Katedra Farmakologii i Terapii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 84
e-mail: farmakologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Farmakologii i Terapii

dr n. med. Michał Wiciński
p.o. kierownika Katedry:
dr n. med. Michał Wiciński

W skład Katedry Farmakologii i Terapii wchodzi:

  • Zakład Farmakologii i Terapii
    p.o. kierownika: dr n. med. Michał Wiciński
    tel.: +48 52 585 35 88
  • Pracownia Biotechnologii
    kierownik: dr n. med. Joanna Sikora
    tel.: +48 52 585 43 37

Kursy specjalizacyjne

Katedra Farmakologii i Terapii organizuje kursy w dziedzinach medycyny i stomatologii dla lekarzy, którzy zakwalifikowali się do specjalizacji przed 1.10.2014 r. jak i po tym terminie (specjalizacje modułowe) – nowym trybem.

Formularz zgłoszeniowy  (45 KB)

Szczegółowe informacje na stronie CMKP >>