Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 23
e-mail: kikkardiol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna i naukowa

ZAJĘCIA ZE STUDENTAMI
informacje dla studentów IV i V ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
informacje dla studentów BIOTECHNOLOGII (wkrótce)

EGZAMINY SPECJALIZACYJNE Z KARDIOLOGII

informacja o najbliższych egzaminach 22 października 2018 r. (209 KB)


Pracownicy Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prowadzą bogatą działalność naukowo-badawczą, której wyniki publikowane są w wiodących czasopismach międzynarodowych. W oparciu o wyniki badań uzyskanych w Klinice kilkakrotnie zmienione zostały oficjalne zalecenia międzynarodowych towarzystw kardiologicznych. W ostatnim czasie w Klinice zakończone zostało przełomowe randomizowane badanie wykazujące szkodliwy wpływ morfiny w ostrym zawale serca.
Klinika Kardiologii corocznie jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej omawiającej najbardziej aktualne zagadnienia z dziedziny kardiologii. Każdego roku w konferencji uczestniczą czołowi naukowcy z kraju i zagranicy. Od 2015 roku program konferencji wzbogacony został o konkurs na najlepszą pracę naukową wśród młodych naukowców poniżej 30 roku życia.
W Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK z zakresu Kardiologii, Chorób Wewnętrznych, Propedeutyki Chorób Wewnętrznych oraz Podstaw Medycyny Klinicznej, a także odbywają się zajęcia dla studentów Inżynierii Biomedycznej. W Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych odbywają się szkolenia specjalizacyjne z zakresu Kardiologii oraz Chorób Wewnętrznych oraz regularnie organizowane są egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie Kardiologii.
Klinika Kardiologii jest ośrodkiem o najwyższym stopniu referencyjności w zakresie leczenia chorób serca w Województwie Kujawsko-Pomorskim. W Klinice odbywają się liczne wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu kardiologii, m.in. złożone rewaskularyzacje wieńcowe z zastosowaniem wspomagania krążenia metodą Impella, zabiegi redukcji ciężkiej niedomykalności zastawki mitralnej systemem MitraClip, zabiegi przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka systemem Watchman, przezskórne zamykanie ubytków wewnątrzsercowych, leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji RF lub krioablacji czy implantacja symulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizacji.


SZKOLENIA I STAŻE SPECJALIZACYJNE
w zakresie kardiologii, kardiologii inwazyjnej i elektrofizjologii lekarzy z Polski i zagranicy.

KURSY SPECJALIZACYJNE I KURSY DOSKONALĄCE
„Onkologia w Kardiologii”
„Ostre zespoły wieńcowe”
„Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca”
„Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca”
„Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca”
Kursy z zakresu kardiologii i oceny elektrokardiogramów dla lekarzy rodzinnych


MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE KARDIOLOGICZNE
Od 2008 roku Klinika organizuje coroczną międzynarodową konferencję kardiologiczną poświęconą wybranym zagadnieniom z patogenezy miażdżycy i ostrych zespołów wieńcowych oraz płytkom krwi. W konferencji uczestniczą czołowi eksperci z kraju i zagranicy.

6-7 czerwca 2014 r. Bydgoszcz
“Coronary Syndromes – questions and answears”

21-22 czerwca 2013 r. Bydgoszcz
„Platelets and Coronary Interventions”

10-11 czerwca 2011 r. Bydgoszcz
“Presence and future of antiplatelet therapy”

17-18 września 2010 r. Toruń
„Platelets and acute coronary syndromes”

26-27 czerwca 2009 r. Bydgoszcz
„Platelets and atherosclerotic plaque”

20-21 czerwca r. 2008 Bydgoszcz
„Inflammation in Coronary Artery Disease”

SYMPOZJA NAUKOWE

11 grudnia 2015 r.
Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Neurologii
Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Sympozjum naukowo-szkoleniowe
„Jak zapobiec udarowi mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków?”