Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 23
e-mail: kikkardiol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. med. Jacek Kubica