuligowska-Prusińska Magdalena [*] 0000-0002-0065-9409 2778404;029;WL, Siódmiak Joanna [*] 0000-0002-7374-9122 2778740;029;WL, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


76/377


IDT: 0000031129.

Autorzy: Muszyńska-Ogłaza A[licja], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka raka tarczycy w badaniu ultrasonograficznym.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A83.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Muszyńska-Ogłaza Alicja [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


77/377


IDT: 0000032517.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach Joanna*, Oczadło Michalina*, Jarzembowska Marzena*, Spychalska Marta*, Czekień Magdalena*, Skowrońska Agnieszka*, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Rakowiaki przewodu pokarmowego.

Czasopismo: Forum Med. Rodz.

Szczegóły: 2016 : T. 10, nr 6, s. 263-267.

p-ISSN: 1897-3590

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach Joanna* [*];223;WL, Oczadło Michalina* [*];223;WL, Jarzembowska Marzena* [*];223;WL, Spychalska-Zwolińska Marta* [*];223;WL, Czekień Magdalena* [*];223;WL, Skowrońska Agnieszka* [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


78/377


IDT: 0000030313.

Autorzy: Burduk Paweł K., Śniegocki Maciej, Kaźmierczak Wojciech, Grela Marcin, Wierzchowska Małgorzata, Junik Roman, Seredyka-Burduk Małgorzata, Kaźmierczak Henryk.

Tytuł oryginału: Chirurgia endoskopowa guzów przysadki.

Tytuł całości: W: XLVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Adres wydawniczy: Szczecin, 2016

Opis fizyczny: s. [268].

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Burduk Paweł [*] 0000-0001-6653-4599 2778790;020;WL, Śniegocki Maciej [*] 0000-0003-3152-3755 2778545;017;WL, Kaźmierczak Wojciech [*] 0000-0001-8176-1802 2778612;020;WL, Grela Marcin [*] 4004043;017;WL, Wierzchowska Małgorzata [*] 0000-0001-8233-313X 3942338;020;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Seredyka-Burduk Małgorzata [*] 0000-0002-1530-7318 2778704;201;WL, Kaźmierczak Henryk [*] 0000-0002-7532-4435 1274157;020;WL


79/377


IDT: 0000031126.

Autorzy: Krzyżewska K[atarzyna], Myśliwiec B[artosz] J[akub], Niemczuk E[wa], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń kortyzolu późnowieczornego w ślinie u chorych z przypadkowo wykrytym guzem nadnercza (incydentaloma).

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 67, supl. A, s. A58.

Uwagi: Streszczenia.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Reślińska Katarzyna [*] 0000-0002-3938-1352 4020350;223;WL, Myśliwiec Bartosz Jakub [*] 0000-0002-8414-3070;223;WL, Niemczuk Ewa [*];223;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


80/377


IDT: 0000030012.

Autorzy: Florczyk M., Florczyk I., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ diety bezglutenowej na przebieg choroby Hashimoto.

Czasopismo: Trendy Endokrynol.

Szczegóły: 2015 : T. 3, nr 3, s. 11-13.

Uwagi: Choroby tarczycy.

p-ISSN: 2084-9923

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Florczyk M. [ ];000;000, Florczyk I. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


81/377


IDT: 0000026486.

Autorzy: Bieliński Maciej, Tomaszewska Marta, Jaracz Marcin, Pulkowska-Ulfig Joanna, Długosz D., Sikora M., Tretyn A., Kamińska Anna, Junik Roman, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: The polymorphisms in serotonin-related genes (5-HT2A and SERT) and the prevalence of depressive symptoms in obese patients.

Czasopismo: Neurosci. Lett.

Szczegóły: 2015 : Vol. 586, s. 31-35.

p-ISSN: 0304-3940

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.107

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Pulkowska-Ulfig Joanna [*] 3959533;157;WP, Długosz D. [ ];000;000, Sikora M. [ ];000;000, Tretyn A. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


82/377


IDT: 0000027290.

Autorzy: Borkowska A[lina], Bieliński M[aciej], Szczęsny W[ojciech], Szwed K[rzysztof], Tomaszewska M[arta], Kałwa A., Lesiewska N., Junik R[oman], Gołębiewski M., Sikora M., Tretyn A., Akiskal K., Akiskal H..

Tytuł oryginału: Effect of the 5-HTTLPR polymorphism on affective temperament, depression and body mass index in obesity.

Czasopismo: J. Affect. Disord.

Szczegóły: 2015 : Vol. 184, s. 193-197.

p-ISSN: 0165-0327

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.570

Punktacja MNiSW: 35.000

Afiliacja: Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Szczęsny Wojciech [*] 0000-0001-6990-0355 2778531;025;WL, Szwed Krzysztof Aleksander [*] 0000-0002-7428-0709 2778754;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Kałwa A. [ ];000;000, Lesiewska N. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gołębiewski M. [ ];000;000, Sikora M. [ ];000;000, Tretyn A. [ ];000;000, Akiskal K. [ ];000;000, Akiskal H. [ ];000;000


83/377


IDT: 0000027989.

Autorzy: Borkowska A[lina], Bieliński M[aciej], Gołota S[zymon], Tomaszewska M[arta], Kałwa A., Junik R[oman], Gołębiewski M., Sikora M., Tretyn A..

Tytuł oryginału: Association between the polymorphism of 5-HTTLPR gene and affective temperament dimensions using the TEMPS-A scale in obesity.

Czasopismo: Eur. Neuropsychopharmacol.

Szczegóły: 2015 : Vol. 25 suppl. 2, s. S172-S173.

p-ISSN: 0924-977X
e-ISSN: 1873-7862

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Gołota Szymon [*] 0000-0001-8470-8855 3969141;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Kałwa A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gołębiewski M. [ ];000;000, Sikora M. [ ];000;000, Tretyn A. [ ];000;000


84/377


IDT: 0000027836.

Autorzy: Orlewska E., Kos-Kudła B., Sowiński J., Sworczak K., Zgliczyński W., , Junik Roman, , Zalewska-Rydzkowska Danuta, .

Tytuł oryginału: Dosage and costs of lanreotide Autogel 120 mg administered as part of routine acromegaly care in Poland - : two years of data from Lanro-Study.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2015 : T. 66, nr 2, s. 142-148.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8303

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

DOI: 10.5603/EP.2015.0022

Afiliacja: Orlewska E. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000, Sowiński J. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, i in. [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, i in. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;029;WL, i in. [ ];000;000


85/377


IDT: 0000027834.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The effect of hypothyroidism occurring in patients with metabolic syndrome.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2015 : T. 66, nr 4, s. 288-294.

p-ISSN: 0423-104X
e-ISSN: 2299-8306

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.112

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2015.0036

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


86/377


IDT: 0000027165.

Autorzy: Kamińska Anna, Kopczyńska Ewa, Bieliński Maciej, Borkowska Alina, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Visfatin concentration in obese patients in relation to the presence of newly diagnosed glucose metabolism disorders.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2015 : T. 66, nr 2, s. 108-113.

p-ISSN: 0423-104X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.112

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2015.0016

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


87/377


IDT: 0000027186.

Autorzy: Nowaczewska M[agdalena], Kamińska A[nna], Kukulska-Pawluczuk B[eata], Bronisz A[gata], Książkiewicz B[arbara], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Ocena mózgowego przepływu krwi w stanie hiperglikemii i normoglikemii u chorych z cukrzycą.

Czasopismo: Diabetol. Klin.

Szczegóły: 2015 : T. 4, nr 2, P56.

Uwagi: [Poprzedni tytuł: Diabetologia Praktyczna]. XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wrocław, 21-23 V 2015. Streszczenia

p-ISSN: 2084-4441

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Nowaczewska Magdalena [ ] 0000-0002-2304-2903 2778309;018;WL, Kamińska Anna [ ] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kukulska-Pawluczuk Beata [ ] 0000-0003-0718-8942 2778403;018;WL, Bronisz Agata [ ] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Książkiewicz Barbara [ ] 2778397;018;WL, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


88/377


IDT: 0000027206.

Autorzy: Donderski Rafał, Miśkowiec-Wiśniewska Ilona, Kretowicz M., Grajewska M., Manitius Jacek, Kamińska Anna, Junik Roman, Siódmiak Joanna, Stefańska Anna, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Pluta Agnieszka, Lanaspa M., Johnson R.J..

Tytuł oryginału: The fructose tolerance test in patients with chronic kidney disease and metabolic syndrome in comparison to healthy controls.

Czasopismo: BMC Nephrol.

Szczegóły: 2015 : Vol. 16, nr 1, s. 68, 1-7.

p-ISSN: 1471-2369

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.289

Punktacja MNiSW: 25.000

DOI: 10.1186/s12882-015-0048-y

Afiliacja: Donderski Rafał [*] 0000-0002-1142-1017 2778239;055;WL, Miśkowiec Ilona [*] 0000-0002-4032-3862 2778303;055;WL, Kretowicz M. [ ];000;000, Grajewska M. [ ];000;000, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Siódmiak Joanna [*] 0000-0002-7374-9122 2778740;043;WF, Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF, Pluta Agnieszka [*] 0000-0001-8235-2824 2778473;083;WP, Lanaspa M. [ ];000;000, Johnson R.J. [ ];000;000


89/377


IDT: 0000025519.

Autorzy: Kamińska Anna, Marjańska A., Sawuła W., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów kierowanych do poradni leczenia otyłości.

Czasopismo: Diabetol. Klin.

Szczegóły: 2014 : T. 3 suplement B, s. 16.

Uwagi: [Poprzedni tytuł: Diabetologia Praktyczna]. XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Gdańsk, 15-17 V 2014. Streszczenia

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Marjańska Agata [ ];000;000, Sawuła W. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


90/377


IDT: 0000025590.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Occurrence of hipothyreosis in patients with metabolic syndrome.

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2014 : Vol. 35, P199.

Uwagi: 16th European Congress of Endocrinology (ECE 2014). Wrocław, Poland, 3-7 V 2014

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


91/377


IDT: 0000024903.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Insulin resistance and thyroid disorders.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2014 : T. 65, nr 1, s. 70-76.

p-ISSN: 0423-104X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.993

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5603/EP.2014.0011

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


92/377


IDT: 0000026197.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Redmerska M., Łabuś K., Skowrońska A., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zespół Nelsona - opis przypadku.

Czasopismo: Forum Med. Rodz.

Szczegóły: 2014 : T. 8, nr 4, s. 181-184.

p-ISSN: 1897-3590

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Redmerska M. [ ];000;000, Łabuś K. [ ];000;000, Skowrońska A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


93/377


IDT: 0000026448.

Autorzy: Gierach Marcin, Skowrońska A., Mirlak I., Radajewski K., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Metody obrazowania wtórnej nadczynności przytarczyc.

Czasopismo: Forum Nefrol.

Szczegóły: 2014 : T. 7, nr 3, s. 65-69.

p-ISSN: 1899-3338

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Skowrońska A. [ ];000;000, Radajewska Izabela* [ ];000;000, Radajewski K. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


94/377


IDT: 0000025143.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Ewertowska M., Arndt A., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Correlation between body mass index and waist circumference in patients with metabolic syndrome.

Czasopismo: ISRN Endocrinology

Szczegóły: 2014 : Vol. 2014

Uwagi: http://www.hindawi.com/journals/isrn.endocrinology/2014/514589/

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Ewertowska M. [ ];000;000, Arndt A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


95/377


IDT: 0000026611.

Autorzy: Jaracz Marcin, Pulkowska-Ulfig Joanna, Tomaszewska Marta, Bieliński Maciej, Junik Roman, Szczęsny Wojciech, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Temperament u osób otyłych - doniesienie wstępne.

Czasopismo: J. Health Sci.

Szczegóły: 2014 : Vol. 4, nr 13, s. 163-171.

p-ISSN: 1429-9623

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Pulkowska-Ulfig Joanna [*] 3959533;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Szczęsny Wojciech [*] 0000-0001-6990-0355 2778531;025;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


96/377


IDT: 0000026247.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Szafrańska Małgorzata, Szafrański J., Jarzembowska Marzena, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Carcinoid tumors - retrospective analysis of patients hospitalized between 2001 and 2012 year in Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2014 : T. 28, nr 3, s. 19-24.

Uwagi: Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.cm.umk.pl/83-collegium-medicum/medical-and-biological-sciences/2018-medical-and-biological-sciences-tom-xxviii-3.html

p-ISSN: 1734-591X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Szafrańska Małgorzata [*] 0000-0002-2916-9251 3969086;029;WL, Szafrański J. [ ];000;000, Jarzembowska Marzena [*] 3969226;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


97/377


IDT: 0000025695.

Autorzy: Donderski Rafał, Miśkowiec-Wiśniewska Ilona, Kretowicz M., Johnson R., Kamińska Anna, Junik Roman, Siódmiak Joanna, Stefańska Anna, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Manitius Jacek.

Tytuł oryginału: The fructose tolerance test and its relationship with inflammation, lipid metabolism, blood pressure and organ damage in patients with chronic kidney disease and metabolic syndrome in comparison to health controls.

Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.

Szczegóły: 2014 : Vol. 29 suppl. 3, s. 168.

Uwagi: 51st ERA-EDTA Congres. Amsterdam, The Netherlands 31 V- 3 VI 2014. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Donderski Rafał [*] 0000-0002-1142-1017 2778239;055;WL, Miśkowiec Ilona [*] 0000-0002-4032-3862 2778303;044;WP, Kretowicz M. [ ];000;000, Johnson R.J. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Siódmiak Joanna [*] 0000-0002-7374-9122 2778740;043;WF, Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL


98/377


IDT: 0000025908.

