Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 40 23
e-mail: kikkardiol@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Plany seminariów dla studentów

 1. Miażdżyca – czynniki ryzyka, zmiany naczyniowe, prewencja (dr Adam Sukiennik)
 2. Stabilna dusznica bolesna (1.60 MB) (dr Zofia Grąbczewska)
 3. Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST. Wskazania do koronarografii i rewaskularyzacji mięśnia sercowego (dr Adam Sukiennik)
 4. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST  (165.70 KB) (prof. Jacek Kubica)
 5. Nabyte zastawkowe wady serca (1.27 MB) (dr Iwona Świątkiewicz)
 6. Ostra niewydolność serca  (964.00 KB) (dr Maria Bogdan)
 7. Przewlekła niewydolność serca  (197.97 KB) (dr Maria Bogdan)
 8. Migotanie przedsionków (prof. dr hab. Marek Koziński)
 9. Zator tętnicy płucnej (dr Iwona Zbieranek-Dębicka)
 10. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (1.04 MB) (dr Zofia Grąbczewska)
 11. Nagły zgon sercowy (599.21 KB) (dr Iwona Świątkiewicz)
 12. Kardiomiopatie (dr Iwona Zbieranek-Dębicka)