Katedra Medycyny Sądowej

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 52
fax: +48 52 585 35 53
e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Medycyny Sądowej

kompleks budynków przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza
budynek J
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 35 52
fax: +48 52 585 35 53
e-mail: kizmedsad@cm.umk.pl
Sekretariat: mgr Angelika Kurzawska