Autorzy: Gierach Marcin, Skowrońska A., Świętaszczyk C., Pilecki S., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Methods of imaging of primary hyperparathyroidism.

Czasopismo: Nowa Med.

Szczegóły: 2014 : R. 21, nr 2, s. 77-80.

p-ISSN: 1233-5991

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Skowrońska A. [ ];000;000, Świętaszczyk C. [ ];000;000, Pilecki S. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


99/377


IDT: 0000026624.

Autorzy: Bieliński Maciej, Tomaszewska Marta, Pulkowska-Ulfig Joanna, Sikora M., Tretyn A., Kamińska Anna, Kopczyńska Ewa, Junik Roman, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Putative neuroprotective role of visfatin against cognitive dysfunction in obese patients.

Czasopismo: Paripex-Indian J. Res.

Szczegóły: 2014 : Vol. 3, nr 12, s. 149-152.

p-ISSN: 2250-1991

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Pulkowska-Ulfig Joanna [*] 3959533;157;WP, Sikora M. [ ];000;000, Tretyn A. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


100/377


IDT: 0000024936.

Autorzy: Pilecki S., Gierach Marcin, Gierach J., Świętaszczyk C., Junik Roman, Lasek W..

Tytuł oryginału: Congenital vascular malformations in scintigraphic evaluation.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2014 : T. 79, s. 27-32.

p-ISSN: 1733-134x

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 7.000

DOI: 10.12659/PJR.889874

Afiliacja: Pilecki S. [ ];000;000, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Świętaszczyk C. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Lasek W. [ ];000;000


101/377


IDT: 0000025978.

Autorzy: Kozielewicz Dorota, Junik Roman, Halota Waldemar.

Tytuł oryginału: Tyreotoksykoza indukowana interferonoterapią przewlekłego zapalenia wątroby typu C u kobiety z chorobą Hashimoto.

Czasopismo: Pol. Merkuriusz Lek.

Szczegóły: 2014 : T. 37, nr 218, s. 108-110.

p-ISSN: 1426-9686

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Kozielewicz Dorota [*] 0000-0003-4651-6443 2778384;011;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Halota Waldemar [*] 0000-0003-2952-2374 1273750;011;WL


102/377


IDT: 0000026903.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Occurrence of heart failure in patients with metabolic syndrome in relation to body mass index in a 12-month observation.

Czasopismo: Postępy Nauk Med.

Szczegóły: 2014 : T. 27, nr 11B, s. 10-15.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł w Suplemencie

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


103/377


IDT: 0000023977.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Oftalmopatia tarczycowa - współpraca okulisty i endokrynologa.

Tytuł całości: W: Bydgoskie Spotkania Okulistyczne. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Bydgoszcz, 5-7 IX 2013. Program naukowy ze streszczeniami. Red. Grażyna Malukiewicz, E. Bielińska, A. Konopka, I. Kukurenda. Wrocław: InspireCongress, 2013

Opis fizyczny: s. 74.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


104/377


IDT: 0000023578.

Autorzy: Bronisz A[gata], Bronisz M., Magielski P., Pujanek M., Świątkiewicz I[wona], Kubica J[acek], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Reakcja zapalna u chorych z pierwszym zawałem serca i cukrzycą nie jest bardziej nasilona niż u pacjentów bez cukrzycy.

Czasopismo: Diabetol. Klin.

Szczegóły: 2013 : T. 2, nr 2, s. 72.

Uwagi: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Łódź, 23-25 V 2013. Streszczenia. [Poprzedni tytuł: Diabetologia Praktyczna]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Magielski P. [ ];000;000, Pujanek M. [ ];000;000, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;029;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


105/377


IDT: 0000023723.

Autorzy: Kamińska A[nna], Kopczyńska E[wa], Bronisz A[gata], Bieliński M[aciej], Borkowska A[lina], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Stężenie wisfatyny u osób z otyłością w zależności od występowania zespołu metabolicznego.

Czasopismo: Diabetol. Klin.

Szczegóły: 2013 : T. 2, nr 2, s. 47-48.

Uwagi: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Łódź, 23-25 V 2013. Streszczenia. [Poprzedni tytuł: Diabetologia Praktyczna]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


106/377


IDT: 0000023791.

Autorzy: Donderski R[afał], Miśkowiec-Wiśniewska I[lona], Kretowicz M., Kamińska A[nna], Junik R[oman], Pollak J[oanna], Stefańska A[nna], Odrowąż-Sypniewska G[rażyna], Manitius J[acek].

Tytuł oryginału: Doustny test obciążenia fruktozą a stan zapalny, metabolizm lipidów, ciśnienie tętnicze i uszkodzenia narządowe u pacjenów z otyłością, przewlekłą chorobą nerek (PChN) leczonych zachowawczo w porównaniu z grupą kontrolną.

Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 VI 2013. [B.m., 2013]

Opis fizyczny: s. 145.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Donderski Rafał [*] 0000-0002-1142-1017 2778239;055;WL, Miśkowiec Ilona [*] 0000-0002-4032-3862 2778303;055;WL, Kretowicz M. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Siódmiak Joanna [*] 0000-0002-7374-9122 2778740;043;WF, Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL


107/377


IDT: 0000023720.

Autorzy: Kamińska Anna, Reyer D., Polaszewska-Muszyńska M., Gronau S., Cibulla A., Olejniczak H., Zarzycka-Lindner G., Sawuła W., Ruprecht Z., Kałamaja S., Schneider A., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena wiedzy pielęgniarek uczestniczących w Regionalnym Programie Warsztatów Edukacji Diabetologicznej - doniesienie wstępne

Czasopismo: Diabetol. Klin.

Szczegóły: 2013 : T. 2, nr 3, s. 79-86.

Uwagi: [Poprzedni tytuł: Diabetologia Praktyczna]

p-ISSN: 2084-4441

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Reyer D. [ ];000;000, Polaszewska-Muszyńska M. [ ];000;000, Gronau S. [ ];000;000, Marjańska Agata [ ];000;000, Olejniczak H. [ ];000;000, Zarzycka-Lindner G. [ ];000;000, Sawuła W. [ ];000;000, Ruprecht Z. [ ];000;000, Kałamaja S. [ ];000;000, Schneider A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


108/377


IDT: 0000023304.

Autorzy: Brzezińska B., Junik Roman, Kamińska Anna, Włodarczyk Zbigniew, Adamowicz A..

Tytuł oryginału: Factors associated with glucose metabolism disorders after kidney transplantation.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2013 : T. 64, nr 1, s. 21-25.

p-ISSN: 0423-104X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.208

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Brzezińska Barbara [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Adamowicz A. [ ];000;000


109/377


IDT: 0000023459.

Autorzy: Sikora M., Gese A., Czypicki R., Gąsior M., Tretyn A., Chojnowski Jacek, Bieliński Maciej, Jaracz Marcin, Kamińska Anna, Junik Roman, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Correlations between polymorphisms in genes coding elements of dopaminergic pathways and body mass index in overweight and obese women.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2013 : T. 64, nr 1, s. 101-107.

p-ISSN: 0423-104X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.208

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Sikora M. [ ];000;000, Gese A. [ ];000;000, Czypicki R. [ ];000;000, Gąsior M. [ ];000;000, Tretyn A. [ ];000;000, Chojnowski Jacek [*] 0000-0003-0857-1484 2455479;101;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


110/377


IDT: 0000023719.

Autorzy: Pujanek Małgorzata, Bronisz Agata, Małecki P., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Pathomechanisms of the development of obesity in some endocrinopathies - an overview.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2013 : T. 64, nr 1, s. 150-155.

p-ISSN: 0423-104X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.208

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Małecki P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


111/377


IDT: 0000024877.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Metabolic syndrome - epidemiological problem?

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2013 : T. 27, nr 4, s. 11-15.

p-ISSN: 1734-591X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


112/377


IDT: 0000024878.

Autorzy: Gierach Marcin, Spychalska Mr., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Insulin resistance as a disease of civilization.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2013 : T. 27, nr 4, s. 17-22.

p-ISSN: 1734-591X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Spychalska-Zwolińska Marta* [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


113/377


IDT: 0000023389.

Autorzy: Skwira-Rutkowska D., Kamińska Anna, Bronisz Agata, Puchała M., Kańkowska M., Ługiewicz M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ choroby na samopoczucie psychiczne, aktywność społeczną i życie osobiste w ocenie pacjentów z cukrzycą typu 1.

Czasopismo: Med. Metabol.

Szczegóły: 2013 : T. 17, nr 1, s. 45-50.

p-ISSN: 1428-1430

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Skwira-Rutkowska D. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Puchała M. [ ];000;000, Kańkowska M. [ ];000;000, Ługiewicz M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


114/377


IDT: 0000024577.

Autorzy: Gierach Marcin, Skowrońska A., Gierach J., Rosiński K., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Autoimmunologiczne zapalenie wątroby - opis przypadku.

Czasopismo: Med. Rodz.

Szczegóły: 2013 : R. 16, nr 3, s. 116-119.

p-ISSN: 1505-3768

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Skowrońska A. [ ];000;000, Gierach J. [ ];000;000, Rosiński K. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


115/377


IDT: 0000023078.

Autorzy: Kamińska Anna, Kamiński M., Nowaczewska Magdalena, Książkiewicz Barbara, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Chorea, convulsive seizures and cognitive impairment in a patient with autoimmune thyroid disease.

Czasopismo: Neurol. Sci.

Szczegóły: 2013 : Vol. 34, nr 2, s. 263-264.

p-ISSN: 1590-1874

Charakt. formalna: Zagraniczny, List

Impact Factor: 1.495

Punktacja MNiSW: 20.000

DOI: 10.007/s10072-012-0990-4

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kamiński M. [ ];000;000, Nowaczewska Magdalena [*] 0000-0002-2304-2903 2778309;018;WL, Książkiewicz Barbara [*] 2778397;018;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


116/377


IDT: 0000026459.

Autorzy: Orlewska E., Kos-Kudła B., Sowiński J., Sworczak K., Zgliczyński W., Andrysiak-Mamos E., Babińska A., Bałdys-Waligórska A., Bandurska-Stankiewicz E., Błaut K., Bolko P., Foltyn W., Jakubczyk D., Jawiarczyk-Przybyłowska A., Junik Roman, Juraniec O., Lewkowicz E., Lewczuk A., Matyjaszek-Matuszek B., Michałek K., Mucha S., Orłowska-Florek R., Peszel-Barlik M., Pynka S., Rosiek V., Ruchała M., Rutkowska J., Słyńko-Krzyżostaniak J., Stefańska A., Strzelczyk J., Syrenicz A., Trofimiuk-Muldner M., Waligórska-Stachura J., Waśko R., Witek P., Zalewska-Rydzkowska Danuta, Zdunowski P., Zemczak A..

Tytuł oryginału: Wyniki fazy retrospektywnej badania obserwacyjnego Lanro-Study oceniającego zużycie zasobów ochrony zdrowia w populacji polskich pacjentów z akromegalią, leczonych preparatem Somatuline AUTOGEL.

Czasopismo: Nowa Med.

Szczegóły: 2013 : R. 20, nr 3, s. 39-46.

Uwagi: [Przedruk z "Nowej Medycyny" 2012 R. 19 nr 2 s. 39-46]

p-ISSN: 1233-5991

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Orlewska E. [ ];000;000, Kos-Kudła B. [ ];000;000, Sowiński J. [ ];000;000, Sworczak K. [ ];000;000, Zgliczyński W. [ ];000;000, Andrysiak-Mamos E. [ ];000;000, Babińska A. [ ];000;000, Bałdys-Waligórska A. [ ];000;000, Bandurska-Stankiewicz E. [ ];000;000, Błaut K. [ ];000;000, Bolko P. [ ];000;000, Foltyn W. [ ];000;000, Jakubczyk D. [ ];000;000, Jawiarczyk-Przybyłowska A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Juraniec O. [ ];000;000, Lewkowicz E. [ ];000;000, Lewczuk A. [ ];000;000, Matyjaszek-Matuszek B. [ ];000;000, Michałek K. [ ];000;000, Mucha S. [ ];000;000, Orłowska-Florek R. [ ];000;000, Peszel-Barlik M. [ ];000;000, Pynka S. [ ];000;000, Rosiek V. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Rutkowska J. [ ];000;000, Słyńko-Krzyżostaniak J. [ ];000;000, Stefańska A. [ ];000;000, Strzelczyk J. [ ];000;000, Syrenicz A. [ ];000;000, Trofimiuk-Muldner M. [ ];000;000, Waligórska-Stachura J. [ ];000;000, Waśko R. [ ];000;000, Witek P. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Zdunowski P. [ ];000;000, Zemczak A. [ ];000;000


117/377


IDT: 0000024397.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Skowrońska A., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Neuroendocrine tumors - insulinoma in clinical practise.

Czasopismo: Postępy Nauk Med.

Szczegóły: 2013 : T. 26, nr 12, s. 906-909.

p-ISSN: 0860-6196

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Skowrońska A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


118/377


IDT: 0000023446.

Autorzy: Szafrańska Małgorzata, Szafrański J., Bronisz Agata, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Infection caused by Aeromonas sobria, complicated by lower extremity paraplegia and the cauda equine syndrome in a patient with well-controlled type 2 diabetes.

Czasopismo: Arch. Med. Sci.

Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 2, s. 384-385.

p-ISSN: 1734-1922

Charakt. formalna: Polski, List

Impact Factor: 1.890

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Szafrańska Małgorzata [*] 0000-0002-2916-9251 3969086;029;WL, Szafrański J. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


119/377


IDT: 0000021777.

Autorzy: Bronisz Agata, Bronisz M., Magielski P., Koziński Marek, Pujanek Małgorzata, Kubica Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: U chorych z pierwszym zawałem serca nie należy diagnozować zaburzeń gospodarki węglowodanowej podczas hospitalizacji.

