Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 23
e-mail: kikkardiol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Jacek Kubica

W skład Katedry wchodzi:

  • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
    kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
    sekretariat: tel.: +48 52 585 40 23
  • Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej
    kierownik:
     (Kujawsko-Pomorskie Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ w Ciechocinku)