Katedra Farmakologii i Terapii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 84
e-mail: farmakologia@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna Katedry Farmakologii i Terapii

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje następujące przedmioty (regulaminy dydaktyczne):

  1. “Farmakologia z toksykologią”, kierunek lekarski, III rok (629 KB)
  2. “Farmakologia kliniczna”, kierunek lekarski, V rok (629 KB)
  3. “Pharmacology and Toxicology”, English Division, 3rd year (628 KB)
  4. “Clinical farmacology”, English Division, 5th year (628 KB)
  5. “Podstawy farmakologii”, Optyka okularowa z elementami optometrii, III rok (685 KB)
  6. “Farmakologia dla optometrysty”, Optometria, studia II stopnia, I rok (685 KB)
  7. “Bioenergetyka i sygnalizacja komórkowa”, Biotechnologia, III rok (701 KB)
  8. “Farmakologia”, Analityka Medyczna, IV rok

Instrukcja BHP dla studentów (334 KB)
General Health and Safety Principles (346 KB)

Rozkład zajęć dla III i V roku Kierunku Lekarskiego – Pl + ENG (36 KB)
Rozkład zajęć dla kierunków – Optyka, Optometria, Biotechnologia (15 KB)
Wykłady – Optyka, Optometria, Biotechnologia (29 KB)