Tytuł całości: W: VI Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Karpacz, 17-20 maja 2012. [B.m., 2012]

Opis fizyczny: s. 19.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Magielski P. [ ];000;000, Koziński Marek [*] 0000-0002-6460-4802 1274311;016;WL, Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


120/377


IDT: 0000021487.

Autorzy: Kaźmirczuk Roman, Jakubczyk Marlena, Kupczyk K., Owczarek M., Brzeziński P., Apanasiewicz M., Słomkowski P., Brzezińska Barbara, Junik Roman, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Kusza Krzysztof.

Tytuł oryginału: Metabolic bone disease as a complication of nutritional treatment of preterm newborn - a case study.

Czasopismo: Pediatr. Współcz.

Szczegóły: 2012 : Vol. 14, nr 1, s. 48-51.

p-ISSN: 1507-5532

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kaźmirczuk Roman [*];002;WL, Jakubczyk Marlena [*] 0000-0001-5084-5229 2445930;002;WL, Kupczyk K. [ ];000;000, Owczarek M. [ ];000;000, Brzeziński P. [ ];000;000, Apanasiewicz M. [ ];000;000, Słomkowski P. [ ];000;000, Brzezińska Barbara [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława [*] 1273545;013;WL, Kusza Krzysztof [*] 1273874;002;WL


121/377


IDT: 0000022421.

Autorzy: Gierach M[arcin], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Radioiodotherapy in the treatment of benign thyroid diseases.

Czasopismo: Nucl. Med. Rev.

Szczegóły: 2012 : Vol. 15 supl. B, s. B32-B33.

Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Obrazowanie molekularne i celowana terapia izotopowa - nowe oblicze medycyny nuklearnej. Kielce, 19-22 IX 2012

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


122/377


IDT: 0000022945.

Autorzy: Pujanek Małgorzata, Bronisz Agata, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Glikemia przy przyjęciu a śmiertelność wewnątrzszpitalna i długoletnia (5- i 9-letnia) u pacjentów hospitalizowanych z przyczyn innych niż ostre stany zagrożenia życia.

Tytuł całości: W: IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Kardiodiabetologia XXI wieku. Poznań, 19-21 IV 2012. Streszczenia. [B.m., 2012]

Opis fizyczny: s. 37.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


123/377


IDT: 0000021616.

Autorzy: Bronisz A[gata], Koziński M[arek], Magielski P., Fabiszak T., Bronisz M., Świątkiewicz I[wona], Sukiennik A[dam], Beszczyńska B., Junik R[oman], Kubica J[acek].

Tytuł oryginału: Stress hyperglycaemia in patients with first myocardial infarction.

Czasopismo: Int. J. Clin. Pract.

Szczegóły: 2012 : Vol. 66, nr 6, s. 592-601.

p-ISSN: 1368-5031

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.427

Punktacja MNiSW: 30.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Koziński Marek [*] 0000-0002-6460-4802 1274311;016;WL, Magielski P. [ ];000;000, Fabiszak T. [ ];000;000, Bronisz M. [ ];000;000, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;016;WL, Sukiennik Adam [*] 0000-0003-1044-218X 2778526;016;WL, Beszczyńska B. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL


124/377


IDT: 0000023444.

Autorzy: Linka J., Junik Roman, Wróbel W., Nowak Kl..

Tytuł oryginału: Przypadek choroby wieńcowej u pacjenta z niedoczynnością przysadki.

Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta

Szczegóły: 2012 : T. 7, nr 4, s. 220-224.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Linka J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Wróbel W. [ ];000;000, Nowak Karol [ ] 0000-0002-7035-2285;000;000


125/377


IDT: 0000023445.

Autorzy: Pujanek Małgorzata, Bronisz Agata, Małecki P., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Pathomechanisms of the development of obesity in some endocrinopathies - an overview.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2012 : T. 63, nr 2, s. 150-155.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.070

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Małecki P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


126/377


IDT: 0000022267.

Autorzy: Kamińska A[nna], Kopczyńska E[wa], Bronisz A[gata], Bieliński M[aciej], Borkowska A[lina], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Ocena stężenia wisfatyny u chorych z otyłościa w zależności od obecności świeżo wykrytych zaburzeń gospodarki węglowodanowej.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2012 : T. 63 supl. A, s. 54.

Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 27-29 IX 2012. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


127/377


IDT: 0000021611.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Skowrońska A., Rutkowska E., Spychalska Mr., Pujanek Małgorzata, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Hashimoto`s thyroiditis and carbohydrate metabolism disorders in patients hospitalised in the Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz between 2001 and 2010.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2012 : T. 63, nr 1, s. 14-17.

p-ISSN: 0423-104X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.070

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Skowrońska A. [ ];000;000, Rutkowska E. [ ];000;000, Spychalska-Zwolińska Marta* [ ];000;000, Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


128/377


IDT: 0000021622.

Autorzy: Gierach M[arcin], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Hashimoto thyroiditis and carbohydrate metabolism disorders in patients hospitalised in the Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz between 2001 and 2010.

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2012 : Vol. 29, P1585.

Uwagi: 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012). Florence, Italy, 5-9 V 2012

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


129/377


IDT: 0000021237.

Autorzy: Graczyk Michał, Kamińska Anna, Kamiński M., Junik Roman, Krajnik Małgorzata.

Tytuł oryginału: Diabetes insipidus in the diagnosis of polyuria.

Czasopismo: Adv. Palliat. Med.

Szczegóły: 2011 : Vol. 10, nr 3-4, s. 111-114.

p-ISSN: 1898-3863

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Graczyk Michał [*] 0000-0002-9121-6274 3959450;057;WP, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kamiński M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Krajnik Małgorzata [*] 0000-0001-9473-6163 2778387;057;WP


130/377


IDT: 0000019595.

Autorzy: Bronisz Agata, Koziński Marek, Magielski P., Fabiszak T., Gierach J., Świątkiewicz Iwona, Sukiennik Adam, Kubica Aldona, Bronisz M., Grąbczewska Zofia, Sinkiewicz Anna, Junik Roman, Kubica Jacek.

Tytuł oryginału: Value of oral glucose tolerance test in the acute phase of myocardial infarction.

Czasopismo: Cardiovasc. Diabetol.

Szczegóły: 2011 : Vol. 10: 21, s. 1-7.

p-ISSN: 1475-2840

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.346

Punktacja MNiSW: 30.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Koziński Marek [*] 0000-0002-6460-4802 1274311;016;WL, Magielski P. [ ];000;000, Fabiszak T. [ ];000;000, Gierach J. [ ];000;000, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;016;WL, Sukiennik Adam [*] 0000-0003-1044-218X 2778526;016;WL, Kubica Aldona [*] 0000-0002-4608-0881 2778399;135;WP, Bronisz M. [ ];000;000, Grąbczewska Zofia [*] 0000-0002-4449-6699 2778277;016;WL, Sinkiewicz Anna [*] 0000-0002-3391-1594 2778631;172;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL


131/377


IDT: 0000020951.

Autorzy: Świętaszczyk C., Pilecki Stanisław, Łuka K., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Atypical sites of bony metastases in a prostate cancer patients.

Czasopismo: Clin. Nucl. Med.

Szczegóły: 2011 : Vol. 36, nr 12, s. 1115-1117.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Inne

Afiliacja: Świętaszczyk C. [ ];000;000, Pilecki Stanisław [*];029;WL, Łuka K. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


132/377


IDT: 0000020270.

Autorzy: Junik Roman, Juraniec O., Pypkowski J., Krymer A., Marszałek Andrzej.

Tytuł oryginału: A difficult diagnosis : a case report of combined Riedel`s disease and fibrosing Hashimoto`s thyroiditis.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2011 : T. 62, nr 4, s. 351-356.

p-ISSN: 0423-104X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.239

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Juraniec O. [ ];000;000, Pypkowski J. [ ];000;000, Krymer A. [ ];000;000, Marszałek Andrzej [*] 901719;035;WL


133/377


IDT: 0000020741.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zespół Sheenana.

Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży. Pod red. A. Syrenicza. Szczecin: PUM, 2011

Opis fizyczny: s. 125-131.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


134/377


IDT: 0000020568.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena objętości prawidłowego gruczołu tarczowego oraz wola za pomoca badania ultrasonograficznego oraz tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) z zastosowaniem 131I u osób palących papierosy i niep

Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Kraków, 9-10 IX 2011. Streszczenia wykładów. [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 56.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim na str. 57].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


135/377


IDT: 0000020569.

Autorzy: Junik R[oman], Nowicka A..

Tytuł oryginału: Chory z niewydolnością kory nadnerczy i chorobą Graves-Basedowa.

Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Kraków, 9-10 IX 2011. Streszczenia wykładów. [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 60.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim na str. 61].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Nowicka-Lipska A. [ ];000;000


136/377


IDT: 0000020570.

Autorzy: Junik R[oman], Juraniec O., Marszałek A[ndrzej], Pypkowski J., Krymer A..

Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa : opis przypadku wola Riedla z cechami choroby Hashimoto.

Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Kraków, 9-10 IX 2011. Streszczenia wykładów. [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. 62.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim na str. 63].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Juraniec O. [ ];000;000, Marszałek Andrzej [*] 901719;035;WL, Pypkowski J. [ ];000;000, Krymer A. [ ];000;000


137/377


IDT: 0000020840.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Spychalska Mr., Papierski M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Sheehan`s syndrome - case report.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2011 : T. 25, nr 3, s. 65-67.

p-ISSN: 1734-591X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Spychalska-Zwolińska Marta* [ ];000;000, Papierski M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


138/377


IDT: 0000021585.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Brzezińska Barbara, Spychalska Mr., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Anemia and ascaris lumbricoides - case report.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2011 : T. 25, nr 4, s. 65-68.

p-ISSN: 1734-591X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Brzezińska Barbara [*];029;WL, Spychalska-Zwolińska Marta* [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


139/377


IDT: 0000020129.

Autorzy: Skwira D., Kamińska Anna, Puchała M., Bronisz Agata, Kańkowska M., Ługiewicz M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Problemy behawioralne adaptacji do insulinoterapii w ocenie chorych z cukrzycą typu 1.

Czasopismo: Med. Metabol.

Szczegóły: 2011 : T. 15, nr 2, s. 23-26.

p-ISSN: 1428-1430

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Skwira D. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Puchała M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Kańkowska M. [ ];000;000, Ługiewicz M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


140/377


IDT: 0000023110.

Autorzy: Bieliński M[aciej], Piskunowicz M., Jaracz M[arcin], Tomaszewska M[arta], Junik R[oman], Kamińska A[nna], Bronisz A[gata], Borkowska A[lina].

Tytuł oryginału: Hypertension in obesity subjects impairs cognitive functioning.

Tytuł całości: W: Seventh International Congress on Vascular Dementia. Riga, Latvia, 20-23 X 2011. Abstracts. [B.m., 2011]

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Piskunowicz M. [ ];000;000, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


141/377


IDT: 0000020072.

Autorzy: Bronisz Agata, Magielski P., Koziński Marek, Bronisz M., Świątkiewicz Iwona, Sukiennik Adam, Junik Roman, Kubica Jacek.

Tytuł oryginału: Glikemia przy przyjęciu do szpitala a stężenie CRP, TNF-α, IL-1β i IL-6 u chorych z pierwszym zawałem serca.

Tytuł całości: W: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Kraków, 19-21 V 2011. Streszczenia. [B.m., 2011]

Opis fizyczny: s. B14.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Magielski P. [ ];000;000, Koziński Marek [*] 0000-0002-6460-4802 1274311;016;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;016;WL, Sukiennik Adam [*] 0000-0003-1044-218X 2778526;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL


142/377


IDT: 0000021405.

Autorzy: Nowaczewska M[agdalena], Kukulska-Pawluczuk B[eata], Bronisz A[gata], Kamińska A[nna], Książkiewicz B[arbara], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Wpływ ostrej hiperglikemii na zmiany prędkości przepływu i wskaźnika pulsacyjności Goslinga w tętnicy mózgu środkowej u pacjentów z cukrzycą typu I i II - doniesienie wstępne.

Tytuł całości: W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 IX 2011. Program. [B.m., 2011]

Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim]. [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowaczewska Magdalena [*] 0000-0002-2304-2903 2778309;018;WL, Kukulska-Pawluczuk Beata [*] 0000-0003-0718-8942 2778403;018;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Książkiewicz Barbara [*] 2778397;018;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


143/377


IDT: 0000020058.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Emergency in endocrinology.

Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice. Ed. A. Syrenicz. Szczecin: PUM, 2011

Opis fizyczny: s. 649-657.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


144/377


IDT: 0000018256.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy u osób z niewydolnością nerek.

Czasopismo: Przegl. Kardiodiabetol.

Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 1, s. 34.

Uwagi: III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego "Kardiodiabetologia XXI wieku". Warszawa, 10-12 VI 2010. Streszczenia

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


145/377


IDT: 0000018791.

Autorzy: Senterkiewicz Lilla, Zalewska-Rydzkowska Danuta, Stefańska Anna, Krintus Magdalena, Junik Roman, Odrowąż-Sypniewska Grażyna.

Tytuł oryginału: Hyperprolactinemia and disorders of bone metabolism in women.

Tytuł całości: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 2. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010

Opis fizyczny: s. 19-24.

Uwagi: Płyta CD.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Senterkiewicz Lilla [*] 2778502;043;WF, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;043;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF


146/377


IDT: 0000018308.

Autorzy: Bieliński Maciej, Jaracz Marcin, Pulkowska-Ulfig J., Mietła B., Pulkowski G., Kamińska Anna, Junik Roman, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Badania neuropsychologiczne, temperament i charakter oraz nasilenie objawów depresji u chorych z otyłością i chorobami układu krążenia.

Czasopismo: Psychiatr. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 44, nr 3 supl, s. 50-51.

Uwagi: XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich. Poznań, 23-26 VI 2010

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Pulkowska-Ulfig J. [ ];000;000, Mietła B. [ ];000;000, Pulkowski Grzegorz [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


147/377


IDT: 0000019507.

Autorzy: Kamińska Anna, Bronisz Agata, Bronisz M., Bonisławska E., Mielcarek M., Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena realizacji zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zakresie wyrównania cukrzycy u chorych leczonych w poradni endokrynologiczno-diabetologicznej.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2010 : T. 11, nr 5, s. 160-166.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Bonisławska E. [ ];000;000, Mielcarek M. [ ];000;000, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


148/377


IDT: 0000017824.

Autorzy: Junik Roman, Kamińska Anna, Kopczyńska Ewa, Zmudzińska M., Bronisz Agata, Bieliński Maciej, Borkowska Alina, Zalewska-Rydzkowska Danuta.

Tytuł oryginału: Visfatin concentration in subjects with obesity.

Czasopismo: Endocrine J.

Szczegóły: 2010 : Vol. 57 suppl. 2, s. S415.

Uwagi: 14th International Congress of Endocrinology (ICE2010). Kyoto, Japan, 26-30 III 2010. Program & Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Zmudzińska M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL


149/377


IDT: 0000017658.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman, Kopczyńska Ewa.

Tytuł oryginału: Serum endostatin levels in patients with metastatic and non-metastatic well-differentiated thyroid cancer.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 61, nr 1, s. 7-12.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 9.000

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF


150/377


IDT: 0000018005.

Autorzy: Kamińska Anna, Kopczyńska Ewa, Bronisz Agata, Żmudzińska M., Bieliński Maciej, Borkowska Alina, Tyrakowski Tomasz, Junik Roman.

Tytuł oryginału: An evaluation of visfatin levels in obese subjects.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 61, nr 2, s. 169-173.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 9.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Żmudzińska M. [ ];000;000, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Tyrakowski Tomasz [*] 1274067;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


151/377


IDT: 0000019585.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Pujanek Małgorzata, Skowrońska A., Rutkowska E., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Aberrations in carbohydrate metabolism in patients with diagnosed acromegaly, hospitalized in the Endocrinology and Diabetology Department of Collegium Medicum University of Nicolaus Copernicus in Bydgoszcz in the years 2001-2009.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 61, nr 3, s. 260-263.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 9.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Skowrońska A. [ ];000;000, Rutkowska E. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


152/377


IDT: 0000017911.

Autorzy: Bronisz Agata, Bronisz M., Grześk Grzegorz, Kubica Aldona, Świątkiewicz Iwona, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Problemy współpracy lekarz-pacjent z cukrzycą.

Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta

Szczegóły: 2010 : T. 5, nr 2, s. 58-61.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Grześk Grzegorz [*] 0000-0001-6669-5931 2778347;030;WL, Kubica Aldona [*] 0000-0002-4608-0881 2778399;135;WP, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


153/377


IDT: 0000018904.

Autorzy: Senterkiewicz Lilla, Zalewska-Rydzkowska Danuta, Stefańska Anna, Krintus Magdalena, Junik Roman, Odrowąż-Sypniewska Grażyna.

Tytuł oryginału: Hiperprolaktynemia a zaburzenia metabolizmu kostnego u kobiet.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010]

Opis fizyczny: s. 44-45.

Uwagi: [Tekst równoległy w j. angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Senterkiewicz Lilla [*] 2778502;043;WF, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;043;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF


154/377


IDT: 0000019445.

Autorzy: Kamińska Anna, Brzezińska B., Kamiński M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zastosowanie oktreotydu w leczeniu objawowym chorych z guzami neuroendokrynnymi - doświadczenia własne.

Czasopismo: Med. Paliat. Prakt.

Szczegóły: 2010 : T. 4, nr 4, s. 180-186.

Uwagi: [Przedruk z Adv. Palliat. Med. 2009 Vol. 8 nr 3 s. 113-119]

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Brzezińska Barbara [ ];000;000, Kamiński M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


155/377


IDT: 0000017617.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Junik Roman, Gierach Marcin, Gierach J., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Lasek Władysław.

Tytuł oryginału: A single photon emission computed tomography of the chest with the use of receptor radiotracer (Tc-99m-Depreotide) in sarcoidosis.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2010 : T. 75, nr 1, s. 48-51.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL


156/377


IDT: 0000017659.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Gierach Marcin, Lasek Władysław, Drobik P., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Single photon emission computed tomography in pulmonary embolism - estimation of selected, scintigraphic regions of interests.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2010 : T. 75, nr 1, s. 43-47.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL, Drobik P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


157/377


IDT: 0000018008.

Autorzy: Łącka K., Florczak J., Gradecka-Kubik I., Rajewska J., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Analiza zmian w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym u niesystematycznie leczonych dorosłych chorych na pierwotną wrodzoną niedoczynność tarczycy.

Czasopismo: Pol. Merkuriusz Lek.

Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 165, s. 189-194.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Łącka K. [ ];000;000, Florczak J. [ ];000;000, Gradecka-Kubik I. [ ];000;000, Rajewska J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


158/377


IDT: 0000018255.

Autorzy: Bronisz Agata, Magielski P., Świątkiewicz Iwona, Koziński Marek, Sukiennik Adam, Bronisz M., Beszczyńska B., Kubica Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Hiperglikemia stresowa u chorych z pierwszym zawałem serca.

Czasopismo: Przegl. Kardiodiabetol.

Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 1, s. 82-83.

Uwagi: III Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego "Kardiodiabetologia XXI wieku". Warszawa, 10-12 VI 2010. Streszczenia

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Magielski P. [ ];000;000, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;016;WL, Koziński Marek [*] 0000-0002-6460-4802 1274311;016;WL, Sukiennik Adam [*] 0000-0003-1044-218X 2778526;016;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Beszczyńska B. [ ];000;000, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


159/377


IDT: 0000018809.

Autorzy: Jabłkowska K., Karbownik-Lewińska M., Nowakowska K., Junik Roman, Lewiński A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Working memory and executive functions in hyperthyroid patients with Graves` disease.

Czasopismo: Arch. Psych. Psychoter.

Szczegóły: 2009 : Vol. 11, nr 1, s. 69-75.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Jabłkowska K. [ ];000;000, Karbownik-Lewińska M. [ ];000;000, Nowakowska K. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Lewiński A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


160/377


IDT: 0000016421.

Autorzy: Junik Roman, Bronisz Agata.

Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne w cukrzycy.

Tytuł całości: W: Cukrzyca: kompendium. Pod red. J. Sieradzkiego. Gdańsk: Via Medica, 2009

Opis fizyczny: s. 559-567.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL


161/377


IDT: 0000017610.

Autorzy: Pujanek Małgorzata, Bronisz Agata, Bronisz M., Gierach J., Gierach Marcin, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Glikemia podczas przyjęcia a śmiertelność wewnątrzszpitalna i długoletnia u pacjentów hospitalizowanych z przyczyn innych niż nagłe stany zagrożenia życia.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2009 : T. 10, nr 6, s. 234-239.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Gierach J. [ ];000;000, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


162/377


IDT: 0000017066.

Autorzy: Kamińska Anna, Brzezińska B., Kamiński M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: The use of octreotide in the symptomatic treatment of patients with neuroendocrine tumours : a single-centre experience.

Czasopismo: Adv. Palliat. Med.

Szczegóły: 2009 : Vol. 8, nr 3, s. 113-119.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Brzezińska Barbara [ ];000;000, Kamiński M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


163/377


IDT: 0000016845.

Autorzy: Jabłkowska K., Nowakowska K., Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Cognitive functions and concentrations of thyroid hormones and thyrotropin in hyperthyroidism in the course of Graves` disease.

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2009 : Vol. 20, P125.

Uwagi: 11th European Congress of Endocrinology. Istanbul, Turkey, 25-29 IV 2009

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Jabłkowska K. [ ];000;000, Nowakowska K. [ ];000;000, Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


164/377


IDT: 0000017451.

Autorzy: Brzezińska B., Junik Roman, Kamińska Anna, Zieliński G..

Tytuł oryginału: Trudności w diagnostyce ACTH-zależnego zespołu Cushinga u chorej po lewostronnej adrenalektomii i leczonej glikokortykosteroidami.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 6, s. 484-487.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Brzezińska Barbara [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Zieliński G. [ ];000;000


165/377


IDT: 0000017452.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Comparison of thyroid volume and goiter measured by means of ultrasonography and SPECT with use of 131I and 99mTc in smokers and non-smokers.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2009 : T. 60, nr 6, s. 437-442.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


166/377


IDT: 0000016107.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Stany nagłe w endokrynologii.

Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej. Pod red. A. Syrenicza. Szczecin: PAM, 2009

Opis fizyczny: s. 695-703.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


167/377


IDT: 0000018811.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Okołooperacyjne postępowanie z chorymi na cukrzycę.

Tytuł całości: W: Intensywna terapia. Pod red. Krzysztofa Kuszy, Zbigniewa Szkulmowskiego. Bydgoszcz-Poznań: UNI-DRUK, 2009

Opis fizyczny: s. 363-367.

Uwagi: Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA).

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


168/377


IDT: 0000016901.

Autorzy: Ruprecht Z., Kamińska Anna, Lau G., Anisimowicz Lech, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Leczenie hipoglikemizujące i stopień kontroli metabolicznej chorych z cukrzycą kierowanych do planowych zabiegów kardiochirurgicznych.

Czasopismo: Kardiochir. Torakochir. Pol.

Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 3, s. 224-228.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.172

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Ruprecht Z. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Lau G. [ ];000;000, Anisimowicz Lech [*] 0000-0003-1389-0180 1274397;015;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


169/377


IDT: 0000016206.

Autorzy: Kamińska Anna, Tafil-Klawe Małgorzata, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Neuropatia autonomiczna sercowo-naczyniowa a choroba niedokrwienna serca u chorych z cukrzycą.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2009 : T. 23, nr 1, s. 19-23.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


170/377


IDT: 0000020059.

Autorzy: Junik Roman, Zakrzewska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Miejsce glimepirydu w leczeniu cukrzycy.

Czasopismo: Med. Metabol.

Szczegóły: 2009 : T. 13, nr 4, s. 84-86.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Szafrańska Małgorzata [*] 0000-0002-2916-9251 3969086;029;WL


171/377


IDT: 0000016563.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Pilecki Stanisław, Pujanek Małgorzata, Junik Roman, Lasek Władysław.

Tytuł oryginału: An estimation of the goiters by means of ultrasonography and scintigraphy (SPECT) using 99mTc.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2009 : T. 74, nr 2, s. 35-38.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Pilecki Stanisław [*];029;WL, Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL


172/377


IDT: 0000016238.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Mackiewicz-Milewska Magdalena, Gierach Marcin, Lach-Inszczak S., Hagner Wojciech, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Miejsce fleboscyntygrafii w diagnostyce obrazowej układu żylnego kończyn dolnych.

Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.

Szczegóły: 2009 : T. 81, nr 4, s. 375-388.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Mackiewicz-Milewska Magdalena [*] 0000-0003-4450-2435 2778286;102;WP, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Lach-Inszczak S. [ ];000;000, Hagner Wojciech [*] 0000-0002-2070-2654 2778348;102;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


173/377


IDT: 0000016438.

Autorzy: Kaźmirczuk Roman, Jakubczyk M., Kupczyk K., Owczarek M., Brzeziński P., Apanasiewicz M., Brzezińska B., Junik Roman, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława.

Tytuł oryginału: Osteopenia wcześniacza o ciężkim przebiegu - opis przypadku.

Czasopismo: Postępy Żyw. Klin.

Szczegóły: 2009 : T. 4 numer zjazdowy, s. 19.

Uwagi: XI Zjazd i XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Jachranka, 18-21 VI 2009. Streszczenia wystąpień

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kaźmirczuk Roman [*];002;WL, Jakubczyk M. [ ];000;000, Kupczyk K. [ ];000;000, Owczarek M. [ ];000;000, Brzeziński P. [ ];000;000, Apanasiewicz M. [ ];000;000, Brzezińska Barbara [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława [*] 1273545;013;WL


174/377


IDT: 0000016549.

Autorzy: Jaracz Marcin, Bieliński Maciej, Junik Roman, Dąbrowiecki Stanisław, Szczęsny Wojciech, Chojnowski Jacek, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Zaburzenia pamięci operacyjnej, funkcji wykonawczych i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością.

Czasopismo: Psychiatria

Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 1, s. 9-14.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL, Szczęsny Wojciech [*] 0000-0001-6990-0355 2778531;140;WL, Chojnowski Jacek [*] 0000-0003-0857-1484 2455479;101;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


175/377


IDT: 0000016592.

Autorzy: Pujanek Małgorzata, Bronisz Agata, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Glikemia przygodna a częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu.

Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 7-9 V 2009. Streszczenia. [B.m., 2009]

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Pujanek Małgorzata [*] 0000-0001-8049-4415 2778651;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


176/377


IDT: 0000016590.

Autorzy: Ruprecht Z., Kamińska Anna, Lau G., Anisimowicz Lech, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Leczenie hipoglikemizujące i stopień kontroli metabolicznej chorych z cukrzycą.

Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 7-9 V 2009. Streszczenia. [B.m., 2009]

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Ruprecht Z. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Lau G. [ ];000;000, Anisimowicz Lech [*] 0000-0003-1389-0180 1274397;015;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


177/377


IDT: 0000015916.

Autorzy: Bieliński Maciej, Junik Roman, Tretyn A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Dysfunkcje poznawcze oraz zaburzenia depresyjne w otyłości w kontekście badań genetyczno-molekularnych.

Czasopismo: Psychol. Etol. Genet.

Szczegóły: 2008 : T. 18, s. 63-70.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


178/377


IDT: 0000014449.

Autorzy: Jabłkowska K., Karbownik-Lewińska M., Nowakowska K., Junik Roman, Lewiński A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze w nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa.

Czasopismo: Psychiatr. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 2, s. 249-259.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Jabłkowska K. [ ];000;000, Karbownik-Lewińska M. [ ];000;000, Nowakowska K. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Lewiński A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


179/377


IDT: 0000015046.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Gierach Marcin, Gierach J., Serafin Zbigniew, Sulima N., Grzela A., Olejarz Elżbieta, Wałek S., Lasek Władysław, Kałużny Józef, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Single photon emission computed tomography (SPECT) in the diagnosis of orbital cavernous hemangioma.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2008 : T. 73, nr 3, s. 59-62.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Serafin Zbigniew [*] 0000-0002-4307-6852 2778503;036;WL, Sulima N. [ ];000;000, Grzela A. [ ];000;000, Olejarz Elżbieta [*];009;WL, Wałek S. [ ];000;000, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL, Kałużny Józef [*];009;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


180/377


IDT: 0000015290.

Autorzy: Bronisz Agata, Rość Danuta, Bronisz M., Szymański Wiesław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Coagulation and fibrinolysis variables in pregnant women with type 1 diabetes mellitus.

Czasopismo: Med. Sci. Monitor

Szczegóły: 2008 : Vol. 14, nr 11, s. CR574-579.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.514

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Rość Danuta [*] 0000-0002-2971-9882 895373;047;WF, Bronisz M. [ ];000;000, Szymański Wiesław [*];022;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


181/377


IDT: 0000015031.

Autorzy: Gierach Marcin, Junik Roman, Gierach J., Sowiński J., Gembicki M., Waśko R..

Tytuł oryginału: Pituitary gland imaging with 99mTc-MIBI in patients with Cushing`s disease.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 2, s. 55-58.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Sowiński J. [ ];000;000, Gembicki M. [ ];000;000, Waśko R. [ ];000;000


182/377


IDT: 0000014746.

Autorzy: Adamowicz A., Stróżecki Paweł, Włodarczyk Zbigniew, Brzezińska B., Dymek Grażyna, Manitius Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena zależności pomiędzy białkiem C-reaktywnym oznaczanym metodą wysokiej czułości (hs-CRP) a czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych po przeszczepieniu nerki.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2008 : T. 22, nr 1, s. 27-33.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Adamowicz A. [ ];000;000, Stróżecki Paweł [*] 0000-0002-8973-4363 2778523;055;WL, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Brzezińska Barbara [ ];000;000, Dymek Grażyna [*];043;WF, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


183/377


IDT: 0000014832.

Autorzy: Jaracz Marcin, Wiłkość Monika, Tomaszewska Marta, Bieliński Maciej, Dąbrowiecki Stanisław, Junik Roman, Tretyn A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Funkcje poznawcze i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. "Funkcje poznawcze a farmakoterapia". Wisła, 13-15 XII 2007. Pamiętnik konferencyjny. [B.m., 2008]

Opis fizyczny: s. 67.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


184/377


IDT: 0000015753.

Autorzy: Bronisz Agata, Bronisz M., Koziński Marek, Junik Roman, Kubica Jacek.

Tytuł oryginału: Postępowanie w stanach hiperglikemii u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta

Szczegóły: 2008 : T. 3, nr 11, s. 505-509.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Koziński Marek [*] 0000-0002-6460-4802 1274311;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL


185/377


IDT: 0000014456.

Autorzy: Borkowska A[lina], Jaracz M[arcin], Dróżdż W[iktor], Tomaszewska M[arta], Wiłkość M[onika], Surya N.K., Dąbrowiecki S[tanisław], Tretyn A., Akiskal H., Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Temps-a scale in patients after surgery operation because of pathological obesity.

Czasopismo: Eur. Psychiatry

Szczegóły: 2008 : Vol. 23 suppl. 2, s. S179.

Uwagi: 16th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Nice, France, 5-9 IV 2008. Abstract book

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Dróżdż Wiktor [*] 0000-0001-7880-287X 1273571;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Surya N.K. [ ];000;000, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Akiskal H. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


186/377


IDT: 0000014455.

Autorzy: Jaracz M[arcin] J., Wiłkość M[onika], Bieliński M[aciej], Tomaszewska M[arta], Dróżdż W[iktor], Dąbrowiecki S[tanisław], Junik R[oman], Tretyn A., Borkowska A[lina].

Tytuł oryginału: Working memory, executive function and depressive symptoms in subjects with pathological obesity.

Czasopismo: Eur. Psychiatry

Szczegóły: 2008 : Vol. 23 suppl. 2, s. S182.

Uwagi: 16th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Nice, France, 5-9 IV 2008. Abstract book

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Dróżdż Wiktor [*] 0000-0001-7880-287X 1273571;157;WP, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


187/377


IDT: 0000015596.

Autorzy: Karbownik-Lewińska M., Lewiński A., McKenna S., Kokoszko A., Mucha S., Komorowski J., Krzyżanowska-Świniarska B., Gryczyńska M., Sowiński J., Junik Roman, Meads D., Kołtowska-Haggstrom M..

Tytuł oryginału: The Polish version of the Quality of Life assessment of growth Hormone Deficiency in Adults (QoL-AGHDA) - four-stage translation and validation.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59, nr 5, s. 374-384.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Karbownik-Lewińska M. [ ];000;000, Lewiński A. [ ];000;000, McKenna S. [ ];000;000, Kokoszko A. [ ];000;000, Mucha S. [ ];000;000, Komorowski J. [ ];000;000, Krzyżanowska-Świniarska B. [ ];000;000, Gryczyńska M. [ ];000;000, Sowiński J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Meads D. [ ];000;000, Kołtowska-Haggstrom M. [ ];000;000


188/377


IDT: 0000015575.

Autorzy: Kamińska Anna, Tafil-Klawe Małgorzata, Śmietanowski M., Bronisz Agata, Ruprecht Z., Klawe Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Spontaneous baroreflex sensitivity in subjects with type 1 diabetes with and without cardiovascular autonomic neuropathy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59, nr 5, s. 398-402.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Śmietanowski M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


189/377


IDT: 0000015211.

Autorzy: Junik Roman, Bieliński Maciej, Borkowska Alina, Kamińska Anna, Jaracz Marcin, Bronisz Agata, Tomaszewska Marta, Wiłkość Monika.

Tytuł oryginału: Dysfunkcja czołowa u chorych z otyłością - związek z objawami depresji i wydzielaniem wisfatyny.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 111-112.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP


190/377


IDT: 0000015210.

Autorzy: Junik Roman, Bieliński Maciej, Borkowska Alina, Kamińska Anna, Jaracz Marcin, Bronisz Agata, Sobiś-Żmudzińska M., Tomaszewska Marta, Wiłkość Monika.

Tytuł oryginału: Dysfunkcja czołowa u chorych z otyłością - związek z objawami depresji i wydzielaniem kortyzolu.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 111.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP


191/377


IDT: 0000015209.

Autorzy: Juraniec O., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zespół Pradera-Willi`ego - opis przypadku.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 107.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Juraniec O. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


192/377


IDT: 0000015208.

Autorzy: Basińska M., Zalewska-Rydzkowska Danuta, Wolańska P., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Dyspozycyjny optymizm a akceptacja choroby w grupie osób z chorobą Gravesa-Basedova.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 72-73.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Basińska M. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Wolańska P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


193/377


IDT: 0000015207.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman, Kopczyńska Ewa, Juraniec O..

Tytuł oryginału: Porównanie stężenia naczyniowo-śródnabłonkowego czynnika wzrostu VEGF u chorych na raka tarczycy i wole guzowate obojętne.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 34-35.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;029;WL, Juraniec O. [ ];000;000


194/377


IDT: 0000015206.

Autorzy: Kamiński M., Kamińska Anna, Liebert W., Szymaś J., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Subkliniczna akromegalia u pacjentki po resekcji gruczolaka przysadki, powodującego chorobę Cushinga - opis przypadku.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 34.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Kamiński M. [ ];000;000, Kamińska Anna [ ] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Liebert W. [ ];000;000, Szymaś J. [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


195/377


IDT: 0000015205.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na wczesne wyniki leczenia chorych na zróżnicowanego raka tarczycy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 33-34.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


196/377


IDT: 0000015013.

Autorzy: Basińska M.A., Zalewska-Rydzkowska Danuta, Wolańska P., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Dyspozycyjny optymizm a akceptacja choroby w grupie osób z chorobą Gravesa-Basedowa.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59, nr 1, s. 23-28.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Basińska M.A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;043;WF, Wolańska P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


197/377


IDT: 0000014539.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena zależności wczesnych wyników leczenia chorych na zróżnicowanego raka tarczycy od wybranych parametrów.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59, nr 2, s. 123-130.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


198/377


IDT: 0000014573.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The early results of the treatment of well differentiated thyroid cancer and its dependence on chosen factors.

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2008 : Vol. 16, P273.

Uwagi: 10th European Congress of Endocrinology. Berlin, Germany, 3-7 V 2008

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


199/377


IDT: 0000014572.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The comparison of serum VEGF levels between patients with metastatic and non-metastatic thyroid cancer, and patients with non-toxic multinodular goiter.

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2008 : Vol. 16, P271.

Uwagi: 10th European Congress of Endocrinology. Berlin, Germany, 3-7 V 2008

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


200/377


IDT: 0000015824.

Autorzy: Junik Roman, Brzezińska B..

Tytuł oryginału: Leczenie i monitorowanie cukrzycy potransplantacyjnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 3, s. 152-156.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Brzezińska Barbara [ ];000;000


201/377


IDT: 0000014815.

Autorzy: Bronisz Agata, Rotkiewicz K., Głuch E., Pilaczyńska-Cemel M., Słonina A., Bronisz M., Jaraczewska J., Radziejwska A., Ruszkiewicz A., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Występowanie czynników ryzyka cukrzycy typu 2 u krewnych chorych.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2008 : T. 9, nr 2, s. 82-88.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Rotkiewicz K. [ ];000;000, Głuch E. [ ];000;000, Pilaczyńska-Cemel M. [ ];000;000, Słonina A. [ ];000;000, Bronisz M. [ ];000;000, Jaraczewska J. [ ];000;000, Radziejwska A. [ ];000;000, Ruszkiewicz A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


202/377


IDT: 0000014525.

Autorzy: Junik Roman, Brzezińska B..

Tytuł oryginału: Cukrzyca po transplantacji nerek.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2008 : T. 9 supl. B, s. B8.

Uwagi: IV Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Kraków, 15-18 V 2008. Streszczenia

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Brzezińska Barbara [ ];000;000


203/377


IDT: 0000014666.

Autorzy: Kamińska Anna, Tafil-Klawe Małgorzata, Śmietanowski M., Bronisz Agata, Ruprecht Z., Rajewski Piotr, Klawe Jacek, Książkiewicz Barbara, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Cardiac autonomic function in type 1 diabetic subjects with and without distal symmetric polyneuropathy.

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2008 : T. 8, nr 1, s. 19-25.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Śmietanowski M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Rajewski Piotr [*] 0000-0002-3049-1731 2778486;018;WL, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Książkiewicz Barbara [*] 2778397;018;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


204/377


IDT: 0000014240.

Autorzy: Wiłkość M[onika], Jaracz M[arcin], Tomaszewska M[arta], Bieliński M[aciej], Dróżdż W[iktor], Junik R[oman], Tretyn A., Borkowska A[lina].

Tytuł oryginału: Working memory, executive function and depressive symptoms in subjects with pathological obesity.

Czasopismo: Bipolar Disord.

Szczegóły: 2008 : Vol. 10 suppl. 1, s. 89-90.

Uwagi: 3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders. Delhi, India, 27-28 I 2008. Agra, India, 30 I 2008

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Bieliński Maciej [*] 0000-0001-8345-7214 2778445;157;WP, Dróżdż Wiktor [*] 0000-0001-7880-287X 1273571;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


205/377


IDT: 0000015212.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Radioizotopy i PET w diagnostyce, leczeniu i wspomaganiu leczenia w endokrynopatiach.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 59 supl. A, s. 160.

Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


206/377


IDT: 0000015597.

Autorzy: Nowicka A., Zalewska-Rydzkowska D., Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia 131I pacjentów z nadczynnością tarczycy na zmianę objętości gruczołu tarczowego.

Czasopismo: Probl. Med. Nuklearnej

Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 51.

Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Bydgoszcz, 26-28 V 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


207/377


IDT: 0000012792.

Autorzy: Kopczyńska Ewa, Kwapisz J., Junik Roman, Tyrakowski Tomasz.

Tytuł oryginału: Komórkowe markery nowotworowe w raku tarczycy.

Czasopismo: Pol. Merkuriusz Lek.

Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 130, s. 295-299.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Małkowska Justyna [ ] 0000-0001-8883-1762 2778758;000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tyrakowski Tomasz [*] 1274067;046;WF


208/377


IDT: 0000015225.

Autorzy: Jaracz J., Junik Roman, Borkowska Alina, Moczko J., Rybakowski J..

Tytuł oryginału: Nieprawidłowa aktywacja mózgu u chorych na depresję podczas wykonywania zadania przestrzennego : badanie 99mHMPAO SPECT.

Czasopismo: Neuropsychiatr. Neuropsychol.

Szczegóły: 2007 : Vol. 2, nr 1, s. 19-25.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Jaracz J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Moczko J. [ ];000;000, Rybakowski J.K. [ ];000;000


209/377


IDT: 0000014687.

Autorzy: Deptuła Aleksander, Napiórkowska K., Nakonowska B., Gospodarek Eugenia, Bronisz Agata, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Etiologia zakażeń układu moczowego u pacjentów Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Czasopismo: Nefrol. Dial. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 4, s. 181-184.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Deptuła Aleksander [*] 0000-0002-4527-0245 1273559;045;WF, Napiórkowska-Baran Katarzyna [ ] 0000-0003-2202-3222 2778846;000;000, Nakonowska B. [ ];000;000, Gospodarek-Komkowska Eugenia [*] 0000-0003-0334-7520 958873;045;WF, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


210/377


IDT: 0000014069.

Autorzy: Stróżecki Paweł, Brzezińska B., Adamowicz A., Junik Roman, Włodarczyk Zbigniew, Manitius Jacek.

Tytuł oryginału: Ocena zależności między zaburzeniami gospodarki węglowodanowej a sztywnością tętnic biorców przeszczepu nerki.

Czasopismo: Nefrol. Dial. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 11 supl. 1, s. 58.

Uwagi: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wisła, 23-26 V 2007. Streszczenia

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Stróżecki Paweł [*] 0000-0002-8973-4363 2778523;055;WL, Brzezińska Barbara [ ];000;000, Adamowicz A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL


211/377


IDT: 0000013277.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Gierach Marcin, Drobik P., Grzela A., Sulima N., Wałek S., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Gromadzenie 99mTc w śliniankach podżuchwowych podczas scyntygrafii tarczycy.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2007 : T. 21, nr 2, s. 61-65.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Drobik P. [ ];000;000, Grzela A. [ ];000;000, Sulima N. [ ];000;000, Wałek S. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


212/377


IDT: 0000013079.

Autorzy: Junik Roman, Zakrzewska Mał., Szafrański J..

Tytuł oryginału: Fenofibrat w zapobieganiu mikronaczyniowym powikłaniom cukrzycy.

Czasopismo: Kardioprofil

Szczegóły: 2007 : Vol. 5, nr 2, s. 88-91.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Szafrańska Małgorzata [ ] 0000-0002-2916-9251 3969086;000;000, Szafrański J. [ ];000;000


213/377


IDT: 0000013078.

Autorzy: Bączyk M., Ruchała M., Pisarek M., Pietz L., Junik Roman, Sowiński J., Gembicki M..

Tytuł oryginału: Changes in thyroid morphology and function in children in western Poland as a result of intensified iodine prophylaxis.

Czasopismo: J. Pediatr. Endocrinol. Metab.

Szczegóły: 2007 : Vol. 20, nr 4, s. 511-515.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 0.858

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Bączyk M. [ ];000;000, Ruchała M. [ ];000;000, Pisarek M. [ ];000;000, Pietz L. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Sowiński J. [ ];000;000, Gembicki M. [ ];000;000


214/377


IDT: 0000013889.

Autorzy: Jaracz Marcin, Wiłkość Monika, Tomaszewska Marta, Bieliński M., Dąbrowiecki Stanisław, Junik Roman, Tretyn A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Funkcje poznawcze i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. "Funkcje poznawcze a farmakoterapia" pamiętnik konferencyjny. Wisła, 13-15 XII 2007. [B.m., 2007]

Opis fizyczny: s. 67.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Bieliński M. [ ];000;000, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


215/377


IDT: 0000013289.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska Joanna, Junik Roman, Kopczyńska Ewa, Juraniec O., Kardymowicz H..

Tytuł oryginału: The comparison of serum vascular endothelial growth factor levels between patients with metastatic and non-metastatic thyroid cancer, and patients with nontoxic multinodular goiter.

Czasopismo: Eur. J. Endocrinol.

Szczegóły: 2007 : Vol. 157, nr 4, s. 521-527.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.239

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Juraniec O. [ ];000;000, Kardymowicz H. [ ];000;000


216/377


IDT: 0000013080.

Autorzy: Ruprecht Z., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Metody insulinoterapii z wykorzystaniem analogów insulin ludzkich.

Czasopismo: Essentia Medica

Szczegóły: 2007 : Vol. 30, nr 3, s. 32-39.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Ruprecht Z. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


217/377


IDT: 0000015595.

Autorzy: Nowicka A., Zalewska-Rydzkowska D., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Podaż jodu a wyniki leczenia nadczynności tarczycy jodem.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2005 : T. 56, nr 4, s. 609.

Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Kraków, 22-25 IX 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


218/377


IDT: 0000014221.

Autorzy: Junik Roman, Drobik P..

Tytuł oryginału: Zastosowanie metod medycyny nuklearnej w diagnostyce cukrzycy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 469.

Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna nuklearna w endokrynologii". Bydgoszcz, 27 X 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Drobik P. [ ];000;000


219/377


IDT: 0000014220.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Pilecki Stanisław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena objętości wola za pomocą badania ultrasonograficznego oraz badania scyntygraficznego (SPECT) z zastosowaniem 131I.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 403-407.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


220/377


IDT: 0000014077.

Autorzy: Nowicka A., Zalewska-Rydzkowska Danuta, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych z nadczynnością tarczycy na efekty leczenia 131-I.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 472.

Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna nuklearna w endokrynologii". Bydgoszcz, 27 X 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


221/377


IDT: 0000014076.

Autorzy: Nowicka A., Zalewska-Rydzkowska Danuta, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia 131-I pacjentów z nadczynnością tarczycy na zmianę objętości gruczołu tarczowego.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 471-472.

Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna nuklearna w endokrynologii". Bydgoszcz, 27 X 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


222/377


IDT: 0000014075.

Autorzy: Nowicka A., Zalewska-Rydzkowska Danuta, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Podaż jodu a wyniki leczenia nadczynności tarczycy jodem 131-I.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 471.

Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna nuklearna w endokrynologii". Bydgoszcz, 27 X 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


223/377


IDT: 0000014074.

Autorzy: Junik Roman, Kłubo-Gwieździńska Joanna, Zuchora A., Zmysłowski W..

Tytuł oryginału: Unikalny przypadek chorej na raka brodawkowatego tarczycy z przerzutem do skóry zlokalizowanym w rzucie żołądka.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 471.

Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna nuklearna w endokrynologii". Bydgoszcz, 27 X 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kłubo-Gwieździńska Joanna [*] 2778812;029;WL, Zuchora A. [ ];000;000, Zmysłowski W. [ ];000;000


224/377


IDT: 0000014005.

Autorzy: Gierach Marcin, Gierach J., Pilecki Stanisław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena objętości wola za pomocą badania ultrasonograficznego oraz badania scyntygraficznego (SPECT) z zastosowaniem 131I.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 470.

Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna nuklearna w endokrynologii". Bydgoszcz, 27 X 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


225/377


IDT: 0000014004.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Gierach Marcin, Drobik P., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Gromadzenie 99mTc w śliniankach podżuchwowych podczas scyntygrafii tarczycy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 58, nr 5, s. 470.

Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna nuklearna w endokrynologii". Bydgoszcz, 27 X 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Drobik P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


226/377


IDT: 0000016306.

Autorzy: Bronisz Agata, Sobiś-Żmudzińska M., Pujanek Maciej, Junik Roman.

Tytuł oryginału: An evaluation of selected lipid parameters in pregnancy complicated by gestational diabetes mellitus (Part 1).

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 6, s. 291-295.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Pujanek Maciej [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


227/377


IDT: 0000014263.

Autorzy: Basińska M.A., Zalewska-Rydzkowska Danuta, Junik Roman, Skibicka M..

Tytuł oryginału: Przewidywanie stosowania się do zaleceń dietetycznych przez chorych na cukrzycę typu 1 - związek z umiejscowieniem kontroli zdrowia.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2007 : T. 8, nr 11, s. 419-424.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Basińska M.A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [*] 3934462;043;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Skibicka M. [ ];000;000


228/377


IDT: 0000013081.

Autorzy: Brzezińska B., Junik Roman, Włodarczyk Zbigniew, Adamowicz A..

Tytuł oryginału: Patogeneza, czynniki ryzyka i następstwa kliniczne cukrzycy po przeszczepieniu nerki.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2007 : T. 8, nr 2, s. 64-69.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Brzezińska Barbara [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Adamowicz A. [ ];000;000


229/377


IDT: 0000013084.

Autorzy: Bronisz Agata, Michalski A., Gierach J., Świątkiewicz Iwona, Bronisz M., Sobiś-Żmudzińska M., Kamińska Anna, Koziński M., Sukiennik Adam, Kubica Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Znaczenie różnych parametrów wyrównania glikemii w wykrywaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych ze świeżym zawałem serca bez rozpoznanej dotychczas cukrzycy (doniesienie wstępne).

Czasopismo: Diabetol. Pol.

Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 71.

Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wisła, 10-13 V 2007

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Michalski A. [ ];000;000, Gierach J. [ ];000;000, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;016;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Koziński M. [ ];000;000, Sukiennik Adam [*] 0000-0003-1044-218X 2778526;016;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


230/377


IDT: 0000013083.

Autorzy: Kamińska Anna, Tafil-Klawe Małgorzata, Śmietanowski M., Bronisz Agata, Ruprecht Z., Klawe Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Czynność układu autonomicznego sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą typu 1 w zależności od obecności symetrycznej polineuropatii dystalnej.

Czasopismo: Diabetol. Pol.

Szczegóły: 2007 : Vol. 13, nr 1, s. 24.

Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wisła, 10-13 V 2007

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Śmietanowski M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


231/377


IDT: 0000015598.

Autorzy: Nowicka A., Zalewska-Rydzkowska D., Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych z nadczynnością tarczycy na efekty leczenia 131I.

Czasopismo: Probl. Med. Nuklearnej

Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 35, s. 52.

Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Bydgoszcz, 26-28 V 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


232/377


IDT: 0000014018.

Autorzy: Bronisz Agata, Zakrzewska Mał., Bronisz M., Rozentryt P., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Badanie wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i ich znaczenie w kardiologii.

Czasopismo: Przegl. Kardiodiabetol.

Szczegóły: 2007 : T. 2, nr 2, s. 116-121.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Szafrańska Małgorzata [ ] 0000-0002-2916-9251 3969086;000;000, Bronisz M. [ ];000;000, Rozentryt P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


233/377


IDT: 0000012912.

Autorzy: Borkowska Alina, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych w nadczynności tarczycy.

Czasopismo: Psychiatr. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 13.

Uwagi: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


234/377


IDT: 0000012918.

Autorzy: Szczęsny Wojciech, Wiłkość Monika, Dróżdż Wiktor, Jaracz Marcin, Dąbrowiecki Stanisław, Junik Roman, Tretyn A., Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji poznawczych i depresja u chorych z patologiczną otyłością.

Czasopismo: Psychiatr. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 166-167.

Uwagi: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Szczęsny Wojciech [*] 0000-0001-6990-0355 2778531;140;WL, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Dróżdż Wiktor [*] 0000-0001-7880-287X 1273571;157;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


235/377


IDT: 0000013074.

Autorzy: Bronisz Agata, Michalski A., Gierach J., Świątkiewicz Iwona, Bronisz M., Sobiś-Żmudzińska M., Kamińska Anna, Koziński M., Sukiennik Adam, Kubica Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Znaczenie różnych parametrów wyrównania glikemii w wykrywaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej u chorych ze świeżym zawałem serca bez rozpoznanej dotychczas cukrzycy (doniesienie wstępne).

Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wisła, 10-13 V 2007. Streszczenia prac naukowych. [B.m., 2007]

Opis fizyczny: s. 120.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Michalski A. [ ];000;000, Gierach J. [ ];000;000, Świątkiewicz Iwona [*] 0000-0002-6983-7170 2778547;016;WL, Bronisz M. [ ];000;000, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Koziński M. [ ];000;000, Sukiennik Adam [*] 0000-0003-1044-218X 2778526;016;WL, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


236/377


IDT: 0000012921.

Autorzy: Jaracz Marcin, Bieliński M., Tomaszewska Marta, Wiłkość Monika, Dróżdż Wiktor, Szczęsny Wojciech, Tretyn A., Dąbrowiecki Stanisław, Junik Roman, Borkowska Alina.

Tytuł oryginału: Pamięć operacyjna, funkcje wykonawcze i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością.

Czasopismo: Psychiatr. Pol.

Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 3 supl, s. 238-239.

Uwagi: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Bieliński M. [ ];000;000, Tomaszewska Marta [*] 0000-0001-7428-0496 2778550;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Dróżdż Wiktor [*] 0000-0001-7880-287X 1273571;157;WP, Szczęsny Wojciech [*] 0000-0001-6990-0355 2778531;140;WL, Tretyn A. [ ];000;000, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Borkowska Alina [*] 0000-0001-7305-0242 1274420;157;WP


237/377


IDT: 0000013870.

Autorzy: Junik Roman, Polańska M., Manitius Jacek, Doroszewski Witold, Sypniewska Grażyna, Gruszka Marzenna.

Tytuł oryginału: Local calcitriol injections as a suppressive treatment of secondary hyperparathyroidism in chronic dialysis patients.

Czasopismo: Renal Failure

Szczegóły: 2007 : Vol. 29, nr 8, s. 941-945.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 0.623

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Polańska M. [ ];000;000, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL, Doroszewski Witold [*];055;WL, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF, Gruszka Marzenna [*] 4003903;043;WF


238/377


IDT: 0000014067.

Autorzy: Stróżecki Paweł, Brzezińska B., Adamowicz A., Junik Roman, Włodarczyk Zbigniew, Manitius Jacek.

Tytuł oryginału: The relationship between glucose metabolism disturbances and arterial stiffness in renal transplant recipients.

Czasopismo: Transplant Int.

Szczegóły: 2007 : Vol. 20 suppl. 2, s. 191-192.

Uwagi: 13th Congress of the European Society for Organ Transplantation/15th Congress of the European Transplant Coordinators Organization. Prague, Czech Republic, 29 IX-3 X 2007. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Stróżecki Paweł [*] 0000-0002-8973-4363 2778523;055;WL, Brzezińska Barbara [ ];000;000, Adamowicz A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL


239/377


IDT: 0000013073.

Autorzy: Kamińska Anna, Tafil-Klawe Małgorzata, Śmietanowski M., Bronisz Agata, Ruprecht Z., Klawe Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Czynność układu autonomicznego sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą typu 1 w zależności od obecności symetrycznej polineuropatii dystalnej.

Tytuł całości: W: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wisła, 10-13 V 2007. Streszczenia prac naukowych. [B.m., 2007]

Opis fizyczny: s. 56.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Śmietanowski M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


240/377


IDT: 0000014224.

Autorzy: Bronisz Agata, Sobiś-Żmudzińska M., Pujanek Maciej, Junik Roman.

Tytuł oryginału: An evaluation of selected lipid parameters in pregnancy complicated by gestational diabetes mellitus (Part 2) : differences resulting from the method of treatment.

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 6, s. 296-299.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Pujanek Maciej [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


241/377


IDT: 0000013076.

Autorzy: Kamińska Anna, Tafil-Klawe Małgorzata, Bronisz Agata, Ruprecht Z., Klawe Jacek, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The effects of long-term and short-term glycaemic control on cardiovascular autonomic function in subjects with type 1 diabetes mellitus.

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 3, s. 144-149.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


242/377


IDT: 0000013075.

Autorzy: Rajewski Piotr, Książkiewicz Barbara, Bronisz Agata, Biesek Dorota, Kamińska Anna, Ruprecht Z., Sobiś-Żmudzińska M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Evoked potentials in the diagnostics of central nervous system disorders in diabetic patients.

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2007 : T. 7, nr 2, s. 89-96.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Rajewski Piotr [*] 0000-0002-3049-1731 2778486;018;WL, Książkiewicz Barbara [*] 2778397;018;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Biesek Dorota [*];018;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


243/377


IDT: 0000012314.

Autorzy: Junik R[oman], Koziński M., Dębska K..

Tytuł oryginału: Thyroid ultrasound in diabetic patients without over thyroid disease.

Czasopismo: Acta Radiol.

Szczegóły: 2006 : Vol. 47, nr 7, s. 687-691.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 0.884

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Koziński M. [ ];000;000, Dębska K. [ ];000;000


244/377


IDT: 0000012116.

Autorzy: Junik R[oman], Drobik P., Małkowski B., Kobus-Błachnio K..

Tytuł oryginału: The role of positron emission tomography (PET) in diagnostics of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP NET).

Czasopismo: Adv. Med. Sci.

Szczegóły: 2006 : Vol. 51, s. 66-68.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Drobik P. [ ];000;000, Małkowski B. [ ];000;000, Kobus-Błachnio K. [ ];000;000


245/377


IDT: 0000011371.

Autorzy: Junik R[oman], Kłubo-Gwieździńska J., Zuchora Z., Zmysłowski W..

Tytuł oryginału: Papillary thyroid cancer with metastasis to the skin.

Czasopismo: Clin. Nucl. Med.

Szczegóły: 2006 : Vol. 31, nr 7, s. 435-436.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.217

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kłubo-Gwieździńska Joanna [ ] 2778812;000;000, Zuchora Z. [ ];000;000, Zmysłowski W. [ ];000;000


246/377


IDT: 0000012557.

Autorzy: Junik Roman, Bronisz Agata.

Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne w cukrzycy.

Tytuł całości: W: Cukrzyca. Pod red. J. Sieradzkiego. T. 1. Gdańsk: Wydaw. Via Medica, 2006

Opis fizyczny: s. 1134-1142.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL


247/377


IDT: 0000011925.

Autorzy: Bronisz Agata, Nieziemska J., Pufal M., Bronisz M., Sobiś-Żmudzińska M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Nutrition habits and compliance with dietary recommendations by diabetic patients.

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 4, s. 194-200.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Nieziemska J. [ ];000;000, Pufal M. [ ];000;000, Bronisz M. [ ];000;000, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


248/377


IDT: 0000012219.

Autorzy: Ruprecht Z., Kamińska Anna, Skibicka M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Częstość zaburzeń gospodarki węglowodanowej w badanej grupie osób z czynnikami ryzyka.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2006 : T. 7, nr 6, s. 374-381.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Ruprecht Z. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Skibicka M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


249/377


IDT: 0000011926.

Autorzy: Brzezińska B., Junik R[oman], Bronisz A[gata], Pujanek M[aciej], Włodarczyk Z[bigniew], Adamowicz A., Manitius J[acek].

Tytuł oryginału: Carbohydrate metabolism disorders in patients after renal transplantation.

Czasopismo: Diabetologia

Szczegóły: 2006 : Vol. 49 suppl. 1, s. 500.

Uwagi: 42nd EASD Annual Meeting. Copenhagen-Malmoe, Denmark-Sweden, 14-17 IX 2006. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Brzezińska Barbara [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Pujanek Maciej [*];029;WL, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Adamowicz A. [ ];000;000, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL


250/377


IDT: 0000013082.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Depresja a zespół metaboliczny i cukrzyca.

Czasopismo: Diabetyk

Szczegóły: 2006, nr 9, s. 11-14.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


251/377


IDT: 0000011927.

Autorzy: Bronisz A[gata], Sobiś-Żmudzińska M., Pujanek M[aciej], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Estimation of the lipid metabolism in women with gestational diabetes mellitus (part 2). Differences resulting from the method of treatment.

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2006 : Vol. 11, P263.

Uwagi: 8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies. Glasgow, UK, 1-5 IV 2006

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Pujanek Maciej [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


252/377


IDT: 0000011928.

Autorzy: Sobiś-Żmudzińska M., Bronisz A[gata], Pujanek M[aciej], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Estimation of some parameters of lipid metabolism in pregnant women with gestational diabetes mellitus.

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2006 : Vol. 11, P264.

Uwagi: 8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies. Glasgow, UK, 1-5 IV 2006

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Pujanek Maciej [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


253/377


IDT: 0000011509.

Autorzy: Lampka Magdalena, Junik Roman, Nowicka A., Kopczyńska Ewa, Tyrakowski Tomasz, Odrowąż-Sypniewska Grażyna.

Tytuł oryginału: Oxidative stress markers during a course of hyperthyroidism.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 3, s. 219-222.

Uwagi: [Streszczenie w języku polskim na s. 218]

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Lampka Magdalena [*] 2778411;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Tyrakowski Tomasz [*] 1274067;046;WF, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF


254/377


IDT: 0000012103.

Autorzy: Lampka Magdalena, Junik Roman, Nowicka A., Kardymowicz H., Kaczorowski Piotr, Tyrakowski Tomasz.

Tytuł oryginału: Ocena oksydacji lipoprotein małej gęstości w przebiegu niedoczynności tarczycy.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 2, s. 117-121.

Uwagi: [Streszczenie w języku angielskim na s. 116]

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Lampka Magdalena [*] 2778411;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Kardymowicz H. [ ];000;000, Kaczorowski Piotr [*] 0000-0002-2970-5528 3968984;046;WF, Tyrakowski Tomasz [*] 1274067;046;WF


255/377


IDT: 0000012683.

Autorzy: Junik R[oman], Kłubo-Gwieździńska J., Turzańska A., Gałgowska A..

Tytuł oryginału: Przydatność pozytronowej tomografii emisyjnej w diagnostyce niejodochwytnych przerzutów raka brodawkowatego tarczycy - opis przypadku.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 57 supl. A, s. A99.

Uwagi: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy". Szczyrk, 23-25 III 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kłubo-Gwieździńska Joanna [ ] 2778812;000;000, Turzańska A. [ ];000;000, Gałgowska A. [ ];000;000


256/377


IDT: 0000012684.

Autorzy: Junik R[oman], Kłubo-Gwieździńska J., Zuchora Z., Zmysłowski W..

Tytuł oryginału: Interpretacja scyntygrafii całego ciała u pacjentki z rakiem brodawkowatym tarczycy, z przerzutem do skóry zlokalizowanym w rzucie żołądka.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 57 supl. A, s. A99.

Uwagi: III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy". Szczyrk, 23-25 III 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kłubo-Gwieździńska Joanna [ ] 2778812;000;000, Zuchora Z. [ ];000;000, Zmysłowski W. [ ];000;000


257/377


IDT: 0000013072.

Autorzy: Kamiński M., Kamińska Anna, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zastosowanie oktreotydu w leczeniu objawowym chorych z guzami neuroendokrynnymi - doświadczenia własne.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 57, nr 1, s. 92.

Uwagi: I Ogólnopolska Konferencja "Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego". Warszawa, 18-19 XI 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kamiński M. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


258/377


IDT: 0000013077.

Autorzy: Kamiński M., Gosk-Kowalska T., Princ R., Kamińska Anna, Książkiewicz Barbara, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Zespół pląsawiczy jako objaw nadczynności tarczycy - opis przypadku.

Czasopismo: Endokrynol. Pol.

Szczegóły: 2005 : T. 56, nr 4, s. 668-669.

Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Kraków, 22-25 IX 2005

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kamiński M. [ ];000;000, Gosk-Kowalska T. [ ];000;000, Princ R. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Książkiewicz Barbara [*] 2778397;018;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


259/377


IDT: 0000012315.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Okołooperacyjne postępowanie z chorymi na cukrzycę.

Tytuł całości: W: Intensywna terapia. Pod red. Krzysztofa Kuszy, Zbigniewa Szkulmowskiego. Bydgoszcz-Poznań: UNI-DRUK, 2006

Opis fizyczny: s. 321-325.

Uwagi: Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii (FEEA).

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


260/377


IDT: 0000011931.

Autorzy: Kamińska A[nna], Tafil-Klawe M[ałgorzata], Bronisz A[gata], Ruprecht Z., Klawe J[acek], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Wpływ długo- i krótkoterminowego wyrównania glikemii na czynność układu autonomicznego sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą typu 1.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2006, nr 12 supl. wyd. spec, s. 74.

Uwagi: Materiały przygotowane przez wykładowców I Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 V 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


261/377


IDT: 0000012310.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Gierach Marcin, Drobik P., Kurylak Andrzej, Trzcinska Iwona, Hagner Wojciech, Pilecki O., Wałek S., Junik Roman.

Tytuł oryginału: The role of radioisotopic methods in imaging of intervertebral disc inflammation in children.

Czasopismo: Nucl. Med. Rev.

Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 1, s. 72-76.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Drobik P. [ ];000;000, Kurylak Andrzej [*] 0000-0002-0237-2110 2778409;021;WL, Trzcinska Iwona [*];036;WL, Hagner Wojciech [*] 0000-0002-2070-2654 2778348;102;WP, Pilecki O. [ ];000;000, Wałek S. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


262/377


IDT: 0000010975.

Autorzy: Kopczyńska Ewa, Junik Roman, Tyrakowski Tomasz.

Tytuł oryginału: Mutacja genu BRAF w raku tarczycy.

Czasopismo: Pol. Merkuriusz Lek.

Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 116, s. 210-213.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kopczyńska Ewa [*] 2778377;046;WF, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Tyrakowski Tomasz [*] 1274067;046;WF


263/377


IDT: 0000011373.

Autorzy: Pilecki S[tanisław], Junik R[oman], Gierach M[arcin], Serafin Z[bigniew], Lasek W[ładysław].

Tytuł oryginału: Miejsce tomografii emisyjnej (SPECT) w diagnostyce naczyniaków oczodołu.

Czasopismo: Probl. Med. Nuklearnej

Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 79.

Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22-25 VI 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;036;WL, Serafin Zbigniew [*] 0000-0002-4307-6852 2778503;036;WL, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL


264/377


IDT: 0000011374.

Autorzy: Pilecki S[tanisław], Junik R[oman], Gierach M[arcin], Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A..

Tytuł oryginału: Tomografia emisyjna klatki piersiowej (SPECT) z wykorzystaniem znacznika receptorowego (depreotid) w sarkoidozie.

Czasopismo: Probl. Med. Nuklearnej

Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 80.

Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22-25 VI 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000


265/377


IDT: 0000011375.

Autorzy: Gierach M[arcin], Pilecki S[tanisław], Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Ocena objętości wola metodą SPECT i USG oraz korelacja z czynnością tarczycy.

Czasopismo: Probl. Med. Nuklearnej

Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 95.

Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22-25 VI 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


266/377


IDT: 0000011570.

Autorzy: Wolski Zbigniew, Kraśnicki K., Czapkowicz E., Manitius Jacek, Zarzycka-Lindner G., Junik Roman, Kamińska Anna.

Tytuł oryginału: Zaburzenia erekcji u chorych hospitalizowanych z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i dializowanych (doniesienie wstępne).

Czasopismo: Seksuol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 4, nr 1, s. 1-5.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Wolski Zbigniew [*] 1274084;024;WL, Kraśnicki K. [ ];000;000, Czapkowicz E. [ ];000;000, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL, Zarzycka-Lindner G. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL


267/377


IDT: 0000011372.

Autorzy: Pilecki S[tanisław], Gierach M[arcin], Drobik P., Junik R[oman].

Tytuł oryginału: Gromadzenie 99mTc w śliniankach podżuchwowych podczas scyntygrafii tarczycy.

Czasopismo: Probl. Med. Nuklearnej

Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 76-77.

Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22-25 VI 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Drobik P. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


268/377


IDT: 0000010409.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Cukrzyca - epidemia XXI wieku : wykład przedstawiony na Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego.

Czasopismo: Wiad. Akad.

Szczegóły: 2005, nr 19, s. 6-7.

Charakt. formalna: Polski, Inne

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


269/377


IDT: 0000009388.

Autorzy: Bronisz M., Bronisz Agata, Junik Roman, Rozentryt P..

Tytuł oryginału: Badanie wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i ich znaczenie w kardiologii.

Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.

Szczegóły: 2005 : Vol. 7, nr 2, s. 165-169.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Bronisz M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Rozentryt P. [ ];000;000


270/377


IDT: 0000010783.

Autorzy: Laskowska Katarzyna, Burzyńska-Makuch Małgorzata, Pilecki Stanisław, Drewa Sylwia, Lasek Władysław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Multiple foci of splenic tissue autotransplantation : splenosis in diagnostic imaging.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2005 : T. 70, nr 4, s. 119-123.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Laskowska Katarzyna [*] 2778413;036;WL, Burzyńska-Makuch Małgorzata [*] 0000-0002-3611-6238;036;WL, Pilecki Stanisław [*];029;WL, Drewa Sylwia J. [*];036;WL, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


271/377


IDT: 0000009953.

Autorzy: Bączyk M., Junik R[oman], Ziemnicka K., Sowiński J..

Tytuł oryginału: Iodine prophylaxis intensification : influence on radioiodine uptake and activity of 131I used in the treatment of hyperthyroid patients with Graves` disease.

Czasopismo: Nuklearmedizin

Szczegóły: 2005 : Vol. 44, nr 5, s. 197-199.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.980

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Bączyk M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Ziemnicka K. [ ];000;000, Sowiński J. [ ];000;000


272/377


IDT: 0000012674.

Autorzy: Gierach Marcin, Pufal J., Pilecki Stanisław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: The case of Cushing's disease imaging by SPECT examination without manifestation of adenoma in MRI examination.

Czasopismo: Nucl. Med. Rev.

Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 2, s. 137-139.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Pufal J. [ ];000;000, Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


273/377


IDT: 0000009899.

Autorzy: Ruchała M., Sowiński J., Dolata M., Junik Roman, Gembicki M., Skiba A..

Tytuł oryginału: Radioiodine treatment of hyperthyroidism in patients with low thyroid iodine uptake.

Czasopismo: Nucl. Med. Rev.

Szczegóły: 2005 : Vol. 8, nr 1, s. 28-32.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Ruchała M. [ ];000;000, Sowiński J. [ ];000;000, Dolata M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gembicki M. [ ];000;000, Skiba A. [ ];000;000


274/377


IDT: 0000010345.

Autorzy: Junik R[oman], Kosowicz J..

Tytuł oryginału: Reduced brain perfusion and neurocranial shape abnormalities of the temporal regions in patients with Klinefelter syndrome.

Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.

Szczegóły: 2005 : Vol. 26, nr 5, s. 593-598.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.005

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kosowicz J. [ ];000;000


275/377


IDT: 0000009337.

Autorzy: Bronisz Agata, Hołojuch E., Sobiś-Żmudzińska M., Pufal M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena stopnia wiedzy pielęgniarek przed i po kursie z zakresu diabetologii.

Czasopismo: Med. Metabol.

Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 1, s. 16-22.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Hołojuch E. [ ];000;000, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Pufal M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


276/377


IDT: 0000009336.

Autorzy: Gierach Marcin, Pufal J., Junik Roman, Pufal M., Bronisz Agata, Węgrzynowicz M..

Tytuł oryginału: Ocena wpływu działań z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej cukrzycy typu 2 na stan wiedzy pacjentów o chorobie.

Czasopismo: Med. Metabol.

Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 1, s. 11-15.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Pufal J. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Pufal M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Węgrzynowicz M. [ ];000;000


277/377


IDT: 0000010494.

Autorzy: Brzezińska B., Brodowska A., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Niektóre z podstawowych czynników zdrowotnych, społecznych i demograficznych mogące wpływać na samoocenę jakości życia chorych na cukrzycę typu 2 w wieku przedemerytalnym.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 4, s. 141-145.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Brzezińska Barbara [ ];000;000, Brodowska A. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


278/377


IDT: 0000010459.

Autorzy: Zalewska-Rydzkowska D., Kłubo-Gwieździńska J., Skibicka M., Rydzkowski M., Junik Roman, Manysiak Sławomir.

Tytuł oryginału: Chorzy na akromegalię w materiale Kliniki Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2005 : T. 19, nr 4, s. 191-194.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;000;000, Kłubo-Gwieździńska Joanna [ ] 2778812;000;000, Skibicka M. [ ];000;000, Rydzkowski M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Manysiak Sławomir [*] 2778290;043;WF


279/377


IDT: 0000010730.

Autorzy: Bronisz Agata, Barczyńska T., Jurecka A., Sobiś-Żmudzińska M., Kamińska Anna, Ruprecht Z., Szymański Wiesław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Analiza wybranych parametrów wpływających na masę ciała noworodka u kobiet z cukrzycą ciężarnych.

Czasopismo: Ginekol. Pol.

Szczegóły: 2005 : T. 76, nr 12, s. 949-954.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Barczyńska Tacjana [ ] 0000-0002-1130-6561 3969077;000;000, Jurecka A. [ ];000;000, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Ruprecht Z. [ ];000;000, Szymański Wiesław [*];022;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


280/377


IDT: 0000011352.

Autorzy: Junik Roman, Kłubo-Gwieździńska J., Zuchora Z., Zmysłowski W..

Tytuł oryginału: The unique case of papillary thyroid cancer with metastasis to the skin.

Tytuł całości: W: European Congress of Endocrinology "Expanding endocrinology". Goteborg, Sweden, 3-7 IX 2005. Abstract book. [B.m., 2005]

Opis fizyczny: s. 229.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Kłubo-Gwieździńska Joanna [ ] 2778812;000;000, Zuchora Z. [ ];000;000, Zmysłowski W. [ ];000;000


281/377


IDT: 0000009952.

Autorzy: Bronisz Agata, Napiórkowska K., Srokosz A., Sobiś-Żmudzińska M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena wpływu wybranych czynników na występowanie zaburzeń lipidowych u osób otyłych.

Czasopismo: Diabetol. Prakt.

Szczegóły: 2005 : T. 6, nr 4, s. 177-181.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Napiórkowska-Baran Katarzyna [ ] 0000-0003-2202-3222 2778846;000;000, Srokosz A. [ ];000;000, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


282/377


IDT: 0000011930.

Autorzy: Kamińska Anna, Śmietanowski M., Ruprecht Z., Bronisz Agata, Kamiński M., Tafil-Klawe Małgorzata, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena czynności układu autonomicznego sercowo-naczyniowego u chorych z cukrzycą typu 1.

Czasopismo: Diabetol. Pol.

Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 174.

Uwagi: X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Śmietanowski M. [ ];000;000, Ruprecht Z. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Kamiński M. [ ];000;000, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


283/377


IDT: 0000011929.

Autorzy: Bronisz Agata, Żmudzińska M., Pufal M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Ocena gospodarki lipidowej w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową. Różnice wynikające ze sposobu leczenia.

Czasopismo: Diabetol. Pol.

Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 1, s. 204.

Uwagi: X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa, 12-14 V 2005. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Żmudzińska M. [ ];000;000, Pufal M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


284/377


IDT: 0000011586.

Autorzy: Pilaczyńska M., Słonina A., Bronisz Agata, Sobiś-Żmudzińska M., Pufal M., Szymański Wiesław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ masy ciała matek przed ciążą na przebieg ciąży i sposób jej zakończenia u ciężarnych z cukrzycą.

Czasopismo: Diabetol. Pol.

Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 3-4, s. 325-329.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Pilaczyńska M. [ ];000;000, Słonina A. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Pufal M. [ ];000;000, Szymański Wiesław [*];022;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


285/377


IDT: 0000011585.

Autorzy: Słonina A., Pilaczyńska M., Bronisz Agata, Sobiś-Żmudzińska M., Szymański Wiesław, Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ masy ciała matek przed ciążą na występowanie powikłań okresu noworodkowego oraz wad wrodzonych dzieci matek z cukrzycą.

Czasopismo: Diabetol. Pol.

Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 3-4, s. 330-334.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Słonina A. [ ];000;000, Pilaczyńska M. [ ];000;000, Bronisz Agata [*] 0000-0002-0207-0542 2778783;029;WL, Sobiś-Żmudzińska M. [ ];000;000, Szymański Wiesław [*];022;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


286/377


IDT: 0000009904.

Autorzy: Ruprecht Z., Kłubo-Gwieździńska J., Kamińska Anna, Kaczorowska K., Skibińska M., Sikora M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Badania przesiewowe w kierunku nieprawidłowej gospodarki węglowodanowej u osób z czynnikami ryzyka cukrzycy.

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 3, s. 201-208.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Ruprecht Z. [ ];000;000, Kłubo-Gwieździńska Joanna [ ] 2778812;000;000, Kamińska Anna [*] 0000-0003-3174-411X 2778606;029;WL, Kaczorowska K. [ ];000;000, Skibińska M. [ ];000;000, Sikora M. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


287/377


IDT: 0000010192.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Gierach Marcin, Pufal J., Jankowska [Aldona] Katarzyna, Wysocki Mariusz, Kurylak Andrzej, Wałek S., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Accumulation of Tc-99m DTPA in Ewing sarcoma.

Czasopismo: Clin. Nucl. Med.

Szczegóły: 2005 : Vol. 30, nr 11, s. 771-772.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.800

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Pufal J. [ ];000;000, Jankowska Aldona [*] 0000-0001-9555-0977 2778367;021;WL, Wysocki Mariusz [*] 0000-0003-2546-6272 1274091;021;WL, Kurylak Andrzej [*] 0000-0002-0237-2110 2778409;021;WL, Wałek S. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


288/377


IDT: 0000008362.

Autorzy: Junik Roman.

Tytuł oryginału: Katedra Endokrynologii i Diabetologii.

Tytuł całości: W: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 1984-2004. Bydgoszcz: Akademia Medyczna, 2004

Opis fizyczny: s. 179-180.

Uwagi: [Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia powstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy].

Charakt. formalna: Polski, Inne

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


289/377


IDT: 0000007731.

Autorzy: Pufal M., Gniłka Włodzimierz Cz., Gniłka A., Koziński M., Dębska-Kozińska K., Junik Roman, Dąbrowiecki Stanisław.

Tytuł oryginału: Wczesna pooperacyjna hipokalcemia u chorych operowanych z powodu wola w materiale własnym.

Czasopismo: Ann. Acad. Med. Bydg.

Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 1, s. 53-56.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Pufal M. [ ];000;000, Gniłka Włodzimierz [*] 0000-0002-3215-7032 2778266;140;WL, Gniłka A. [ ];000;000, Koziński M. [ ];000;000, Dębska-Kozińska K. [ ];000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Dąbrowiecki Stanisław [*] 0000-0002-4845-0583 2778229;140;WL


290/377


IDT: 0000008287.

Autorzy: Nowicka A., Zalewska-Rydzkowska D., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia jodem radioaktywnym 131I chorych z nadczynnością tarczycy w materiale własnym.

Czasopismo: Ann. Acad. Med. Bydg.

Szczegóły: 2004 : T. 18, nr 3, s. 83-88.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL


291/377


IDT: 0000009950.

Autorzy: Waśko R., Sawicka J., Stachowiak C., Kozak W., Junik R[oman], Sowiński J..

Tytuł oryginału: Influence du lanreotide sur la concentration serique de prolactine chez les patients atteints de tumeurs somato-lactotropes.

Czasopismo: Ann. Endocrinol.

Szczegóły: 2002 : Vol. 63, nr 6 z. 1, s. 532-535.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 0.563

Punktacja MNiSW: 8.000

Afiliacja: Waśko R. [ ];000;000, Sawicka J. [ ];000;000, Stachowiak C. [ ];000;000, Kozak W. [ ];000;000, Junik Roman [ ] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Sowiński J. [ ];000;000


292/377


IDT: 0000007694.

Autorzy: Junik Roman, Koziński M., Dębska-Kozińska K., Zalewska-Rydzkowska D., Nowicka-Lipska A., Szukalski Jacenty, Gniłka Włodzimierz, Lasek Władysław.

Tytuł oryginału: De Quervain`s thyroiditis manifesting as a haemorrhage to the thyroid nodule with coexisting local limphadenopathy and skin erythema.

Czasopismo: Case Rep. Clin. Pract. Rev.

Szczegóły: 2004 : Vol. 5, s. 1-4.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Koziński M. [ ];000;000, Dębska-Kozińska K. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;000;000, Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Szukalski Jacenty [*] 2778697;035;WL, Gniłka Włodzimierz [*] 0000-0002-3215-7032 2778266;140;WL, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL


293/377


IDT: 0000007695.

Autorzy: Kłubo-Gwieździńska J., Junik Roman, Nowicka-Lipska A., Zalewska-Rydzkowska D..

Tytuł oryginału: Graves` ophthalmopathy resistant to treatment - case report.

Czasopismo: Case Rep. Clin. Pract. Rev.

Szczegóły: 2004 : Vol. 5, s. 94-100.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Kłubo-Gwieździńska Joanna [ ] 2778812;000;000, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Nowicka-Lipska A. [ ];000;000, Zalewska-Rydzkowska Danuta [ ] 3934462;000;000


294/377


IDT: 0000008026.

Autorzy: Kamińska An., Bronisz Agata, Kamiński M., Junik Roman.

Tytuł oryginału: Cukrzycowa neuroartropatia Charcota.

Czasopismo: Diabetol. Dośw. Klin.

Szczegóły: 2004 : T. 4, nr 3, s. 175-179.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł